Projekt zmiany kodeksu spółek handlowych

Środa
31.01.2001
Posłowie chcą podwyższenia kwoty przychodu netto w spółkach cywilnych z 400 tys. euro do 800 tys. euro.
 

W Sejmie znajduje się poselski projekt nowelizacji art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych, wg którego dopiero przekroczenie kwoty 800 tys. euro przychodów netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w spółce cywilnej, w ciągu dwóch kolejnych lat obrotowych powodowałoby konieczność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną i jednocześnie prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę. Obecne brzmienie tego przepisu, przewidujące limit 400 tys. euro powoduje konieczność przekształcania się nawet niewielkich spółek cywilnych w spółki jawne. Poza tym przepis ten nie jest dostosowany do przepisów ustawy o rachunkowości, która zobowiązuje osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych do prowadzenia pełnej księgowości dopiero po osiągnięciu kwoty 800 tys. euro przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy