Duża sieć / Bank Pekao S.A. ma w całej Polsce ponad pół tysiąca oddziałów.
Poniedziałek
27.11.2023
Franczyzobiorcy Banku Pekao SA mają różne możliwości rozwijania swojej działalności. Jak otworzyć własną placówkę bankową?
 

Bank Pekao SA ma w całej Polsce ponad pół tysiąca oddziałów, z czego blisko 80 to placówki partnerskie, prowadzone przez agentów banku. A liczba ta stale rośnie, bowiem bank w ostatnich latach postawił na ich dynamiczny rozwój.

– Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani miejscami, w których nasza obecność jest mniejsza, niż pozwala na to potencjał rynkowy – mówi Maciej Kobza, dyrektor ds. modelu sieci franczyzowej Pekao S.A. – Zdarza się także, że to kandydaci na naszych partnerów wskazują miasta, które ich zdaniem są odpowiednie, a których my nie braliśmy pod uwagę. Doceniamy to, ponieważ stawiamy na kandydatów znających swoje lokalne rynki. I rzeczywiście bywa, że partnerzy prosperują na nich znacznie lepiej, niż wskazywały na to analizy potencjału danej miejscowości. Dlatego wierzymy, że przedsiębiorcy dobrze znający swój lokalny rynek mają w wielu przypadkach przewagę nad excelem.

Świadomi biznesowo

Pekao S.A. szuka franczyzobiorców, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub zarządzaniu sprzedażą (doświadczenie w pośrednictwie finansowym jest dodatkowym atutem) oraz są nastawieni na wieloletnią współpracę.

– Powinny to być osoby o wysokiej świadomości biznesowej, zdające sobie sprawę z tego, że biznes podlega cyklom koniunkturalnym, odpowiedzialne oraz dysponujące niezbędnym kapitałem do otwarcia i utrzymania ciągłości biznesowej placówki – wyjaśnia Maciej Kobza.

Najczęściej franczyzobiorcy osobiście pracują w placówce, zarządzają nią, obsługują klientów. Franczyzodawca tego nie wymaga – ale jednocześnie zastrzega, że partnerzy muszą mieć czas na nadzorowanie działania placówki.

– Partner może jednocześnie prowadzić inne biznesy, ale musi poświęcić odpowiednią ilość czasu na nadzór i zarządzanie oddziałem – podkreśla Maciej Kobza. – To nie jest biznes rentierski. Trzeba mieć bieżący kontakt z placówką, jeśli nie codziennie, to co najmniej kilka razy w tygodniu.

Finansowe wsparcie na starcie

Z założenia Pekao S.A. otwiera swoje placówki w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców. Ale i w tym przypadku bank jest otwarty na sugestie partnerów.

 – Zdarzają się otwarcia na mniejszych rynkach, z potencjałem do zbudowania odpowiedniej skali biznesu, jednak dolna granica, jaką przyjmujemy to 5 tys. mieszkańców – zaznacza Maciej Kobza. – Uważamy, że to minimum, które pozwoli zapewnić placówce odpowiednią bazę klientów.

Lokal przeznaczony na placówkę bankową powinien mieć ok. 50 m.kw. – muszą zmieścić się w nim min. 2 stanowiska do obsługi klientów. Najczęstsze lokalizacje to centrum miasta lub miejsce charakteryzujące się wysokim natężeniem ruchu. Konieczne jest wejście z parteru, dobra ekspozycja lokalu i odpowiednia witryna. Inwestycja w wyposażenie i obrandowanie – jak zapewnia franczyzodawca – zazwyczaj nie przekracza 30 tys. zł. Do końca tego roku każdy partner otwierający nową placówkę może liczyć na wsparcie finansowe ze strony banku, które pokryje koszty uruchomienia biznesu oraz kilka pierwszych miesięcy działalności.

– Jest to finansowanie rozłożone w czasie, wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy, w zależności od miejscowości, wspierające agenta w kluczowym momencie rozruchowym placówki – dodaje Maciej Kobza.

Różne źródła wynagrodzenia

Nie ma opłaty za przystąpienie do sieci, ani opłat miesięcznych. Franczyzobiorca otrzymuje pomoc na każdym etapie – od przygotowań do uruchomienia placówki, przez rekrutację pracowników, szkolenia dla siebie i personelu, ale też później, w trakcie całego okresu współpracy z bankiem. Jest w stałym kontakcie z koordynatorem regionu, który wspiera go merytorycznie i operacyjnie.

Jak informuje centrala, franczyzobiorcy mają kilka źródeł wynagrodzenia.

– Pierwsze to prowizja sprzedażowa z bonusem za realizacje planów sprzedażowych, drugie to tzw. dochód pasywny za utrzymanie portfela kredytowego i obsługę rachunków klientów oraz trzecie wynagrodzenie za realizację transakcji kasowych – wylicza Maciej Kobza.

 

WIZYTÓWKA PEKAO S.A.

Sieć placówek bankowych.

  • ponad 500 oddziałów
  • 80 placówek partnerskich
  • kwota inwestycji 30 tys.

 


Na start / Kwota inwestycji w placówkę Pekao S.A. zazwyczaj nie przekracza 30 tys. zł.