Anita Piwońska, franczyzobiorczyni Żabki / "Nowe technologie, którymi dysponujemy w sklepie, są szczególnie pożyteczne dla nowych franczyzobiorców oraz pracowników. To bardzo pomaga w szybkim wdrożeniu się do pracy bez angażowania innych członków załogi, którzy w tym samym czasie nie odrywają się od swoich obowiązków, a jedynie nadzorują nową osobę".
Piątek
02.09.2022
Żabka stawia na technologię, która nakierowana jest na sprawne zarządzanie sklepami. Co o nich sądzi Anita Piwońska, franczyzobiorczyni marki?
 

Anita Piwońska, która od lat współpracuje z siecią Żabka na zasadzie partnerskiej, jest świadkiem jej transformacji. Wspomina Żabkę sprzed niemal 10 lat, gdy zaczęła prowadzić jeden z jej sklepów. – Wówczas był to tradycyjny sklep z typowo spożywczym asortymentem, który nie odbiegał od innych w swoim segmencie. W tamtych czasach wszystko zarządzane było „ręcznie”, bez wsparcia tak rozwiniętej technologii, jaka jest w sieci dzisiaj. Żabka przeszła gruntowną zmianę szczególnie w ostatnich latach. Dzisiaj na własnej skórze doświadczam, jak technologia potrafi ułatwić pracę. Obecny sklep w ogóle nie przypomina tego sprzed dekady – mówi Anita Piwońska, franczyzobiorczyni sklepu Żabka. 

Przydatna aplikacja

Wsparciem i podstawowym zapleczem funkcjonowania sklepów Żabka jest aplikacja Cyberstore, która stanowi zdalne centrum zarządzania sklepem za pomocą smartfona. Wśród oferowanych rozwiązań jest również aplikacja Asystent Żabka działająca w ramach OptiPlan, których zadaniem jest usprawnianie pracy i planowanie zadań w sklepie. Anita Piwońska chwali nowe rozwiązania szczególnie za możliwość gromadzenia w jednym systemie wszystkiego, co wiąże się z funkcjonowaniem sklepu, włącznie z archiwizacją danych i dokumentów. 

– Teraz mam wszystko pod ręką. Uruchamiam Asystenta Żabki na tablecie i mam bieżące informacje o aktualnym stanie sklepu – zapewnia Anita Piwońska.  

Asystent Żabka to obecnie najnowsze narzędzie w sieci Żabka sukcesywnie wdrażane do wszystkich sklepów. Aplikacja daje kompleksową wiedzę, która składa się na właściwe funkcjonowanie sklepu. Dostarcza m.in. wiedzę na temat właściwego ustawienia, ułożenia i oznakowania produktów w sklepie oraz zawiera szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące rutynowych czynności, niezbędnych każdego dnia pracy sklepu. – Jest to szczególnie pożyteczne dla nowych franczyzobiorców oraz pracowników. To bardzo pomaga w szybkim wdrożeniu się do pracy bez angażowania innych członków załogi, którzy w tym samym czasie nie odrywają się od swoich obowiązków, a jedynie nadzorują nową osobę – mówi Anita Piwońska.

Ponadto narzędzie pokazuje daty przydatności towarów do spożycia i informuje, gdy mija termin ich ważności. Oprócz tego, pracownicy sklepu stale otrzymują informację na temat rodzaju i liczby sprzedanego towaru i o konieczności uzupełnienia półek. Dane te przekazywane są codziennie i na bieżąco. Nie ma więc przypadków związanych z brakiem wybranego asortymentu lub nieaktualną datą ważności. – Kiedyś, pamiętam, wszystko trzeba było zapisywać w zeszycie. Każdego dnia sprawdzać właściwe zatowarowanie i samodzielnie pilnować właściwych dat na produktach. Przy tak ogromnej liczbie asortymentu było duże ryzyko przeoczenia czegoś. Teraz, mając nowoczesne rozwiązania, jest to właściwie niemożliwe – przyznaje Anita Piwońska.  

Łącznikiem między franczyzobiorcami a siecią jest aplikacja Cyberstore. Narzędzie służy do komunikowania się z partnerami i przekazywania im różnego rodzaju informacji, które następnie poprzez Asystenta Żabki udostępniają swoim pracownikom. – Cyberstore umożliwia stałą i zdalną kontrolę sytuacji w sklepie. Widzę operacje kasowe, aktualną sprzedaż i przede wszystkim dostaję bieżące informacje z centrali. Poprzez Cyberstore stale utrzymuję komunikację z firmą – opowiada Anita Piwońska. 

Franczyzobiorczyni była w zespole, który pracował nad aplikacją Cyberstore. Wraz z innymi partnerami tworzyła listę potrzeb związanych z efektywnym zarządzaniem sklepem, które sztuczna inteligencja powinna zaspokajać. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w prowadzeniu placówki oraz obserwowaniu rozwoju sieci, Anita Piwońska zdobyła gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania biznesu i współpracy z siecią oraz dokładnie wiedziała, co należy zmienić lub usprawnić w działaniu sklepów.

– Nowoczesne technologie, z których Żabka czerpie coraz intensywniej stawia swoje sklepy wysoko na tle rynku. Bardzo doceniam, że Żabka liczy się ze zdaniem swoich partnerów i włącza nas do planowania strategii rozwoju sieci. Jestem również trenerem i wdrażam nowych franczyzobiorców do biznesu. Możliwość działania w strukturach firmy poza sklepem daje mi ogromną satysfakcję oraz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. To wartość dodana współpracy franczyzowej z siecią Żabka – przyznaje Anita Piwońska.

W ramach sieci działa Rada Franczyzobiorców, będąca organem konsultacyjnym, z którą omawiane są wszelkie kwestie związane ze współpracą partnerską i funkcjonowaniem sklepów. To reprezentacja wszystkich partnerów zrzeszonych w sieci Żabka.

– Zgodnie z ideą franczyzocentryczności niezwykle dla nas ważny jest nieustanny rozwój działających pod naszym szyldem przedsiębiorców, odpowiadanie na ich oczekiwania i zapewnianie komfortu oraz bezpieczeństwa w prowadzonych przez nich placówkach. Innowacyjność to kluczowy element rozwoju naszej sieci. Łączymy te obszary, dostarczając franczyzobiorcom nowe rozwiązania pozwalające im na jeszcze sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie sklepami, a także wspomagające pracę ich personelu. Dzięki nim mogą dostosowywać się do zmian czy wyzwań rynkowych oraz natychmiast reagować na potrzeby klientów – podkreśla Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych  w Żabka Polska. 

Żabka od niedawna testuje także czujniki ruchu wewnątrz i na zewnątrz lokalu czy specjalne słuchawki dla personelu. Wśród nowych rozwiązań są czujniki zalania, automatyczny pomiar temperatury w sklepie i jej dostosowanie do warunków atmosferycznych, pomiar zużycia energii czy komunikacja za pośrednictwem słuchawek. 

Biznes za małe pieniądze

Wkład własny, który pozwala otworzyć sklep pod marką Żabka, wynosi ok. 5 tys. zł i przeznaczony jest m.in. na zakup kasy fiskalnej czy koncesji, która refundowana jest po trzech miesiącach od rozpoczęcia współpracy. Nowi przedsiębiorcy otrzymują także „na start” nowoczesny, w pełni wyposażony i umeblowany sklep, w starannie dobranej przez Żabkę lokalizacji. Sieć zapewnia także wsparcie marketingowe czy zaplecze logistyczne. Ponosi również koszty remontu, adaptacji lokalu i jego wyposażenia. Umowę franczyzową partnerzy biznesowi otrzymują na tyle wcześnie, by bez pośpiechu mogli zapoznać się z jej zapisami i w razie potrzeby skonsultowali je z prawnikiem lub kimś zaufanym. Wchodzi ona w życie dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji i zdaniu egzaminu końcowego. Podpisywana jest na czas nieokreślony.
Pierwsze szkolenie dla nowych franczyzobiorców trwa 10 dni roboczych i realizowane jest na podstawie indywidualnie dopasowanego do doświadczenia kandydata programu. Odbywa się w sklepie trenerskim, gdzie kandydat doświadcza wszystkich aspektów prowadzenia sklepu. Oprócz szkolenia wprowadzającego, w pierwszych sześciu miesiącach działalności partner Żabki objęty jest dodatkowymi szkoleniami onboardingowymi, które ugruntowują jego wiedzę i zwiększają kompetencje. 

W ramach wsparcia rozwoju franczyzobiorców, Żabka oferuje również Platformę Rozwojową kumulującą narzędzia szkoleniowe (e-learningi, instruktarze, webinaria) oraz zapewnia dostęp do kompendium informacji dotyczących zasad współpracy z siecią.
W tej chwili z siecią współpracuje ponad 7 tys. franczyzobiorców. 

 

WIZYTÓWKA ŻABKI

Sieć sklepów spożywczych.

  • Kwota inwestycji: 5 tys. zł
  • Liczba franczyzobiorców: ponad 7 tys. 

Pieniądze na start / Wkład własny, który pozwala otworzyć sklep pod marką Żabka, wynosi ok. 5 tys. zł i przeznaczony jest m.in. na zakup kasy fiskalnej czy koncesji, która refundowana jest po trzech miesiącach od rozpoczęcia współpracy.
doradca we franczyzie