Jeta

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Salon łazienkowy Jeta to pomysł na indywidualny biznes stworzony dla ludzi którzy szukają oryginalnych rozwiązań skrojonych na miarę i jednocześnie chcą być uczestnikami grupy zakupowej. Osoby przystępujące do naszej sieci franczyzowej mogą liczyć na wsparcie swojego nowego biznesu przez firmę Jeta.  Wsparcie takie polega na całkowitym przygotowaniu salonu łazienkowego do funkcjonowania na lokalnym rynku a polega na:

 • przygotowaniu biznesplanu w oparciu o istniejące salony łazienkowe i wielkopowierzchniowe markety na tle potencjalnych klientów,
 • wyliczeniu bieżących/miesięcznych kosztów w oparciu o aktualne dane na bazie aktywnych jednostek sprzedażowych,
 • wsparcie w zakresie przygotowania i organizacji modelu wynagrodzeń i premii dla przyszłych handlowców salonu,
 • wykonaniu projektu wizualnego salonu łazienkowego,
 • przygotowaniu i wykonaniu  salonu łazienkowego,
 • projekcie i realizacji reklamy salonu łazienkowego (obrendowanie salonu - neon świetlny - plakaty -reklama...),
 • przekazaniu jednego programu do projektowania łazienek CAD Decor,
 • przeszkoleniu personelu w zakresie znajomości towarów, obsługi klienta, projektowania łazienek,
 • wsparciu i prowadzenie akcji reklamowo-marketingowej na otwarcie salonu łazienkowego,
 • bieżącej pomocy handlowców Jet na czas otwarcia salonu łazienkowego,
 • aktywnym zatowarowaniu salonu łazienkowego - w przypadku "nietrafionych" zakupów - wymiana towaru na rotujący,
 • wsparciu w procesach reklamacyjnych,
 • realizacji bieżących zamówień w internetowym systemie zamówień elektronicznych B2B,
 • transporcie zamówionego towaru na koszt JETA bezpośrednio do salonu łazienkowego,
 • bieżącym uaktualnianieniu oferty handlowej.

JEDNOSTKI WŁASNE

12

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

franczyzowe 4, partnerskie 100

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Szeroko rozumiana pomoc organizacyjno-finansowa w zakresie otwarcia i prowadzenia jednostki franczyzowej Jeta.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

100 tys. zł


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Lokal o powierzchni minimum 250 mkw.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Przedsiębiorstwo Handlowe „Jeta” Sp. z o.o. Maciej Świątek

ul. Gorzycka 34A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

604 103 909

maciej@jeta.pl

jeta.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Maciej Świątek

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Jeta.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Handlowe „Jeta” Sp. z o.o. Maciej Świątek (ul. Gorzycka 34A, 63-400 Ostrów Wielkopolski). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Jeta oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie jeta.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.