Jacek Torowski, dyrektor departamentu sieci zewnętrznych Alior Banku / "Kluczem do sukcesu jest bliska współpraca i efektywna komunikacja z partnerami. Franczyzodawca musi wiedzieć wszystko o biznesie, który prowadzi oraz rynku, na którym działa. Musi znać odpowiedzi na pytania, które zadają mu franczyzobiorcy. Powinien też słuchać swoich partnerów, bo to jest wiedza z pierwszej ręki o lokalnych rynkach, potrzebach klientów oraz franczyzobiorców".
Poniedziałek
03.04.2023
– Franczyza bankowa to biznes dla zaangażowanych partnerów, którzy stawiają sobie ambitne cele – mówi Jacek Torowski, dyrektor departamentu sieci zewnętrznych Alior Banku.
 

Czy franczyza bankowa to ciągle dobry biznes?

Oczywiście, ale pod pewnymi warunkami. Bankowy biznes na licencji bardzo ewoluował przez ostatnie lata. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia franczyzy jest dzisiaj bank uniwersalny, w którym przychodowość budowana jest na kilku segmentach: kredytach gotówkowych, kontach osobistych, hipotece, produktach dla firm. Nowoczesna franczyza bankowa musi stać na kilku biznesowych nogach. Takie podejście pozwala franczyzobiorcy zbudować bezpieczny i stabilny biznes. Dzisiaj rynek mówi „sprawdzam” i poddaje bolesnej weryfikacji systemy monoproduktowe, zakotwiczone w segmencie consumer finance. Widać, kto przez lata inwestował w budowanie relacji z klientami, a kto opierał swój biznes na pojedynczej sprzedaży.

Jakie zaangażowanie musi włożyć w ten biznes franczyzobiorca?

Możliwie duże. Osobiste zaangażowanie zawsze było jednym z podstawowych warunków sukcesu w bankowej franczyzie. Niekoniecznie oznacza to pracę w charakterze doradcy, choć niejeden partner Alior Banku razem ze swoimi doradcami pozyskuje i obsługuje klientów. Zaangażowanie partnera to po pierwsze wizja – pomysł na to, jak prowadzić i rozwijać biznes. To również kontakt i praca z zespołem – wyznaczanie celów, motywowanie, wspieranie w ich realizacji oraz weryfikowanie osiągnięć zespołu. Niektórzy przedsiębiorcy z rozrzewnieniem wspominają czasy, w których franczyza bankowa uchodziła za samograj. W mojej ocenie nigdy tak nie było, ale kiedyś przy umiarkowanym zaangażowaniu partnera, taki biznes mógł przynosić satysfakcjonujące wyniki. Dziś franczyzobiorca powinien być jeszcze bliżej swojego biznesu, zespołu oraz klientów. Tylko wtedy jego bankowy biznes będzie się rozwijał i coraz lepiej zarabiał.

Czy digital to szansa czy zagrożenie dla bankowej franczyzy?

W Alior Banku przekuwamy go na szansę. Staramy się zaprząc go do pracy na naszą korzyść. Dopasowujemy nasz model franczyzowy tak, by partnerzy mogli maksymalnie korzystać na digitalizacji. W nowych rozwiązaniach uwzględniamy już procesy zdalne i kanały mobilnej obsługi klientów. Dzielimy się również bazą klientów pozyskaną w kanałach cyfrowych i mobilnych. Poza tym mimo rosnącej popularności bankowości elektronicznej i mobilnej, Polacy wciąż chętnie odwiedzają placówki bankowe, zwłaszcza w mniejszych miastach, w których najczęściej otwierane są placówki franczyzowe. Dlatego chcemy aktywnie rozwijać sieć partnerską, wykorzystując przy tym nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Jak widzi pan rolę franczyzodawcy we franczyzie bankowej?

Działamy w jednym z najbardziej uregulowanych i kontrolowanych sektorów, w środowisku bardzo podatnym na zmiany. Rolą franczyzodawcy w branży finansowej jest zapewnienie w tych warunkach możliwie największej stabilności biznesu partnerów. To możliwe. Kluczem do sukcesu jest bliska współpraca i efektywna komunikacja z partnerami. Franczyzodawca musi wiedzieć wszystko o biznesie, który prowadzi oraz rynku, na którym działa. Musi znać odpowiedzi na pytania, które zadają mu franczyzobiorcy. Powinien też słuchać swoich partnerów, bo to jest wiedza z pierwszej ręki o lokalnych rynkach, potrzebach klientów oraz franczyzobiorców. Z drugiej strony partnerzy powinni czuć, że bank nie tylko daje im franczyzę, ale też razem z nimi ją rozwija. Muszą czuć, że grają w tej samej drużynie. Takie poczucie daje partnerom ciągły przepływ know-how oraz bieżące wsparcie produktowe, technologiczne czy w obszarze sprzedaży.

Czy marka to ważny atut we franczyzie bankowej?

Oczywiście! Dla naszych franczyzobiorców to bardzo ważne, że jesteśmy silnym, stabilnym partnerem, który ma rozpoznawalną markę, odpowiednie zasoby kapitałowe oraz sprawdzone narzędzia do tego, by wspierać swoich partnerów na każdym etapie współpracy. Nasz brand i rozwiązania w połączeniu z ich znajomością lokalnego rynku dają fantastyczną przewagę konkurencyjną.

Notował Marcin Kaleta


Istotne zmiany / Bankowy biznes na licencji bardzo ewoluował przez ostatnie lata. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia franczyzy jest dzisiaj bank uniwersalny, w którym przychodowość budowana jest na kilku segmentach: kredytach gotówkowych, kontach osobistych, hipotece, produktach dla firm.