raporty

raporty | 15.10.2004

Międzynarodowe umowy franczyzowe – analiza, ryzyko i nagroda

Franczyzodawca planujący ekspansję swojej sieci za granicą powinien uważnie przyjrzeć się rozwiązaniom prawnym kraju docelowego. Od tych regulacji w dużej mierze zależeć będzie zarówno ostateczny kształt dokumentów związanych z ekspansją, jak i charakter modyfikacji systemu.

raporty | 14.10.2004

Franchising w Austrii

W austriackim systemie prawnym brak jest szczegółowych rozwiązań regulujących kwestie umowy franczyzowej. Chociaż odnoszą się do niej przepisy dotyczące różnego rodzaju umów (umowa sprzedaży, umowa leasingowa czy elementy umów spółek) musi być traktowana jako odrębny - sui generis -rodzaj kontraktu.

raporty | 13.10.2004

Zagraniczna ekspansja franczyzy

Jak przygotować system franczyzowy do debiutu na zagranicznych rynkach? Poniższy raport zawiera praktyczne porady w najważniejszych kwestiach dla ekspansji systemu.

raporty | 12.10.2004

Meandry prawa konkurencji

Ochrona przed nieuczciwymi działaniami konkurencji jest jednym z najważniejszych zagadnień dla bezpieczeństwa firm. Służy temu prawo konkurencji – Europa i Stany Zjednoczone wypracowały w tej materii zupełnie różne rozwiązania.

raporty | 11.10.2004

Franczyza w Argentynie

Mimo stałego wzrostu liczby systemów franczyzowych, do 2003 roku Argentyna nie wydała żadnego aktu prawnego dotyczącego franchisingu i umów franczyzowych.

raporty | 10.10.2004

Franchising w międzynarodowych aktach prawnych

Franchising jest doskonałym sposobem na zaistnienie i rozwój firmy na zagranicznych rynkach. Dostęp do nich rośnie każdego roku wraz z ratyfikacją nowych międzynarodowych umów handlowych. Ich rozumienie i właściwa interpretacja są dziś niezbędnym warunkiem efektywnego rozwoju sieci za granicą.

raporty | 20.11.2003

Raport o franchisingu 2003/2004

19 listopada na konferencji prasowej w Warszawie firma konsultingowa PROFIT system przedstawiła już drugi raport o stanie franchisingu w Polsce.

raporty | 07.11.2002

Raport o franchisingu 2002/2003

Firma PROFIT system wydała Raport o franchisingu w Polsce. Raport zawiera wszystkie najważniejsze dane opisujące ten rynek, m.in. ilość sieci i ich charakterystykę, obroty na rynku, ilość zatrudnionych i wpływ na PKB.

raporty | 10.06.2002

Globalna Ochrona Praw Własności Intelektualnej

Franczyzodawcy rozważający rozwój sieci poza granicami macierzystego kraju, powinni opracować dla swojej firmy strategię prawnej ochrony własności intelektualnej na skalę międzynarodową.

raporty | 27.05.2002

Franczyzowy PR - najczęściej zadawane pytania

Podczas rozmów z sieciami franchisingowymi często spotykam się z pytaniami dotyczącymi PR we franchisingu. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej powtarzające się wątpliwości.

raporty | 27.05.2002

PR sieci franczyzowych

Coraz więcej firm franczyzowych potrzebuje wyspecjalizowanych usług public relations.

raporty | 22.01.2001

Rozwój Franchisingu w Polsce - Zastosowanie franchisingu w procesie prywatyzacji

Na początku lat dziewięćdziesiątych pojawiła się w polskiej doktrynie prawniczej interesująca propozycja wkomponowania instytucji franchisingu w proces prywatyzowania przedsiębiorstw państwowych.

raporty | 22.01.2001

Rozwój Franchisingu w Polsce - Położenie prawne franchisodawcy i franchisobiorcy

Przedsiębiorstwa zrzeszone w sieci franchisingowej mają wszystkie prawa i obowiązki wynikające z ich działalności jako samodzielnych podmiotów.

raporty | 14.01.2001

Franchising na świecie - UNIDROIT

Przegląd regulacji prawnych

raporty | 14.01.2001

Franchising na świecie - Ameryka Północna i Południowa

Przegląd regulacji prawnych

raporty | 14.01.2001

Franchising na świecie - Azja, Australia i Oceania

Przegląd regulacji prawnych

raporty | 14.01.2001

Franchising na świecie - Europa

Przegląd regulacji prawnych

1
2