Cenna nauka / Pierwsze szkolenie dla nowych licencjobiorców trwa 14 dni i odbywa się w sklepie trenerskim. Po otwarciu sklepu partner odbywa kolejne szkolenie, które trwa trzy miesiące.
Sobota
02.10.2021
Żabka jako pierwsza wśród sieci franczyzowych w Polsce zaproponowała franczyzobiorcom zbiorowe ubezpieczenie, zwiększające bezpieczeństwo finansowe wobec ryzyka ekonomicznego wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

„Polisa na biznes” ma na celu kompensować znaczącą część ewentualnego zadłużenia w momencie zakończenia działalności gospodarczej. Została przygotowana wspólnie z TUW PZUW, które należy do PZU, a jej finalny kształt jest wynikiem konsultacji z franczyzobiorcami.

– Bezpieczeństwo finansowe nabiera jeszcze większej wagi po trudnym okresie pandemii. To też jeden z najistotniejszych czynników branych pod uwagę w podejmowaniu decyzji o uruchomieniu własnego biznesu. Dlatego poprzez polisę zapewniamy ochronę finansową w przypadku wystąpienia ujemnego salda i niewypłacalności w momencie zakończenia przez franczyzobiorców działalności – mówi Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Ustalenia kilku stron

„Polisa na biznes” to efekt wspólnej pracy franczyzobiorców, członków Rady Franczyzobiorców oraz przedstawicieli i ubezpieczyciela. Dzięki temu franczyzobiorcy mieli istotny wpływ na finalny kształt polisy. Decyzja Żabki o pokryciu części kosztów składek przez spółkę dodatkowo obniżyła koszty po stronie franczyzobiorcy.

Polisa dostępna jest dla wszystkich franczyzobiorców bez względu na ich staż i sytuację finansową. Wysokość składek oraz wartość samego ubezpieczenia uzależniona jest od liczby prowadzonych przez danego przedsiębiorcę sklepów.

Otwieramy sklep Żabka

Koszt inwestycji w sklep Żabka wynosi 5 tys. zł. Przedsiębiorcy otrzymują od centrali w pełni wyposażoną placówkę (m.in.: w lodówki, AGD, szafki, regały), której wartość wynosi ponad 200 tys. zł. Mają też zagwarantowany przychód podstawowy, wynoszący 17 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok działalności oraz do 12 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego na rozwój biznesu. Umowę franczyzową partnerzy otrzymują na tyle wcześniej przed jej podpisaniem, aby bez pośpiechu mogli zapoznać się z jej zapisami i skonsultować z prawnikiem lub zaufanymi osobami. Umowa wchodzi w życie dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji i zdalnego egzaminu końcowego. Podpisywana jest na czas nieokreślony, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia dla obu stron.

Wsparcie nie tylko na starcie

Firma wspiera partnerów także w aspektach edukacyjnych. Pierwsze szkolenie dla nowych licencjobiorców trwa 14 dni i odbywa się w sklepie trenerskim. Po otwarciu sklepu partner odbywa kolejne szkolenie, które trwa trzy miesiące. Wówczas poznaje jeszcze dokładniej aspekty prowadzenia własnej działalności pod marką Żabka, model biznesowy i zasady zarządzania sklepem. Żabka oferuje także platformę rozwojową, kumulującą narzędzia szkoleniowe, a także oferuje, m.in.: wirtualny spacer po sklepie z informacjami o funkcjonowaniu placówek, ofercie produktowej i usługowej oraz dostęp do kompendium informacji dotyczących zasad współpracy z siecią. Przez siedem dni w tygodniu partnerzy Żabki mogą także korzystać z Centrum Wsparcia Franczyzobiorców, które rozwiązuje wszystkie sprawy średnio w ciągu doby od zgłoszenia.

Żabka stworzyła również aplikację Cyberstore, która pozwala franczyzobiorcy zdalnie zarządzać sklepem za pomocą smartfonu. Poprzez narzędzie franczyzobiorcy mogą uzyskać raporty sprzedażowe i sprawdzić stan zatowarowania sklepu oraz termin kolejnej dostawy. Dla klientów natomiast jest aplikacja żappka, która podnosi poziom sprzedaży z korzyścią dla franczyzobiorców. Z narzędzia korzysta już 6 mln konsumentów.


Własny sklep Żabki / Koszt inwestycji w sklep Żabka wynosi 5 tys. zł. Przedsiębiorcy otrzymują od centrali w pełni wyposażoną placówkę (m.in.: w lodówki, AGD, szafki, regały), której wartość wynosi ponad 200 tys. zł.
doradca we franczyzie