Millennium Bank

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Sieć franczyzowa Banku Millennium składa się z ponad 234 oddziałów, działających w starannie dobranych lokalizacjach w całej Polsce. Stale rozbudowujemy sieć, dbając jednocześnie o jej efektywność. Obecnie poszukujemy Partnerów w miejscowościach liczących od 8 tys. mieszkańców, w których nie ma żadnej placówki Banku Millennium. Jednocześnie jesteśmy gotowi przeanalizować inne zaproponowane lokalizacje, wierząc, że nasi Partnerzy, dzięki znajomości lokalnych rynków, najlepiej wiedzą, gdzie warto zainwestować w nową placówkę.

Oferta franczyzy w Banku Millennium skierowana jest do każdego, kto chce prowadzić własny biznes. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które mają już zarejestrowaną własną firmę lub dopiero planują otworzyć działalność gospodarczą. Doświadczenie w biznesie finansowym będzie dodatkowym atutem, bo pomaga szybciej osiągnąć wysoką efektywność i wysokie przychody w tym biznesie.

Bank jest obecny na polskim rynku od 1989 roku, od roku 2003 Bank działa pod marką Bank Millennium. Siec franczyzowa rozwijana jest od marca 2007 roku i ma swoje korzenie w ówczesnym Eurobanku. Po fuzji banków w listopadzie  2019 nadal intensywnie się rozwija i umacnia, korzystając z ponad 15-sto letniego doświadczenia, co owocuje obecnie silną siecią działającą pod szyldem jednego z największym Banków w Polsce. Bank Millennium jest siódmym pod względem wielkości bankiem w Polsce. Zatrudnia ok. 6000 pracowników i prowadzi  sieć ponad 500  oddziałów. Fuzja Banku Millennium z Eurobankiem  pozwoliła na wzmocnienie pozycji Banku Millennium m.in. w obszarze kredytów konsumenckich, rozszerzenie sieci o model franczyzowy i zbudowanie kompetencji zarządzania w tym obszarze.

JEDNOSTKI WŁASNE

364

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

234

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

 • Rozwijająca się sieć placówek i Partnerów, ze wzrastającym udziałem multifranczyzobiorców;
 • Wysoki priorytet sieci franczyzowej w strategii banku;
 • Silna marka franczyzodawcy wspierana aktywnymi, ogólnopolskimi działaniami reklamowymi;
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z siecią franczyzową zdobyte wcześniej pod marką eurobank;
 • Szeroka oferta produktowa zarówno dla klienta detalicznego (konta, pożyczki, kredyty hipoteczne) jak i dla przedsiębiorców (rachunki firmowe, kredyty, leasing)
 • Oferta dla klientów jest tożsama z innymi kanałami sprzedaży Banku;
 • dostęp do baz danych Banku ułatwiających pozyskanie nowych i budowanie relacji z dotychczasowymi klientami;
 • jednolity system informatyczny – wszystkie placówki partnerskie mają dostęp do centralnego systemu informatycznego banku i objęte są identycznym wsparciem informatycznym, co placówki własne. Operacje realizowane w systemie informatycznym w placówkach partnerskich odbywają się w czasie rzeczywistym, on-line;
 • Stabilność współpracy - placówki partnerskie traktowane są pod względem organizacji procesów sprzedażowych na równych zasadach z innymi kanałami sprzedaży funkcjonującymi w Banku;
 • Kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla Partnera i placówki (opiekun w regionie, infolinia produktowa, infolinia techniczna 24/7 oraz specjalnie wyodrębniony Wydział Wsparcia Placówek Franczyzowych);
 • Wsparcie marketingowe - placówki partnerskie mają dostęp do materiałów promocyjnych Banku.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Partner pokrywa koszt inwestycji z własnych środków. Dopuszczamy jednak możliwość sfinansowania inwestycji w otwarcie placówki ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub dofinansowania z Urzędu Pracy

Na koszty uruchomienia placówki składają się wydatki Partnera na:

 • remont placówki, czyli dostosowanie lokalu do wymogów banku, instalacja alarmu, klimatyzacji, ubezpieczenie - koszty szacowane indywidualnie w zależności od stanu lokalu;
 • wizualizację wewnętrzną: sejfy, meble, wykładzina, urządzenia biurowe (telefon, niszczarka, liczarka) - minimalny koszt wyposażenia wewnętrznego placówki dwustanowiskowej to ok. 41 tys. zł netto.  

Bank partycypuje w kosztach elementów wizualizacji zewnętrznej. Bank ponosi także koszty związane z utrzymaniem oraz serwisowaniem przekazanego sprzętu komputerowego. Na koszt Banku odbywają się wszelkie szkolenia pracowników i franczyzobiorcy.

Poza kosztami związanymi z uruchomieniem placówki Partner jest zobowiązany do pokrywania bieżących kosztów związanych z jej funkcjonowaniem (np. koszty mediów, zatrudnienia pracowników, wynajmu sprzętu IT, ubezpieczenia).

Źródła dochodów Agenta:

 • wynagrodzenie za pozyskanie nowych klientów, sprzedaż produktów i usług bankowych dla Klientów indywidualnych (w tym dostęp do produktów hipotecznych za pośrednictwem wyspecjalizowanego pracownika banku) oraz przedsiębiorców (np. rachunków firmowych, kredytów, leasingu);
 • wynagrodzenie za wypełnianie wymogów jakościowych w zakresie obsługi Klienta w badaniu jakościowym;
 • bonusy za realizację celów nakładanych przez Bank;
 • długoterminowe programy motywacyjne i bieżące konkursy sprzedażowe.

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Standardy lokalu pod placówkę agencyjną Banku Millennium:

 • rekomendujemy otwarcie placówki  w centrum miasta i/lub przy głównej ulicy handlowej (rynek, deptak) z witryną umożliwiającą ekspozycję reklamy,
 • wielkość lokalu potrzebna do otwarcia placówki franczyzowej to min. 36 m2 sali sprzedaży (dodatkowo lokal powinien posiadać zaplecze),
 • wejście do lokalu od strony ciągu komunikacyjnego (nie w bramie i nie od podwórka),
 • witryna od ulicy min. 2x2m samego szkła bez krat – szyby w standardzie P4,
 • możliwość powieszenia neonu zewnętrznego nad witryną lokalu,
 • jedna ze ścian placówki musi mieć nie mniej niż 3 m w linii prostej,
 • możliwość podłączenia stałego łącza o dużej przepustowości (rekomendowane MPLS 4/4),
 •  stały zewnętrzny adres IP zakończony łączem Ethernet (bez obsługi Wi-Fi),
 • możliwość zakotwiczenia sejfów do podłoża (na sali operacyjnej oraz na zapleczu),
 • pobliski parking jako dodatkowy atut lokalizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y otwarciem własnej placówki franczyzowej, pozostaw swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktu, dostępnego na stronie www.bankmillennium.pl/o-banku/franczyza/szczegoly lub poniżej na portalu franchising.pl. W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz miejscowość / województwo, w której /(którym) chciał(a)byś otworzyć oddział pod marką "Bank Millennium" lub prześlij nam swoje dane z danymi lokalizacji na adres: partner@bankmillennium.pl.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Bank Millennium SA

ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

partner@bankmillennium.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Millennium Bank.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Bank Millennium SA (ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Millennium Bank oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie .

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.