Poniedziałek
01.01.2001
Umowa renty
 

Repertorium A nr ___/__

AKT NOTARIALNY

Dnia ___ roku ___ (___) przed notariuszem ___, prowadzącym Kancelarię Notarialną w ___ stawił/a się:
____, syn/córka ___ zamieszkały/a w ___, przy ulicy ___, legitymujący/a się dowodem osobistym ___.

Tożsamość stawającego notariusz ustalił/a na podstawie okazanych przy akcie dowodu osobistego, którego serię i numer wpisano przy nazwisku.

OFERTA RENTY
(bez wynagrodzenia)

§1
 1. ___ zobowiązuje się względem ___, zamieszkałego/ej w ___ , przy ulicy ___ do świadczeń okresowych w pieniądzu, polegających na tym, że będzie on/ona wypłacał/a rentę ___, w okresie od ___ do ___, przy czym renta płatna będzie w następujących terminach i kwotach, a mianowicie:
  1. do ___ - kwotę ___
  2. do ___ - kwotę ___
 2. Powyższa renta świadczona będzie bez wynagrodzenia.
 3. Przyjęcie oferty winno nastąpić najpóźniej w dniu spełnienia pierwszego świadczenia.
§2

Niniejsza oferta renty bez wynagrodzenia (nieodpłatnej) nie jest przedmiotem opłaty skarbowej ani też podatku od darowizny, natomiast po stronie osoby otrzymującej rentę rodzi obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§3

Dla celów pobrania opłat z niniejszego aktu strony określiły wartość przedmiotu niniejszej umowy na łączną kwotę złotych ___

§4

Koszty aktu ponosi stawający.

§5

Pobrano:

 • taksy notarialnej (§§ 2 i 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku, Dz.U. Nr 33, poz. 146) - ___ zł
 • podatku od towarów i usług nie pobrano na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku (Dz.U. Nr 154 poz. 797)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję ofertę renty złożoną dnia ___ przez ___ przed notariuszem ___.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałam kwotę złotych ___ (słownie: ___) stanowiącą I ratę renty.

Data i miejsce


Podpis

Komentarz:

 1. Umowa renty jest zawierana zazwyczaj pomiędzy osobami fizycznymi.
 2. Wzór umowy renty został przygotowany w formie projektu aktu notarialnego ze względu na praktykę organów skarbowych w tym zakresie.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021