Księgowość w biznesie franczyzowym

Korzystając z księgowości Tax Care, otrzymasz dostęp do panelu klienta, gdzie możesz sam wystawiać faktury. Dodatkowo, uzyskasz stały wgląd do księgi przychodów i rozchodów. Własną KPiR możesz również przeszukiwać według zdefiniowanych wcześniej kryteriów.
Piotr Hejmanowski, Tax Care
Wszyscy początkujący przedsiębiorcy stają przed tymi samymi dylematami: jaką formę prowadzenia działalności wybrać i która forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza?
 

Dylematy te i brak odpowiedniej wiedzy lub pomocy spowodowały fiasko niejednego biznesu, zanim ten jeszcze powstał. Przedsiębiorcy, rejestrując swoją firmę, mają do wyboru wiele form prawnych. W spółkach kapitałowych odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona, a szanse na rozwój poprzez możliwość pozyskania inwestorów są znacznie większe, niż przy działalności gospodarczej lub spółkach osobowych – co będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój skali prowadzonego biznesu. Ograniczona może być za to swoboda podejmowanych decyzji poprzez umowy z inwestorami lub funduszami. W spółkach osobowych pełna odpowiedzialność przedsiębiorców pozwala dowolnie realizować swoje wizje, ale nie przyciągnie tak dużego kapitału i pasuje raczej do lokalnego charakteru prowadzonej działalności. Różnice pomiędzy podatkiem PIT a CIT, warunki  dla wybranej formy opodatkowania – podatek liniowy czy skala, to już zadanie dla biura księgowego, które pomoże dopasować odpowiedni wariant nie tylko na start, ale i do potrzeb rozwojowych przyszłego przedsiębiorstwa.

Rozliczyć franczyzę

Istnieją reguły, których znajomość pozwala – jednym lepiej, a innym gorzej – poruszać się po niuansach biznesu. Niejednokrotnie na rozwiniętym rynku bezpieczniej jest połączyć się ze znanym brandem i gwarantowaną przez niego jakością. Wykorzystać w tym celu efekt przyzwyczajenia klienta do znanej marki, zapewniając swojemu biznesowi obrót już na starcie, przez dołączenie np. do gotowego projektu franczyzowego.

Przystąpienie do franczyzy to podjęcie długookresowej, stałej umowy współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami – franczyzodawcą a franczyzobiorcą, podczas której ten pierwszy przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat prowadzenia firmy i użycza swojej marki.
Szczegóły takiej współpracy nie są łatwe. W zależności od rodzaju umowy franczyzowej, przedsiębiorcy wielokrotnie stają przed dylematem, jak wynikające z niej opłaty ująć w ewidencjach księgowych.

Kłopot nie jest mały – z racji świadczenia przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy różnego rodzaju usług, franczyzobiorca zobowiązany jest do zapłaty stosownego wynagrodzenia, a w zależności od rodzaju współpracy wynagrodzenie to obejmować może zapłatę za: udzielenie licencji, zakup wyposażenia w tym środków trwałych, usługi wsparcia franczyzodawcy jednorazowe (np. usługi szkoleniowe), usługi wsparcia franczyzodawcy cykliczne (np. wspólne kampanie reklamowe).

To na przedsiębiorcy ciążyć będą obowiązki związane z właściwym rozpoznaniem rodzaju nabywanych składników czy usług. I tu znowu właściwe wydaje się skorzystanie z pomocy profesjonalistów lub wręcz stałe nawiązanie z nimi współpracy, celem zapewnienia właściwej opieki.

Tradycyjne biuro rachunkowe czy nowoczesna księgowość?

Wybór księgowego to jeden z kluczowych momentów dla przyszłego biznesu. Proces, z którym większość z nas utożsamia „księgowość”, to optymalizacja podatkowa. Jak postępować, aby nasze obciążenia podatkowe były jak najmniejsze? A planowane przychody  i wydatki były bezpiecznie księgowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Mamy do wyboru dwa warianty. Sprawdzony starszy, czyli obsługa przez biuro rachunkowe, które będzie za nas prowadziło ewidencje księgowe. Taka forma współpracy z reguły nie obejmuje usług doradczych, jak to się wydaje każdemu początkującemu przedsiębiorcy.

Jednak wraz z rozwojem usług informatycznych pojawiły się na rynku nowe możliwości. Powstały narzędzia, które umożliwiają, zwłaszcza małym i średnim firmom, lepszą kontrolę nad bieżącym stanem swoich przychodów i wydatków, a co za tym idzie, również nad wysokością zobowiązań podatkowych. Tu pojawia się drugie rozwiązanie – obsługa księgowa z dostępem do systemu księgowości online oraz wsparciem indywidualnego księgowego, który pomoże zoptymalizować podatki. Takie możliwości na polskim rynku gwarantuje Tax Care.

Jak  uzyskać kontrolę nad swoimi finansami?

Każdy przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie – ile dokumentów miesięcznie i jakich będzie generowała jego firma? Odpowiedź pozwoli zrobić pierwszy krok w stronę księgowości internetowej.

Zacznijmy analizę małego sklepu spożywczego jednej z rozpoznawalnych na rynku sieci franczyzowych.

KROK 1 – ewidencjonujemy przychody

Rodzaje dokumentów przychodowych wraz z przykładowymi dziennymi ilościami dokumentów:

 • paragony – nie zbieramy,
 • raport z kasy fiskalnej (jedna kasa, jeden raport dziennie, czyli jedna kwota do wpisania w rejestr obrotów),
 • faktury VAT do paragonów (na żądanie klienta – bierzemy od niego dane i wprowadzamy w system w odpowiedniej pozycji, tworząc z niego automatycznie fakturę VAT. Czynność ta zajmuje pięć minut z wprowadzeniem danych klienta, a dla istniejącego w naszej bazie kontrahenta – 30 sekund wraz z wydrukiem. Jeden egzemplarz dla klienta, drugi zostaje w segregatorze naszych dokumentów),
 • faktury VAT sprzedaży – w tej branży praktycznie nie istnieje.

Podsumowując: na koniec każdego dnia będziemy posiadali około trzech dokumentów przychodowych, takich jak jeden lub dwa raporty kasowe oraz 2-3 faktury, które wystawiliśmy naszym klientom od ręki. Księgowa z zatrudnionego przez nas biura księgowego nie zawsze ma czas na wystawienie faktury w danym momencie, my raczej tak. Korzystając z systemu księgowości online Tax Care, wystawiasz fakturę, którą od razu widzi twoja księgowa.

KROK 2 – ewidencjonujemy koszty

Rodzaje dokumentów kosztowych/wydatków z przykładowymi miesięcznymi ilościami dokumentów:

 • najem lokalu (1 x miesięcznie) – 1szt.
 • media lokalu (1 x miesięcznie) – 2szt.
 • internet/telefon (1 x miesięcznie) – 1szt.
 • rozliczenia z dostawcami (zamawiamy raz w tygodniu, dostawy wraz z fakturą 2 x w tygodniu, 5 dostawców) – 40 szt.
 • leasing maszyn – 1 szt.
 • paliwo – najlepsza karta flotowa, bo otrzymujemy zbiorczo jedną fakturę na miesiąc
 • materiały biurowe – 1-2 szt.

Przyjmijmy, że to ok. 50 dokumentów, z których każdy musi w odpowiedni sposób być opisany i zaksięgowany. Nic prostszego. Bierzemy wszystkie dokumenty i przekazujemy je do jednej ze 110 placówek Tax Care, gdzie zostaną poddane starannemu wprowadzeniu do systemu.

Teraz najważniejsze – całą resztę dokumentów, deklaracji, raportów, zestawień księgowa Tax Care generuje dla ciebie. W tym momencie uzyskujesz pełen obraz swojej firmy i jej bieżącej kondycji.

Dla franczyzobiorców i franczyzodawców zainteresowanych księgowością więcej informacji: franczyza@taxcare.pl, tel. 801 900 100.