Citybox24.pl – Magazyny samoobsługowe

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Citybox24.pl – Magazyny samoobsługowe to nowoczesna i elastyczna usługa przechowywania, dostosowana do współczesnych potrzeb. Polega ona na wynajmowaniu prywatnych boksów magazynowych, zwanych też magazynami samoobsługowymi, gdzie można przechowywać zarówno osobiste jak i firmowe rzeczy. 
Oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców posiadających już własny obiekt z magazynami, którzy chcieliby zmaksymalizować swoje zyski poprzez dołączenie do grupy Citybox24.pl, jak i dla przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność w tej szybko rozwijającej się branży.

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

System franczyzowy opiera się na jasnych zasadach współpracy. 
Nasza oferta składa się z trzech obszarów: komercjalizacji, administracji oraz inwestycji.

Przejmiemy Twoje obowiązki!

Skuteczna komercjalizacja spółki Citybox24.pl opiera się na ciągłym zaangażowaniu, monitorowaniu rynku i dostosowywaniu strategii zmieniających się warunków biznesowych i preferencji klientów. 

Skuteczne prowadzenie administracji spółki Citybox24.pl opiera się na dokładności, organizacji oraz znajomości obowiązujących przepisów i procedur firmy. Stałe doskonalenie procesów wewnątrz organizacyjnych oraz efektywne wykorzystanie technologii przyczyniają się do sukcesu w branży self storage. 

Precyzyjnie przeprowadzone działania inwestycyjne pozwalają zwiększyć efektywność oraz zyski z prowadzonej działalności self storage.

CityBox24.pl wprowadza ciągłe innowacje, doskonali standardy organizacji i bezpieczeństwa przechowywania.

JEDNOSTKI WŁASNE

6

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

W ramach trzech obszarów współpracy Citybox24.pl zapewnia następujące wsparcie:

W ramach obszaru komercjalizacji Citybox24.pl przejmuje obowiązki związane z:

 • zapewnieniem doskonałej obsługi klienta;
 • opracowaniem skutecznych strategii marketingowych;
 • analizą rynku oraz badaniem konkurencji;
 • prowadzeniem promocji i wydarzeń;
 • analizą efektywności;
 • monitorowaniem trendów rynkowych. 

W ramach obszaru administracji Citybox24.pl przejmuje obowiązki związane z organizacją procesów administracyjnych, które obejmują wszystkie kluczowe procesy, takie jak: 

 • zarządzanie dokumentacją obejmujące umowy, faktury oraz raporty;
 • przygotowanie procedur sprzedaży, windykacji, kontroli jakości;
 • optymalizacja procesów poprzez wdrażanie nowoczesnych narzędzi;
 • zarządzanie monitoringiem i ochroną placów;
 • archiwizacja dokumentacji zgodnie z przepisami prawnymi;

W ramach obszaru inwestycji Citybox24.pl zapewnia najlepsze praktyki dotyczące:

 • wyboru lokalizacji z uwzględnieniem potencjału rynkowego, dostępności dla klientów oraz kosztu najmu lub zakupu terenu;
 • dostosowania obecnych obiektów do standardów sieci Citybox24.pl;
 • zakupu i dostawy kontenerów;
 • zabezpieczenia oraz kontroli dostępu do obiektu;
 • wyposażenia obiektu;
 • infrastruktury i dróg wewnętrznych;

Franczyzobiorcy mają pewność, że ich inwestycja jest wspierana na każdym etapie rozwoju. Pomożemy wybrać lokalizacje, zaplanujemy efektywne zagospodarowanie obiektu, wypełnimy go magazynami, zadbamy o bezpieczeństwo i zajmiemy się komercjalizacją placu oraz bieżącą obsługą klienta.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Przygotowanie obiektu z magazynami self storage składa się z:

 • przygotowania fundamentów pod zabudowę magazynów;
 • postawienia magazynów samoobsługowych;
 • ogrodzenia działki wraz z bramą automatyczną;
 • systemu zdalnego dostępu;
 • systemu monitoringu.

Średni koszt przygotowania jednego magazynu na wynajem w standardzie Citybox24.pl to 10-11 tys. zł netto.

Rekomendowana początkowa inwestycja powinna składać się z 50 magazynów.

Dodatkowa opłata licencyjna pokrywa wydatki związane z logiem Citybox24.pl (banery, tabliczki numeryczne). Jej wysokość to około 5 tys. zł.


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Szukamy osób, które chciałyby prowadzić biznes magazynów samoobsługowych ze swoim minimalnym zaangażowaniem. 

Przedsiębiorcom, którzy już są zaangażowani w biznes magazynów samoobsługowych ułatwimy zmaksymalizowanie zysków poprzez kompleksowe przejęcie ich obowiązków obsługi.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Citybox24.pl Sp. z o.o.

ul. Szarych szeregów 5, 75-130 Koszalin

+48 604 489 194

zarzad@citybox24.pl

citybox24.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Sergiusz Kowalewicz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Citybox24.pl – Magazyny samoobsługowe.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Citybox24.pl Sp. z o.o. (ul. Szarych szeregów 5, 75-130 Koszalin). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Citybox24.pl – Magazyny samoobsługowe oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie citybox24.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.