Raport o franczyzie w Polsce 2017

Raport o franczyzie w Polsce 2017 jest doskonałym źródłem informacji dla obecnych i potencjalnych organizatorów systemów franczyzowych, agencyjnych i partnerskich. Najnowsza edycja została poszerzona o dokładniejsze niż dotychczas opisy branż. Jeśli tworzysz swoją firmę franczyzową, wiedza z raportu pomoże Ci lepiej poznać rynek i uniknąć błędów, które popełnili dawcy licencji w ostatnich latach.
 

Zarządzający sieciami franczyzowymi będą mogli dzięki raportowi przeanalizować zmiany zachodzące w ich branży i lepiej dostosować swoje systemy do wymagań potencjalnych partnerów. Publikacja zawiera szczegółowe opisy poszczególnych branż, w szerszym niż dotychczas zakresie. Autorzy kompleksowo określili nowe tendencje na rynku franczyzy i agencji. Raportu został przygotowany przez ekspertów z firmy doradczej PROFIT system.

W publikacji szczegółowo przedstawiono m.in.:

 • ogólny opis i specyfikę rynku, nawiązujący także do firm, organizacji, mediów i najważniejszych wydarzeń związanych z franczyzą i sieciami agencyjnymi,
 • prognozy, perspektywy rozwoju,
 • szczegółową analizę powiązań franczyzowych w poszczególnych branżach, która została poszerzona w najnowszej edycji o informacje ogólne o branży oraz o wiadomości z rynku franczyzy,
 • szczegółową klasyfikację sektorów, pozwalającą na dokładne dostosowane analiz do poszczególnych systemów oraz zaobserwowanie nowych prawidłowości na rynku,
 • nowe tendencje, zmiany, wraz z ich przyczynami,
 • dynamikę i strukturę branżową jednostek biorców licencji i własnych,
 • dynamikę i strukturę systemów franczyzowych i agencyjnych,
 • inwestycje biorców licencji franczyzowych i agencyjnych,
 • opis działalności inwestorów zagranicznych i ich udziału w rynku,
 • skalę, kierunki i sposoby ekspansji zagranicznej polskich systemów franczyzowych,
 • przyczyny niepowodzeń w działalności franczyzowej w Polsce i zagranicą.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na 27 wykresach i w 11 tabelach oraz szczegółowo opisane w 104 stronicowym Raporcie o franczyzie w Polsce 2017. Corocznie opracowywana od 2001 roku publikacja jest największym kompendium wiedzy o rynkach systemów franczyzowych i agencyjnych w Polsce.