Biznes w dużych i małych miastach

Miejsce na biznes / Lokal na agencję ubezpieczeniową musi być estetyczny, funkcjonalny, z parkingiem, witryną i mieć około 30 m kw. powierzchni.
Czwartek
07.05.2020
Na otwarcie agencji ubezpieczeniowej Spectrum wystarczy 10 tys. zł. Pieniądze na inwestycję można otrzymać z Urzędu Pracy.
 

Dom Ubezpieczeniowy Spectrum to multiagencja ubezpieczeniowa, która w ponad 170 miastach w Polsce prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych poprzez sieć oddziałów własnych, placówek działających w oparciu o model franczyzowy oraz lokalnych agentów. 
Nasz model rozwoju sieci zakłada zasięg ogólnopolski, dlatego oferujemy możliwość współpracy zainteresowanym ze wszystkich regionów kraju. Jesteśmy do tego przygotowani od każdej strony: administracyjnej, informatycznej, szkoleniowej czy logistycznej – mówi Mariusz Długołęcki, koordynator ds. rozwoju sieci Dom Ubezpieczeniowy Spectrum.

Franczyzobiorcą może zostać osoba, która posiada minimum średnie wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie widnieje we wpisie do Krajowego Rejestru Karnego. Jeśli kandydat spełnia te warunki, może planować swoją przyszłość w branży ubezpieczeniowej.
Cały proces szkoleń zaprojektowaliśmy w oparciu o własne doświadczenia zebrane w czasie szkolenia kilkuset agentów. Gwarantujemy dostęp do darmowych szkoleń  i paneli e-learningowych. Dzięki nim franczyzobiorca rozwija swoje kompetencje branżowe, ale również interpersonalne i sprzedażowe. Dodatkowo uzyskuje informacje dotyczące wszelkich zmian prawnych, które wpływają na pracę w branży – dodaje Mariusz Długołęcki.

Kasa na start

Przewidywany koszt inwestycji związany z otwarciem oddziału według standardów Spectrum nie powinien przekroczyć 10 tys. zł przy uwzględnieniu zakupu elementów identyfikacji wizualnej zewnętrznej, wewnętrznej, wyposażenia w meble oraz zakupu urządzeń biurowych. Franczyzobiorcy Spectrum nie ponoszą opłat: wstępnej na etapie podpisywania umowy oraz tzw. bieżących, marketingowych, z tytułu korzystania z  logo i systemu informatycznego. 
Nasi franczyzobiorcy to przedsiębiorcy, którzy w celu uruchomienie swoich biur najczęściej korzystają z wcześniej na ten cel zaoszczędzonych środków. Są też osoby, które podjęły  starania o uzyskanie środków z lokalnego Urzędu Pracy lub innej instytucji wspierającej początkujących przedsiębiorców. Zazwyczaj wnioski o uzyskanie dofinansowania poparte podjętą z multiagencją umową o współpracy stanowiły bardzo mocny argument przemawiającym na korzyść wnioskodawcy – mówi Mariusz Długołecki.

Franczyzodawca otwiera swoje placówki w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców. Szukanie lokalu leży po stronie franczyzobiorcy, ale licencjodawca służy pomocą w kwestii jego wyboru. Placówka musi spełniać określone warunki.
Lokal na biznes musi być estetyczny, funkcjonalny, z parkingiem, witryną, która stanowi jego reklamę. Sugerujemy lokal o powierzchni około 30 m2 – tłumaczy Mariusz Długołęcki.

Wsparcie dla partnerów

Franczyzodawca zapewnia partnerom dostęp do multifunkcyjnego systemu transakcyjnego SADUS.
Franczyzobiorcy dokonują w nim porównania ofert, kalkulacji składki i wystawiają polisy bez konieczności logowania się do systemów towarzystw ubezpieczeniowych. Po ukończeniu szkoleń i otwarciu biura,  franczyzobiorca otrzymuje pomoc ze strony regionalnych kierowników sprzedaży Spectrum oraz lokalnych menedżerów towarzystw ubezpieczeniowych. SADUS w wersji 4.0 otrzymał wsparcie aplikacji mobilnej skanującej dowody rejestracyjne (aztec code) dzięki czemu to, prawdopodobnie, najszybsze na rynku narzędzie pozwalające w niespełna minutę przedstawić klientowi ofertę ubezpieczenia OC – mówi Mariusz Długołęcki.

Franczyzodawca niedawno wdrożył szkolenia z zakresu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych online.  100 proc. oferty dostępne jest w dystrybucji zdalnej. 
– Ponadto uruchomiliśmy panel klienta, który online organizuje proces przekazywania dokumentów pomiędzy franczyzobiorcą, a klientem. Każdy klient Domu Ubezpieczeniowego Spectrum po zalogowaniu się na swoje konto w panelu klienta, może sprawdzić wszystkie swoje polisy oraz ich status, np. rodzaj ubezpieczenia, okres obowiązywania lub terminy płatności kolejnych rat – mówi Mariusz Długołęcki.

WIZYTÓWKA MARKI DOM UBEZPIECZENIOWY SPECTRUM

  • Lokal Spectrum powienien mieć około 30 m2
  • Franczyzodawca otwiera swoje placówki w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców;

Wiele oddziałów / Dom Ubezpieczeniowy Spectrum to multiagencja ubezpieczeniowa, która w ponad 170 miastach w Polsce prowadzi sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.