Franczyza dla rodaków i obcokrajowców

Podstawowe wymagania / Franczyzobiorcą sklepu Żabka może zostać każdy, kto zgodnie z polskim prawem może założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.
Wtorek
12.10.2021
Jak co roku Żabka weźmie udział w Targach Franczyza, kolejny raz jako partner strategiczny. Sieć przedstawi warunki współpracy dla obcokrajowców.
 

W 19. edycji wydarzenia, które odbędzie się między 14 a 16 października w PKiN w Warszawie, Żabka Polska pojawi się również ze swoim stoiskiem informacyjnym skierowanym do osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, które chciałyby założyć biznes franczyzowy i poprowadzić sklep pod jej szyldem. Koncept sieci cieszy się coraz większym zainteresowaniem obcokrajowców – już wielu z nich zarządza własną placówką pod zielonym logo. Podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami firmy, zainteresowani będą mieli okazję poznać wszystkie szczegóły dotyczące możliwości współpracy, wymagań oraz wsparcia oferowanego przez firmę. 

6 tys. franczyzobiorców

Podczas trzech dni targowych osoby zainteresowane dołączeniem do sieci będą mogły uzyskać szczegółową informację na temat możliwości współpracy, wymogów, jakie należy spełnić, aby zostać franczyzobiorcą sklepu Żabka. Informacje dla zainteresowanych obcokrajowców będzie można pozyskać bezpośrednio od przedsiębiorców związanych z Żabką. Obecnie w całej sieci swoje sklepy prowadzi ponad 6 tys. franczyzobiorców, w tym kilkudziesięciu pochodzących z różnych krajów m.in.: z Ukrainy, Białorusi, ale także Włoch czy z Kazachstanu. To dla wielu szansa na samorealizację zawodową i posiadanie własnego biznesu w Polsce, a także wykonywanie jednego zajęcia w miejsce często kilku prac jednocześnie.

Oferta dla obcokrajowców taka sama jak dla Polaków

Franczyzobiorcą sklepu Żabka może zostać każdy, kto zgodnie z polskim prawem może założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Należy również przejść pomyślenie proces rekrutacji i szkoleń. Kandydat na franczyzobiorcę, który nie posiada obywatelstwa polskiego i pochodzi z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, potrzebuje okazać przy tym zezwolenie na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy lub ważną Kartę Polaka z wizą i wnioskiem o wydanie karty pobytu. Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa powinny przedstawić dodatkowo dwóch poręczycieli, którzy takie obywatelstwo posiadają albo opcjonalnie jednego poręczyciela i kaucję w wysokości 25 tys. zł. 

Obcokrajowcy korzystają przy tym z takiej samej oferty jak franczyzobiorcy o polskim pochodzeniu, tj. m.in z 17 tys. zł gwarantowanego przychodu podstawowego miesięcznie przez pierwszy rok działalności, do 12 tys. zł na rozwój biznesu w tym samym okresie, z niskiego wkładu własnego wynoszącego około 5 tys. zł oraz szerokie wsparcia sieci na wielu polach.

Warszawskie Targi Franczyza są największym tego typu wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, w czasie którego kandydaci na franczyzobiorców mają jedyną możliwość spotkania w jednym miejscu tak wielu przedstawicieli marek, które aktywnie szukają franczyzobiorców.


Warunki identyczne dla wszystkich / Obcokrajowcy korzystają przy tym z takiej samej oferty jak franczyzobiorcy o polskim pochodzeniu, tj. m.in z 17 tys. zł gwarantowanego przychodu podstawowego miesięcznie przez pierwszy rok działalności, do 12 tys. zł na rozwój biznesu w tym samym okresie, z niskiego wkładu własnego wynoszącego około 5 tys. zł.
doradca we franczyzie