Wnętrze placówki Banku PKO
Poniedziałek
26.04.2010
Bank PKO przeprowadza restrukturyzację modelu agencyjnego.
 

PKO posiada obecnie 1180 własnych placówek oraz 2111 agencji. Pierwsze agencje banku powstały w 1950 roku. Przez te wszystkie lata zmieniał się charakter współpracy pomiędzy agencjami a centralą banku, co uwarunkowane było zarówno rozwojem sieci, jak i zmieniającą się sytuacją rynkową i gospodarczą. Najdłużej działającą agencją w sieci jest koszalińska placówka, która współpracuje z bankiem od 20 lat.

– PKO jest obecnie na etapie optymalizacji istniejącej sieci placówek agencyjnych. W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęliśmy proces dostosowywania współpracujących agencji do nowego modelu agencyjnego, który charakteryzuje się m.in. jednolitym standardem aranżacji lokalu oraz rozszerzeniem profilu działalności agencji w zakresie bardziej aktywnej dystrybucji produktów banku – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor departamentu sieci PKO. – Chcemy, aby za dwa lata agencje banku swoim wyglądem i zakresem obsługi nawiązywały do oddziałów własnych banku – dodaje.

Koszt otwarcia dwustanowiskowej agencji PKO wynosi co najmniej 35 tys. zł. Optymalna powierzchnia lokalu to 30 m2. Agencje banku PKO zlokalizowane są głównie na osiedlach mieszkaniowych, w centrach handlowych i w centrach miast. Bank nie pobiera opłat za przystąpienie do sieci ani opłat bieżących. Agent musi natomiast samodzielnie regulować zobowiązania związane z prowadzeniem agencji (m.in. pensje, czynsz za lokal, media). Według przedstawicieli sieci inwestycja w agencję PKO powinna się zwrócić najpóźniej po sześciu miesiącach od otwarcia.

(smoli)