Zgodnie z prawem / Jeśli jesteś płatnikiem opłacającym składki wyłącznie za siebie, przekazujesz do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
Czwartek
17.06.2021
Podpowiadamy, jak zarejestrować firmę w ZUS oraz kiedy, w jakiej wysokości i na jakich formularzach opłacać składki.
 

1. Zgłoszenie do ZUS

Składając wniosek CEIDG-1 o zarejestrowanie firmy m.in. podajesz datę rozpoczęcia działalności i datę powstania obowiązku opłacania składki ZUS. Zgodnie z treścią wniosku, przesyłane są Twoje informacje do ZUS, który na ich podstawie tworzy dokumenty zgłoszenia płatnika składek. CEIDG przesyła informacje o powstałej działalności gospodarczej, dlatego od dnia rozpoczęcia działalności masz obowiązek zgłosić się do ZUS jako osoba ubezpieczona. Należy to zrobić w ciągu 7 dni składając formularz ZUS ZUA (ubezpieczenia społecznie i ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne). Zgłoszenia do składek można też dokonać od razu przy rejestracji firmy, załączając je do wniosku CEIDG-1.

2. Formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenia poszczególnych osób, w tym siebie, do odpowiednich ubezpieczeń dokonujesz:

 • na formularzu ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • na formularzu ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – jeżeli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • na formularzy ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. 

Więcej na stronie ZUS: https://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie ubezpieczonego/czlonka-rodziny-ubezpieczonego

3. Formularze rozliczeniowe

Jeśli jesteś płatnikiem opłacającym składki wyłącznie za siebie, przekazujesz do ZUS tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA. W przypadku zatrudnienia pracowników jesteś zobowiązany przekazać wraz z deklaracją rozliczeniową imienne raporty za każdego z ubezpieczonych.

Dodatkowe informacje dotyczące składania dokumentów:
https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/dokumenty-rozliczeniowe

Formularze można złożyć w dowolnej wybranej przez Ciebie placówce ZUS w całej Polsce lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) .

4. Platforma Usług Elektronicznych

Platforma Usług Elektronicznych jest to platforma do kontaktu z ZUS. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu możesz zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu  – przez Internet. W ten sposób uzyskujesz informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach. Możesz również sprawdzić wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS. Portal pełni też rolę elektronicznej skrzynki podawczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pue.zus.pl udostępniono specjalną aplikację ePłatnik, w której jako przedsiębiorca możesz przez Internet wypełnić i złożyć dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.  

Jak zarejestrować konto na PUE?

Jeśli chcesz założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Możesz to zrobić w kilku prostych krokach.

 1. Wejdź na www.zus.pl  i w nagłówku strony kliknij „Zarejestruj w PUE”.
 2. Wybierz sposób rejestracji – masz do wyboru: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm].
 3. Następnie wskaż metodę rejestracji. Możesz zarejestrować się na portalu PUE bez wychodzenia z domu. Jeśli masz:
 • profil zaufany bądź inną metodę identyfikacji, która jest dostępna na login.gov.pl – wybierz [Profil zaufany/login.gov.pl],
 • kwalifikowany podpis elektroniczny – wybierz [Twój kwalifikowany podpis elektroniczny],
 • konto w banku, który świadczy taką usługę, wybierz [Twoja bankowość elektroniczna].

Wybierasz odpowiedni dla siebie sposób.

Część Twoich danych uzupełni się automatycznie w formularzu rejestracyjnym.

Jeśli nie masz żadnej z wymienionych metod, którymi mógłbyś online potwierdzić swoją tożsamość – wybierz [Do rejestracji]. Uzupełnij samodzielnie swoje dane w formularzu rejestracyjnym. W taki sposób założysz profil niezaufany i w ciągu 7 dni będziesz musiał zgłosić się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Podaj swój adres email. Możesz uzupełnić także numer telefonu komórkowego.
 2. Ustal hasło, którym będziesz logował się do swojego profilu. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry. Twoje hasło nie może składać się z imienia, nazwiska oraz daty urodzenia.
 3. Zaznacz pole „Nie jestem robotem” i zapoznaj się z regulaminem, a następnie go zaakceptuj (dwa pierwsze checkboxy są wymagane).
 4. Kliknij [Zarejestruj profil].

Login do portalu PUE ZUS otrzymasz na e-mail podany podczas rejestracji.

Więcej na temat rejestracji na portalu PUE ZUS znajdziesz w ulotce:

https://www.zus.pl/documents/10182/167564/Rejestracja_i_logowanie.pdf/b43e762e-8924-415f-8057-7c0aafc9217c

5. Kod tytułu ubezpieczenia

Do każdego rodzaju ubezpieczenia przypisany jest kod (tzw. tytuł ubezpieczenia), który musisz wpisać na formularzu ZUS ZUA lub ZZA, m.in.:

 • Kod 05 40 00 – osoba prowadząca działalność, która spełnia warunki i chce skorzystać z ulgi na start przez sześć miesięcy,
 • kod 05 70 00 – osoba prowadząca działalność gospodarczą z preferencyjną 24-miesięczną obniżoną wysokością składek,
 • kod 05 10 00 – osoba prowadząca działalność gospodarcza bez preferencyjnej składki,
 • kod 01 10 00 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym.

6. Podleganie ubezpieczeniom

Zakładając działalność gospodarczą jesteś zobowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jako przedsiębiorca podlegasz również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, które daje prawo do korzystania ze świadczeń leczniczych.

Jeśli spełniasz warunki możesz przez okres pierwszych sześciu miesięcy opłacać tylko składkę zdrowotną. Ulga na start jest dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po pięciu latach od zamknięcia poprzedniej działalności. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej ulgi.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-na-start-preferencyjna-podstawa-dzialalnosc-nieewidencjonowana_-jakie-sa-warunki-uprawnienia-i-skutki-/1680068

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z której masz naliczane składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia, podlegasz obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

7. Składka na Fundusz Pracy

Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo i podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jesteś zobowiązany także do opłacania za siebie składki na Fundusz Pracy. Przy czym nie ma takiego obowiązku po osiągnięciu 55. roku życia dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Składki na Fundusz Pracy nie płaci się, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na pełny miesiąc (łącznie ze wszystkich tytułów do tych ubezpieczeń, u wszystkich płatników) jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Zatem osoby opłacające składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłacają składki na Fundusz Pracy, o ile prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W 2021 roku składka na ten Fundusz wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru tej składki stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale bez zastosowania „rocznego ograniczenia”.

8. Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych

Z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych są zwolnione osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie za siebie i osoby współpracujące. Zwolnienie to przysługuje tylko osobom, które za poprzedni miesiąc kalendarzowy złożyły dokumenty rozliczeniowe z rozliczeniem należnych składek za cały miesiąc, a więc gdy wykazana w nich podstawa wymiaru składek nie jest niższa od obowiązującej dla danego ubezpieczonego minimalnej podstawy ich wymiaru, tj. po złożeniu pierwszej deklaracji za pełny miesiąc, ZUS będzie za kolejne miesiące tworzył je systemowo naliczając te same wartości. 

9. Ulga w składkach ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Podstawą do naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia lub 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 • Dla osób, które rozpoczynają  działalność gospodarczą i które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziły pozarolniczej działalności, oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na którego rzecz przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej mogą opłacać przez pierwsze 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej  wyłącznie składkę zdrowotną. Po tym czasie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to kwota 840,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021r.),
 • Dla pozostałych osób prowadzących działalność podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy. W 2021 roku to kwota 3155,40 zł.

Jako że prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne opłacasz w całości sam, z własnych środków. W 2021 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4242,38 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020 roku włącznie z wypłatami z zysku). Składka nie jest podzielna.

Wysokość składek nie jest uzależniona od przychodów jakie osiąga przedsiębiorca, zawsze pozostaje taka sama. Składka zdrowotna jest stała dla wszystkich przedsiębiorców, nie jest podzielna oraz nie obowiązuje preferencyjna zniżka.

10. Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy, zobowiązany jesteś rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Obowiązkowe ubezpieczenie / Zakładając działalność gospodarczą jesteś zobowiązany dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.
Daniel Wilk
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Można samemu skompletować dokuemnty i chodzić po urzędach, aby je skłądać,wypełniać,robić korektę,a można kupić gotową spółkę w Optioffice sprzedaż spółek...

32 wypowiedzi
ostatnia 16.10.2021
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021
Mini piekarnia Fornetti

A co sie stalo s Fornetti w Polsce? Jak oni wszyscy znikli?

2 wypowiedzi
ostatnia 08.08.2021
Środki na działalność gospodarczą

Cześć Jestem świeżakiem na rynku wkrótce otworze swoją pierwszą działalność. Niestety nie posiadam środków na szybkie uruchomienie sklepu i cały czas poszukuje...

1 wypowiedzi
ostatnia 25.06.2021
Zakładamy własną firmę - procedury krok po kroku

Bardzo pomocny artykol

31 wypowiedzi
ostatnia 15.06.2021
Ankieta do pracy magisterskiej

ponawiam prośbę

3 wypowiedzi
ostatnia 11.05.2021
Franchising - pozytywne i negatywne aspekty

Dzień dobry, Jestem studentką Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku zarządzanie. Przygotowuję pracę magisterską na temat "Franchising...

1 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2021
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Dzień dobry, Jestem studentką Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na kierunku zarządzanie. Przygotowuję pracę magisterską na temat "Franchising...

210 wypowiedzi
ostatnia 22.04.2021