Poniedziałek
01.01.2001
Umowa renty
 

Repertorium A nr ___/__

AKT NOTARIALNY

Dnia ___ roku ___ (___) przed notariuszem ___, prowadzącym Kancelarię Notarialną w ___ stawił/a się:
____, syn/córka ___ zamieszkały/a w ___, przy ulicy ___, legitymujący/a się dowodem osobistym ___.

Tożsamość stawającego notariusz ustalił/a na podstawie okazanych przy akcie dowodu osobistego, którego serię i numer wpisano przy nazwisku.

OFERTA RENTY
(bez wynagrodzenia)

§1
 1. ___ zobowiązuje się względem ___, zamieszkałego/ej w ___ , przy ulicy ___ do świadczeń okresowych w pieniądzu, polegających na tym, że będzie on/ona wypłacał/a rentę ___, w okresie od ___ do ___, przy czym renta płatna będzie w następujących terminach i kwotach, a mianowicie:
  1. do ___ - kwotę ___
  2. do ___ - kwotę ___
 2. Powyższa renta świadczona będzie bez wynagrodzenia.
 3. Przyjęcie oferty winno nastąpić najpóźniej w dniu spełnienia pierwszego świadczenia.
§2

Niniejsza oferta renty bez wynagrodzenia (nieodpłatnej) nie jest przedmiotem opłaty skarbowej ani też podatku od darowizny, natomiast po stronie osoby otrzymującej rentę rodzi obowiązek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§3

Dla celów pobrania opłat z niniejszego aktu strony określiły wartość przedmiotu niniejszej umowy na łączną kwotę złotych ___

§4

Koszty aktu ponosi stawający.

§5

Pobrano:

 • taksy notarialnej (§§ 2 i 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku, Dz.U. Nr 33, poz. 146) - ___ zł
 • podatku od towarów i usług nie pobrano na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 roku (Dz.U. Nr 154 poz. 797)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję ofertę renty złożoną dnia ___ przez ___ przed notariuszem ___.
Jednocześnie oświadczam, że otrzymałam kwotę złotych ___ (słownie: ___) stanowiącą I ratę renty.

Data i miejsce


Podpis

Komentarz:

 1. Umowa renty jest zawierana zazwyczaj pomiędzy osobami fizycznymi.
 2. Wzór umowy renty został przygotowany w formie projektu aktu notarialnego ze względu na praktykę organów skarbowych w tym zakresie.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020