McDonald's stawia na franczyzobiorców

Ponad pół tysiąca / McDonald's ma obecnie w Polsce ponad 540 restauracji.
Środa
20.12.2023
– Nasza strategia na lata 2024-26 zakłada zwiększenie liczby otwieranych restauracji. Większość z nich będzie franczyzowa – mówi Marek Mikusek z McDonald’s Polska.
 

Jaki był mijający rok dla branży gastronomicznej?

Branża gastronomiczna w ostatnich latach stanęła w obliczu wielu wyzwań. Pandemia i idące za nią zamknięcia restauracji, inflacja oraz rosnące koszty prowadzenia działalności to tylko niektóre z trudności, z jakimi przyszło się mierzyć sektorowi gastronomicznemu. Mimo że 2023 rok pozornie wydawał się bardziej spokojny, to echo sytuacji z ubiegłych lat wciąż odbija się na tym biznesie. Jednak razem z naszymi pracownikami oraz partnerami – franczyzobiorcami i dostawcami – udowodniliśmy, że współpraca i konsekwentna realizacja strategii pozwalają skutecznie pokonać bariery i stale się rozwijać.

Jak więc oceniacie 2023 rok z perspektywy McDonald's Polska?

Jesteśmy liderem sektora i jednocześnie promotorem modelu franczyzowego, który w McDonald’s doskonalimy od ponad 70 lat. Obecnie prowadzimy w Polsce ponad 540 restauracji. 91 proc restauracji jest zarządzanych przez w sumie ponad 90 franczyzobiorców, którzy w sumie zatrudniają ponad 31 tys pracownikow. Średnio otwieramy około 30 restauracji rocznie, w tym roku będzie to 31 nowych lokali. W kolejnych latach planujemy jeszcze bardziej dynamiczną ekspansję. Nasza strategia na lata 2024-2026 zakłada zwiększenie liczby otwieranych restauracji. Większość z nich będzie prowadzona przez franczyzobiorców. Docelowo chcemy, aby nasza struktura była w 95 proc. oparta na restauracjach licencyjnych, prowadzonych zarówno przez nowych członków systemu, jak i przedsiębiorców, którzy są z nami od lat. W McDonald’s nie ma ograniczenia co do liczby restauracji przypadających na jednego franczyzobiorcę. Obecnie w Polsce średnia liczba restauracji zarządzanych przez jednego franczyzobiorcę wynosi ponad pięć. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach, oceniamy, że jest to rozwiązanie optymalne, umożliwiające przedsiębiorcy osobiste zaangażowanie w prowadzenie lokalu, znajomość potrzeb gości danej restauracji, jak i społeczności, w których funkcjonuje.

Kto może zostać franczyzobiorcą McDonald's?

Idealny kandydat na franczyzobiorcę McDonald’s to nowoczesny przedsiębiorca, który rozumie znaczenie doświadczenia, zadowolenia i lojalności zarówno gości, jak i pracowników oraz ma świadomość wpływu tych elementów na biznes. Myśli o rozwoju – zarówno osobistym, jak i członków zespołu, posiada kompetencje liderskie, chce i potrafi inwestować w pracowników. Powinien posiadać także kompetencje wykonawcze i strategiczne, umożliwiające rozwój własnej firmy. Ważna jest pasja do pracy w branży gastronomicznej, a także umiejętność działania w grupie. Dla McDonald’s istotne jest też posiadanie „lokalnej perspektywy”, czyli chęci zaangażowania potencjalnego franczyzobiorcy w życie społeczności lokalnych.

Jak wygląda proces rekrutacji i przygotowania franczyzobiorcy do objęcia restauracji?

Przed dołączeniem do grona franczyzobiorców kandydat przechodzi szkolenie teoretyczne i praktyczne w restauracjach McDonald’s, które trwa 9-12 miesięcy. Program zakłada poznanie wszystkich stanowisk w strukturze organizacyjnej restauracji. Przyszły licencjobiorca wciela się więc w szeregowego pracownika, menedżera zarządzającego zmianą oraz pozyskuje wiedzę z zakresu zarządzania restauracją. Kandydat uzupełnia wiedzę na warsztatach i kursach teoretycznych. Poszczególne etapy szkolenia w restauracji kończą się testem weryfikującym znajomość procedur i standardów.

Ile pieniędzy trzeba mieć na inwestycję?

Umowa franczyzy McDonald’s podpisywana jest z reguły na 20 lat i wymaga inwestycji około 5 mln zł, z czego minimum 25 proc. wartości wyposażenia restauracji pochodzi ze środków własnych, reszta może być sfinansowana z kredytu. Wkładem własnym kandydat na franczyzobiorcę musi wykazać się jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. Wstępna opłata licencyjna wynosi 45 tys. dolarów.

Jakiego wsparcia McDonald's udziela franczyzobiorcom – na każdym etapie współpracy?

Przepisem na sukces franczyzy McDonald’s, niezależne od warunków rynkowych, jest połączenie know-how i wsparcia dużej marki, jaką jest McDonald’s, ze sprawdzoną siecią dostawców i zaangażowaniem oraz wysokimi kompetencjami franczyzobiorców. Oferujemy franczyzobiorcom wsparcie ekspertów Centrum Serwisowego, stałe konsultacje, szkolenia, udział w ogólnopolskich programach i akcjach marketingowych oraz pomoc w obszarze public relations. Co ważne, szkolenia organizowane przez McDonald’s wspierają nie tylko samego franczyzobiorcę, ale również jego kadrę kierowniczą. Materiały szkoleniowe dla pracowników są stale aktualizowane. McDonald’s dba o doskonalenie kompetencji na wszystkich szczeblach, a w ostatnich latach realizowany jest program przeznaczony wyłącznie franczyzobiorcom, podnoszący ich umiejętności liderskie, stymulujący myślenie biznesowe.

Rozmawiała Monika Wojniak-Żyłowska

 

WIZYTÓWKA MCDONALD'S

Międzynarodowa sieć gastronomiczna.

  • ponad 540 lokali w Polsce
  • opłata wstępna 45 tys. dolarów
  • kwota inwestycji 5 mln zł (min. 25 proc. wartości wyposażenia restauracji musi pochodzić ze środków własnych)

Marek Mikusek, franchising director McDonald’s Polska / "Jesteśmy liderem sektora i jednocześnie promotorem modelu franczyzowego, który w McDonald’s doskonalimy od ponad 70 lat".