Po przejęciu i wcieleniu do sieci placówek Meritum Banku, Alior szykuje się "połknięcia" BPH. O ile na fuzję zgodzą się KNF i UOKiK.
Sobota
02.04.2016
W zeszłym roku Meritum, teraz BPH. Struktury Aliora czeka integracja z kolejnymi franczyzobiorcami.
 

To już pewne  Alior Bank kupi BPH za 1,225 mld zł. W jego posiadaniu znajdzie się niemal cały biznes instytucji należącej do koncernu General Electric, z wyjątkiem części zajmującej się działalnością hipoteczną. Alior, który sam jest częścią grupy PZU, zapłaci za przejęcie nową emisją akcji. Cała transakcja ma być zamknięta w czwartym kwartale 2016 (po uzyskaniu zgód UOKiK i KNF). To przejęcie ma również poważne konsekwencje dla rynku franczyzy, a konkretnie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą placówki bankowe na licencji obu banków.

Powtórka z rozrywki

Założony w 2008 roku Alior zaczyna być dyżurnym bohaterem najważniejszych przejęć na polskim rynku bankowym. Ostatnio występował zarówno w roli przejmującego (zakup Meritum Banku), jak i przejmowanego (wcielenie do grupy PZU). Przejęcie Meritum Banku spowodowało konieczność daleko idących działań integracyjnych, również na poziomie sieci sprzedaży. Unifikacja obu konceptów okazała się sporym wyzwaniem, bo w wielu lokalizacjach punkty Meritum i Aliora działały w bliskim sąsiedztwie.

 – Kierowaliśmy  się zasadą „best of 2”, w każdym z aspektów fuzji wybierając zawsze lepsze z dostępnych rozwiązań. Dotyczyło to zarówno struktury organizacyjnej, oferty produktowej, jak i modelu dystrybucji, ryzyka oraz systemu IT – tłumaczy Wojciech Sobieraj.

W wyniku fuzji powstała czwarta pod względem liczebności sieć w Polsce. Składa się z ponad 311 oddziałów, 12 centrów biznesowych i 530 placówek partnerskich. W rezultacie połączenia banków nastąpiło ujednolicenie standardów obsługi klientów, a z rynku zniknęła marka Meritum Bank. Dotychczasowi klienci Meritum Banku korzystają już z systemów bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku.

BPH w transformacji

W 2015 roku Alior zarobił dzięki przejęciu Meritum dodatkowe 36 mln zł. Ile zyska na przejęciu BPH, trudno przewidzieć. Nowy nabytek od początku dekady prowadzi walkę o poprawę swojej sytuacji finansowej. W ubiegłym roku BPH wykazał stratę przekraczającą 1 mld zł i należy do grupy banków o najniższej rentowności kapitału własnego na rynku.

Wraz z aktywami i pasywami BPH Alior przejmuje sieć ponad 300 placówek bankowych. Przed przejęciem zarząd BPH rozpoczął wdrażanie strategii, w ramach której planowane było oddanie 134 oddziałów we franczyzę dotychczasowym menedżerom. Kolejne 65 oddziałów miało również zostać przekształconych w placówki partnerskie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gorszych wyników zostałyby zamknięte. Centrala planowała zostawić sobie 53 flagowe punkty własne.

Przejęcie BPH przez Alior najprawdopodobniej położy kres wdrażaniu zmian w życie. Możemy się natomiast spodziewać, że po raz kolejny menedżerowie Aliora usiądą do stołu ze stroną przejmowaną, by ustalić nowy kształt sieci dystrybucji. Choć to Alior rozdaje karty, prawdopodobnie będzie konsultował zmiany z menedżerami BPH. Tak było w przypadku fuzji z Meritum  na czele Pionu Sprzedaży Pośredniej (odpowiedzialnego za współpracę z franczyzobiorcami) stanęła Joanna Krzyżanowska, dotychczas reprezentująca barwy przejmowanego banku. Co czeka franczyzobiorców BPH? Jeśli historia się powtórzy, to pewnie nie obejdzie się bez zamknięć. Będziemy informować o postanowieniach dotyczących sieci partnerskich obu banków.


Grzegorz Morawski
dziennikarz