Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zawiera ograniczeń co do częstotliwości zawieszania wykonywania działalności. Możliwe jest więc naprzemienne jej wznawianie i zawieszanie.
Niedziela
27.02.2022
Zawieszenie wykonywania działalności może zdjąć z nas koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zarówno przy zawieszeniu jaki i wznowieniu działalności trzeba spełnić kilka formalności.
 

Gdy biznes łapie zadyszkę, warto dać mu chwilę odpoczynku. Instytucja zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej została pomyślana jako furtka dla przedsiębiorców, których słaba koniunktura przyparła do muru. Zamiast likwidować interes i definitywnie żegnać się z rynkiem, można chwycić się ostatniej deski ratunku i jej uczepionym dotrwać do lepszych czasów. Zawieszenie zwalnia nas z konieczności ponoszenia wielu wydatków, ale też niesie ze sobą szereg ograniczeń.

Kto i w jaki sposób może zawiesić działalność

Zawiesić działalność mogą tylko przedsiębiorcy, którzy nie nawiązali stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy  ( więcej w art.22 Prawo przedsiębiorców).

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej możesz złożyć w następujący sposób:


Online - przez internet

W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Masz do wyboru 3 sposoby przygotowania wniosku:

  • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
  • pobierz wniosek CEIDG-1 ze strony https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu
  • zadzwoń do Centrum Pomocy, na numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 i wypełnij wniosek wspólnie z konsultantem. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, czyli numerem twojego wniosku. Z tym numerem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i da ci go do podpisania. 

Może się zdarzyć, że podczas wypełniania dokumentu popełnimy jakiś błąd. Wówczas system CEIDG od razu poinformuje nas o danej sprzeczności. Jeśli zaś składaliśmy wniosek w urzędzie, będziemy mieć siedem dni roboczych na jego poprawienie.

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.

Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek na podatek, także w formie ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT. Nie możesz jednak osiągać przychodów w związku z działalnością.

Możesz zawiesić działalność gospodarczą:

  • z dowolnego powodu, na przykład jeśli masz przejściowe problemy z prowadzeniem firmy, nie masz takich dochodów, jak się spodziewałeś, zastanawiasz się nad przyjęciem oferty pracy na etacie lub gdy z przyczyn osobistych nie możesz poświęcić firmie wystarczająco dużo czasu
  • na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni
  • dowolną ilość razy.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Po wznowieniu zawieszonej działalności możesz ją ponownie zawiesić w dowolnym terminie. Przy ponownym zawieszeniu obowiązują te same zasady, co przy pierwszym zawieszeniu.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatne.

Więcej informacji na: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/na-czym-polega-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-zarejestrowanej-w-ceidg

Ulga od ZUS-u

W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, bo nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS.

Zanim złożysz wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, zastanów się, z jakim dniem chcesz to zrobić. Jeżeli zawiesisz działalność w trakcie miesiąca (np. pod koniec), będziesz musiał opłacić:

  • składkę zdrowotną za cały miesiąc
  • składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym miesiącu twoja działalność była aktywna – w okresie zawieszenia, które trwa przez część miesiąca kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dlatego, jeśli chcesz mieć prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie zawieszenia, powinieneś zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia (jeśli nie jesteś ubezpieczony z innego tytułu np. umowy o pracę albo zlecenia).

Możesz również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, na formularzu ZUS ZUA.

W trakcie zawieszenia nie możesz dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Męska decyzja

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności została więc skonstruowana w taki sposób, by uniemożliwić dłużnikom ucieczkę w nią przed wierzycielami. Zawieszenie powinni sobie wybić z głowy również ci, którzy liczyli, że taka pauza to szansa na prowadzenie biznesu bez ponoszenia wydatków na ubezpieczenie społeczne. Takie nadzieje może budzić zawarta oficjalna informacja, że w czasie zawieszenia mamy prawo wykonywać „wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów”.

Jeśli zawieszamy wykonywanie działalności gospodarczej,  nie możemy w tym okresie faktycznie prowadzić działalności ani uzyskiwać z niej przychodów. Możemy wówczas czerpać pożytki, ale wyłącznie ze środków wypracowanych przed zawieszeniem.

Zawieszenie a zasiłek dla bezrobotnych

Możliwość skorzystania z prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która złożyła wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest posiadanie statusu bezrobotnego. W tym celu należy zarejestrować się we właściwym miejscowo urzędzie pracy. Zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dla przedsiębiorcy, który zarejestruje się jako bezrobotny w trakcie zawieszenia działalności.

Jeżeli przedsiębiorca chce pobierać zasiłek dla bezrobotnych, to w powiatowym urzędzie pracy nie może być dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych. Dodatkowo w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka musiała opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musi stanowić co najmniej kwotę wynoszącą minimalne wynagrodzenie za pracę.

Z tej furtki zawieszenia warto skorzystać wtedy, gdy naprawdę liczymy na powrót lepszych czasów dla naszego biznesu. Jeśli tkwimy po uszy w długach lub czujemy, że nasza firma po prostu dożyła swoich dni i nic już na rynku nie ugra, lepiej spłacić kontrahentów i zamknąć interes. Po zlikwidowaniu firmy można również  liczyć na zasiłek dla bezrobotnych i możliwość korzystania z usług publicznej służby zdrowia (którą utracisz, nie opłacając składek w okresie zawieszenia). Może to i marna pociecha, ale w biznesie czasem lepiej się nie oszukiwać i darować sobie czekanie na lepsze jutro. Ono lubi się spóźniać.

Obudź swoją firmę

Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG możesz zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony nie krótszy niż 30 dni.

Jeśli zawiesiłeś działalność na czas określony - czyli wskazałeś we wniosku o zawieszenie datę jej wznowienia - działalność zostanie wznowiona automatycznie w wybranym przez ciebie dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie.

Jeśli zawiesiłeś działalność na czas nieokreślony albo chcesz zmienić określoną wcześniej datę wznowienia, musisz złożyć wniosek do CEIDG.

Od kiedy następuje wznowienie działalności gospodarczej

Wniosek o wznowienie działalności możesz złożyć przed, w dniu jak i po planowanej dacie wznowienia. Pamiętaj, aby zachować inne terminy (na przykład płatności składek czy zaliczek na podatek) wynikające z przepisów prawa. Jeśli planujesz wskazać datę wsteczną wznowienia i nie masz pewności, czy jest to możliwe w twoim przypadku, bo na przykład nie dokonałeś w tym czasie czynności obowiązkowych dla aktywnych przedsiębiorców - skontaktuj się z urzędem skarbowym oraz ZUS.


Grzegorz Morawski
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023