Dziesiątka dla przedsiębiorców

Adam Abramowicz, rzecznik MSP
Adam Abramowicz, rzecznik MSP / "MŚP potrzebne jest wsparcie organizacyjne i prawne, to znaczy usunięcie z polskiego prawa barier biurokratycznych, poprawienie funkcjonowania instytucji, które obsługują biznes".
Wtorek
10.11.2020
Dziesiątka rzecznika MSP Adama Abramowicza to propozycja zmian w polskim systemie prawno-gospodarczym, które mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom.
 

Reforma ZUS, ukrócenie biurokracji, zmiany w systemie podatkowym – to tylko niektóre z postulatów, jakie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, w porozumieniu z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców wystosował do premiera. Całość nazywa się Dziesiątką Abramowicza i ma właśnie tyle postulatów. 

– W tej chwili cała światowa gospodarka zmaga się z kryzysem związanym z pandemią. W Europie kolejne Państwa dokonują zamknięć gospodarki. Także w Polsce w kolejnej blokadzie są zamykane następne branże. W związku z tym MŚP potrzebuje wsparcia, nie tylko finansowego, choć ono jest niezbędne. Ale potrzebne jest wsparcie organizacyjne i prawne, to znaczy usunięcie z polskiego prawa barier biurokratycznych, poprawienie funkcjonowania instytucji, które obsługują biznes, i takie działania, które nie spowodują spadku dochodów budżetowych, za to poprawią możliwości działalności gospodarczej w Polsce. Stąd ponad 200 organizacji z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP wyłoniło dziesięć punktów, które powinny zostać zrealizowane przez polityków. Te dziesięć punktów przedstawiamy premierowi Morawieckiemu, ale także wszystkim siłom politycznym w Polsce, prosząc o głęboką dyskusję i jak najszybsze wdrożenie – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Oto pełna „Dziesiątka Abramowicza”.

1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców.

Wykreślenie z ustawy „Mały ZUS Plus” limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł.

Umożliwi to objęcie małym ZUS-em Plus tych przedsiębiorców, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę działalności nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód.

Likwidacja opłacania obniżonych składek maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności, po to aby mały ZUS Plus stał się swoistym „progiem podatkowym”, a nie tylko kolejną czasową ulgą.

Docelowo proponujemy dwie alternatywy. Pierwsza to wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na wzór niemiecki. Każdy przedsiębiorca mógłby zadecydować o tym, czy chce opłacić składkę czy też chce oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Miałby natomiast obowiązek opłacać składkę zdrowotną na NFZ – dodaje Adam Abramowicz. – Druga ewentualność to mały ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, przy późniejszej niewielkiej emeryturze, na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS. Taki system działa w Wielkiej Brytanii.

2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie.

– Płaca minimalna powinna być powiązana z określonym obiektywnym parametrem ekonomicznym – uważa rzecznik MSP. – Między poziomem przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w poszczególnych powiatach istnieją znaczące różnice. Dlatego proponujemy zróżnicowanie płacy minimalnej w zależności od regionu.

3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.

Regulacja ta jest wzorowana na standardach brytyjskich, gdzie najmniejsze firmy mają jedynie minimalne obowiązki księgowe.

4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem.

Częste zmiany regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców negatywnie odbijają się na funkcjonowaniu biznesu. Wielokrotne nowelizacje w ciągu roku tych samych aktów prawnych, jak również uchwalanie ustaw z krótkim okresem vacatio legis powoduje, że przedsiębiorcy są zaskakiwani zmianami prawa, przez co w efekcie nie są w stanie w należyty sposób się do nich przygotować. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie możliwości zmian w zakresie przepisów prawa gospodarczego, wprowadzających obowiązki dla przedsiębiorców, z wymaganym vacatio legis, wynoszącym min. 6 miesięcy – czytamy w uzasadnieniu.

5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.

– Należy znowelizować ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnieni do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni zostać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz rodzaju działalności – podkreśla Adam Abramowicz.

6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają zawiesić bieg przedawnienia postępowania podatkowego z chwilą wszczęcia postępowania karno-skarbowego. Praktyka ta prowadzi do nadużyć. Proponujemy uchylenie ww. przepisy i aby organ podatkowy mógł przedłużyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na trwające postępowanie podatkowe, ale tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów.

Miałaby powstać przy ministrze finansów i rozpatrywać zasadność odwołań od wyroków Wojewódzkich Sadów Administracyjnych, w przypadku gdy te wyroki są korzystne dla przedsiębiorców.

8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników.

Według sygnatariuszy postulatów, aktualnie funkcjonujący system dyscyplinowania urzędników nie działa w praktyce. Potrzebna jest nowelizacja ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa oraz ustaw: o służbie cywilnej i pracownikach urzędów państwowych.

9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań dla przedsiębiorców

Postulat zakłada skrócenie maksymalnej długości tymczasowego aresztowania do 9 miesięcy.

10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Wśród organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które wspierają Dziesiątkę Abramowicza jest m.in. Business Centre Club.

– Wierzymy, że wdrożenie przedstawionych propozycji może być impulsem rozwojowym dla gospodarki , istotnym elementem Paktu Antykryzysowego, który u wicepremiera Jarosława Gowina – jako przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – zainicjował BCC – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. – O wiele z tych rozwiązań BCC wcześniej postulował, co wynika z oczekiwań naszych firm członkowskich, wyrażanych m.in. w badaniach ankietowych. Racjonalność tych propozycji znacznie zwiększa szanse na ich wdrożenie.


POPULARNE NA FORUM

Ankieta do pracy magisterskiej

ponawiam prośbę

3 wypowiedzi
ostatnia 11.05.2021
Franchising - pozytywne i negatywne aspekty

Dzień dobry, Jestem studentką Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku zarządzanie. Przygotowuję pracę magisterską na temat "Franchising...

1 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2021
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Dzień dobry, Jestem studentką Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku zarządzanie. Przygotowuję pracę magisterską na temat "Franchising...

210 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2021
Jaką działalność otworzyć na wsi? Pomocy!!!

Ja bym się skłaniał ku. Skład budowlany z magazynowaniem opału itp.

60 wypowiedzi
ostatnia 15.04.2021
Ankieta do pracy magisterskiej

ponawiam prośbę

3 wypowiedzi
ostatnia 12.04.2021
Praca licencjacja - franczyza

Jestem studentką 3 roku na kierunku Ekonomia. Piszę prace licencjacką o franczyzie jako metodzie prowadzenia działalności gospodarczej i nie mam pojęcia jak napisać...

1 wypowiedzi
ostatnia 10.04.2021
Ankieta do pracy magisterskiej

Jestem studentem 5 roku na kierunku Ekonomia i chciałem Was prosić o pomoc w wypełnieniu ankiety do mojej pracy magisterskiej. Badanie jest przeznaczone dla...

3 wypowiedzi
ostatnia 06.04.2021
Franczyza - czym to się je?

No niestety, franczyza ma według mnie więcej wad niż zalet. Nie można bowiem zmieniać nic, co zapisane jest w umowie. Nie masz wpływu na jakość produktów, ani nic nie...

1 wypowiedzi
ostatnia 18.03.2021