Salveo Medical Devices

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Salveo to marka, którą tworzą ludzie z pasją i z ponad 30 letnim doświadczeniem w budowie i nadzorowaniu ośrodków rehabilitacji. Przez ten czas doradzaliśmy i nadzorowaliśmy ponad 20 ośrodków rehabilitacji  w całej Polsce. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem w Polsce wielu cenionych na świecie firm produkujących innowacyjne urządzenia medyczne np. Indiba, która przebojem zdobywa rynki europejskie, Japonię, Singapur, Emiraty Arabskie.

Wiedza i doświadczenie jakie zdobyliśmy przez ten czas, a także innowacje i niecodzienne podejście do rehabilitacji  daje nam solidne podstawy do stworzenia silnej, ogólnopolskiej sieci ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji ruchowej. Dzięki odpowiedniej umowie „gwiazdy” z całego świata mogą również promować Państwa ośrodek.

Podstawowe systemy franczyzowe

Franczyzodawca wyróżnia dwa podstawowe systemy, różniące się od siebie wielkością przedsięwzięcia oraz możliwościami zarówno medycznymi  jak i dochodowymi. Oferta skierowana jest zarówno do fizjoterapeutów jak i osób nie posiadających odpowiedniej wiedzy medycznej i umiejętności,  pod warunkiem spełnienia poniższych warunków (między innymi: zatrudnienie fizjoterapeutów, stały nadzór franczyzodawcy…)

JEDNOSTKI WŁASNE

1  (ul. Żołnierska 36, Bytom)

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

Start systemu franczyzowego - kilka ośrodków otwartych pod marką własną klienta.

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Franczyzodawca w ramach systemy zobowiązuje się do wsparcia Partnera :

 1. Przekazania prawa do korzystania z marki Salveo oraz  „know-how” – wszelkich niezbędnych informacji na temat rozpoczęcia pracy ośrodka, specyfiki tej branży, zasad jakimi powinien się kierować manager lub osoba kierująca ośrodkiem.
 2. Wykonania lub pomocy w wykonaniu projektu funkcjonalnego i wizualnego lokalu Franczyzobiorcy.
 3. Pomysłu na reklamę, akcje marketingowe oraz komplet gotowych do druku informacji handlowych i reklamowych dostosowanych przez grafika do indywidualnego zapotrzebowania Franczyzobiorcy. Wstępny komplet materiałów reklamowych gratis.
 4. Doradztwa w przeprowadzeniu rekrutacji personelu oraz w wyborze najodpowiedniejszych pracowników.
 5. Nielimitowanego czasowo wstępnego szkolenia medycznego dla pracowników ( w siedzibie Franczyzodawcy). Po zakończeniu szkolenia każdy pracownik (fizjoterapeuta ze znajomością technik manualnych) powinien zdać egzamin,  a po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dostaje do Franczyzodawcy uprawnienia do wykonywania pracy. 
  Ponadto Franczyzodawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych szkoleń medycznych, sprawdzania jakości świadczenia pracy przez pracowników, przestrzegania procedur i założeń systemu franczyzowego.
  Ilość i zakres szkoleń okresowych będzie każdorazowo uzgadniany   z Franczyzobiorcą a zależeć będzie miedzy innymi od wiedzy  i umiejętności personelu medycznego.
 6. Zapoznanie Franczyzobiorcy z zakupionym sprzętem medycznym, możliwościami jakie daje, prawidłową pracą z urządzeniami,  elementami przewagi konkurencyjnej i metodami jakimi należy się kierować przy wykonywaniu zabiegów aby uzyskać pełne „zadowolenie” klientów.
 7. Doradztwa w zakresie innych „niemedycznych” aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa między innymi :
  • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przychodni.
  • zakupu mebli i wyposażenia dodatkowego.
  • urządzenia przychodni pod względem wizualnym ( konieczność podporządkowania się kolorystyce i wystrojowi zaproponowanemu przez Franczyzodawcę lub współpracującego z nim projektantem wnętrz).
  • rozkładu urządzeń i podziału prac pracowników.
  • stworzeniu podstawowej dokumentacji wewnętrznej  i procedur obowiązujących przy prowadzeniu ośrodka rehabilitacji ( konieczność podporządkowania się pod procedurę Franczyzodawcy).
  • doradztwie oraz ewentualnym poleceniu firm lub osób zajmujących się usługami pomocniczymi dla przedsiębiorcy np.  finansowanie inwestycji,  usługi księgowe i doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy itp.
 8. Dbania o nienaganny wizerunek marki Salveo zarówno we własnych placówkach jak i zrzeszonych w systemie franczyzowym, tak aby budować jednakowy ogólnopolski przekaz marki wyróżniającej się wśród konkurencji nowatorskimi metodami leczenia, profesjonalnym podejściem  do pacjenta i jego potrzeb.
 9. Franczyzodawca w ramach opłaty miesięcznej zobowiązuje się również do świadczenia na rzecz Franczyzobiorcy usług polegających na doradztwie i nadzorze nad funkcjonującym już systemem polegających zwłaszcza na:
  • kontroli pracowników pod względem wykonywania ich podstawowych obowiązków tj. zabiegów rehabilitacyjnych.
  • kontroli pracowników pod względem przestrzegania zasad i procedur ustalonych przez Franczyzodawcę.
  • analizie rozwoju systemu, udziału w rynku, skuteczności akcji marketingowych i reklamy.
  • ocenie ogólnego rozwoju ośrodka i doradztwie w zakresie  wyboru odpowiednich dróg postępowania przy dalszej ekspansji  ośrodka na rynku lokalnym.
  • nielimitowanemu czasowo szkoleniu nowego personelu ( przy zmianie załogi lub powiększeniu stanu).
  • przekazywania w ramach swoich możliwości wiedzy, nowinek medycznych, badań i systemów leczenia – wszelkich nowości jakie powstały i w jakich posiadaniu jest Franczyzodawca, a które dotyczą terapii C.R.E.T. oraz innych terapii wykorzystywanych w nowoczesnej rehabilitacji.
  • Szkoleń poszerzających wiedzę zatrudnionego personelu.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

1. Centrum Rehabilitacji Salveo - aktywna terapia na poziomie komórkowym 

Inwestycja na poziomie ok. 75-150 tys. zł.

Wymagany wkład własny w przypadku finansowania kredytem/leasingiem - min. 20-30 tys. zł. (zależny od indywidualnej oceny zdolności kredytowej inwestora. Możliwość finansowania do kwoty 300 tys. zł bez badania zdolności finansowej franczyzobiorcy).

Wkład przeznaczony jest na pokrycie pierwszej wpłaty oraz koszty przystosowania lokalu i promocji. 

2. Salveo - centrum aktywnej rehabilitacji

Inwestycja na poziomie ok. 300-600 tys. zł.

Wymagany wkład własny w przypadku finansowania kredytem/leasingiem - min. 60-80 tys. zł. (zależny od indywidualnej oceny zdolności kredytowej inwestora. Możliwość finansowania do kwoty 300 tys. zł bez badania zdolności finansowej franczyzobiorcy).

Wkład własny przeznaczony jest na pokrycie pierwszej wpłaty oraz koszty przystosowania lokalu i promocji.


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Niezbędny lokal własny lub wynajmowany wielkość zależna między innymi od układu lokalu oraz wybory rodzaju systemu:

 1. Centrum Rehabilitacji Salveo - aktywna terapia na poziomie komórkowym (preferowany lokal ok. 50-100 mkw.)
 2. Salveo - centrum aktywnej rehabilitacji (preferowany lokal ok. 200-500 mkw.)

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Salveo Medical Devices Sp. z o.o.

ul. Żołnierska 36, 41-936 Bytom

604 403 806

a.stepniewski@salveo.com.pl

salveo.co

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Arkadiusz Stępniewski 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Salveo Medical Devices.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Salveo Medical Devices Sp. z o.o. (ul. Żołnierska 36, 41-936 Bytom ). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Salveo Medical Devices oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie salveo.co.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.