Umowa spółki cywilnej - komentarz

Poniedziałek
01.01.2001
Umowa spółki cywilnej - komentarz
 

Komentarz:

Ad. § 1:

Zgodnie z art. 860 kc w umowie spółki należy wskazać cel gospodarczy, w jakim utworzono spółkę (np. prowadzenie działalności gospodarczej), a także sposób działania mający ten cel urzeczywistnić.

Ad. § 2:

Nazwa spółki cywilnej powinna zawierać nazwiska wszystkich wspólników wraz z co najmniej pierwszymi literami ich imion, zwięzłe określenie rodzaju prowadzonej działalności (np. handel) oraz dodatek określający formę prawną ("spółka cywilna" lub "s.c.").

Ad. § 4:

Zgodnie z art. 861 k.c. wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Jeśli nie określono w umowie wkładu poszczególnych wspólników, domniemywa się że mają one jednakową wartość.

Ad. § 7:

Spółka cywilna może być utworzona na czas oznaczony (np. do czasu zrealizowania celu gospodarczego) lub nieoznaczony.

Ad. § 9:

Zgodnie z art. 866 k.c. w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik będzie umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Ad. § 13:

Zgodnie z art. 867 kc jeżeli w umowie spółki nie zostanie ustalony stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach, każdy wspólnik jest uprawniony do równego w nich udziału, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Umowa spółki może zwalniać niektórych wspólników od udziału w stratach, nie może natomiast wyłączyć od udziału w zyskach. Jeśli umowa spółki nie ustali udziału wspólników w stratach, udział ten będzie taki jak udział wspólników w zyskach (§2 art. 867 kc).

Ad. § 16:

Zgodnie z § 2 art. 869 kc z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony, a zastrzeżenie przeciwne w umowie spółki jest nieważne.

Ad. § 17:

Zgodnie z art. 872 kc można zastrzec w umowie spółki, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce.

  1. Regulację prawną umowy spółki cywilnej zawierają przepisy art. 860/875 kodeksu cywilnego. Powstaje ona poprzez zawarcie umowy przez co najmniej dwóch wspólników. Zgodnie z art. 860 kc przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.
  2. Stosownie do art. 863 kc wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.
  3. Za zobowiązania spółki cywilnej odpowiadają wspólnicy solidarnie całym swym majątkiem (art. 864 kc).
  4. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.
  5. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Posiada natomiast zdolność sądową w postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz jako zakład pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto spółka cywilna posiada zdolność upadłościową i układową.

<-- WSTECZ


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy
/1/
ZOBACZ WIĘCEJ

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020