Uwagi do wzorów umów

Poniedziałek
01.01.2001
Uwagi do wzorów umów
 

Strony umowy - jeżeli są przedsiębiorcami - powinny zostać opisane w części wstępnej według następujących zasad:

  • jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca - osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, należy wskazać jej imię, nazwisko, adres, organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer. Umowę powinien zawierać sam przedsiębiorca, jeżeli czynność tę wykonuje inna osoba, powinna ona posiadać pełnomocnictwo;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka cywilna - nazwę tej spółki, jej adres oraz organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, ewentualnie stosowny numer; dla sprawnego prowadzenia późniejszej egzekucji warto wskazać imiona, nazwiska i adresy wszystkich wspólników. Aby ocenić, czy wspólnik reprezentujący spółkę ma do tego prawo warto jest zapoznać się z treścią umowy spółki. Jeżeli z jej treści nie wynika nic innego - do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy wspólnik w takim zakresie, w jakim ma prawo prowadzenia jej spraw (art. 866 kc), a zatem - o ile zawarcie umowy nie jest czynnością nadzwyczajną (tzw. czynnością przekraczającą zwykły zarząd) - każdy wspólnik może ją w imieniu spółki zawrzeć;
  • jeżeli stroną umowy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - zgodnie z normą art. 1991 kh wskazać należy: firmę (nazwę spółki), siedzibę, adres spółki, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz jej numer w rejestrze handlowym (tzw. numer RHB), wysokość kapitału zakładowego i skład zarządu. Umowę w imieniu spółki z o.o. powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 199 § 1 i art. 199 § 3 kh);
  • jeżeli stroną umowy jest spółka akcyjna - zgodnie z normą art. 3701 kh należy wskazać jej firmę, siedzibę, adres, nazwę sądu, w którym jest zarejestrowana oraz numer w rejestrze handlowym, wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego oraz skład zarządu. Umowę w imieniu spółki akcyjnej powinny zawierać osoby uprawnione do jej reprezentowania. Sposób reprezentacji jest opisany w odpisie z rejestru handlowego. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nic innego do składania oświadczeń w imieniu spółki z o.o. upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem albo sam prokurent - jeżeli prokura jest samoistna (art. 370 § 1 i art. 370 § 3 kh).

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Klient może spać spokojnie

czy dotyczy to umów frnczyzowych podpisanych listownie

1 wypowiedzi
ostatnia 11.09.2020
Monitoring sklepu w niewielkiej miejscowości

Teraz alarm to podstawa, nie wyobrażam sobie sklepu bez systemu alarmowego. My tez oczywiście go mamy.

36 wypowiedzi
ostatnia 07.09.2020
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejszy jest program do pełnej księgowości to zdecydowanie był świetny zakup.

31 wypowiedzi
ostatnia 20.05.2020
Prośba o pomoc w wypełnianiu ankiety do pracy licencjackiej

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Szanowni Państwo, prowadzę badania wśród franczyzobiorców do pracy licencjackiej. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wypełnić moją krótką ankietę byłabym bardzo...

126 wypowiedzi
ostatnia 01.04.2020
Własny biznes z małym kapitałem

Drodzy, wielka prośba do osób, które prowadzą swoją działalność. Możecie wypełnić poniższą ankietę? Zajmie Wam to maks 1 min. Przygotowuje narzędzie, które ma...

126 wypowiedzi
ostatnia 23.03.2020
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, jestem studentką III roku finansów menedżerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prowadzę badania do pracy licencjackiej na temat źródła finansowania...

208 wypowiedzi
ostatnia 18.02.2020
Franczyza

Jakie sieci handlowe nie blokują decyzji podejmowanych przez partnera? Chciałbym wejść na rynek, bo mam już pewne doświadczenie, ale właśnie boję się mocnego...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2020