Poniedziałek
01.01.2001
Umowa pożyczki
 

zawarta w ___ dnia ___ pomiędzy:
___, zam. w ___ [lub]
___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ___, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkodawcą"

oraz

___ zamieszkałym w ___, przy ul. ___ / ___ z siedzibą w ___, ul ___, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ___ pod numerem RHB ___, z zarządem w składzie: ________, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ___
reprezentowanym przez ___,
zwanym dalej "Pożyczkobiorcą".

§ 1

Pożyczkodawca pożycza niniejszym Pożyczkobiorcy kwotę ___ (słownie: ___) złotych, którą to kwotę Pożyczkobiorca zwróci w terminie do dnia ___ wraz z kwotą należnych odsetek.

§ 2
 1. Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości __% w skali rocznej.
 2. Pożyczkodawca otrzyma kwotę należnych odsetek wraz z kwotą będącą przedmiotem pożyczki.
[lub]
 1. Odpowiednie kwoty z tytułu odsetek płatne są co ___, bez wcześniejszego wezwania na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w banku ___, nr rachunku ___ do ___ dnia miesiąca/kwartału.
§ 3
 1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
  • ___;
  • ___;
  • ___.
 2. W terminie ___ dni po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia Pożyczkodawcy o rozwiązaniu niniejszej umowy kwota pożyczki wraz z należnymi odsetkami podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w § 2 niniejszej umowy.
§ 4

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty wskazanej w § 1. [lub] Przekazanie kwoty, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie ___ dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poprzez ___.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca: Pożyczkobiorca:


________ ________

Komentarz:

Ad. § 3:

Np. zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości pożyczkobiorcy, pożyczkobiorca będzie zwlekał z zapłatą odsetek za dwa kolejne okresy ich płatności itp.

Ad. § 4:

Np. wręczenie kwoty, przelew na rachunek bankowy, wydanie osobie trzeciej itp.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023
Chciałbym otworzyć punkt z nawozami

Witam, posiadam plac oraz sprzęt potrzebny do dystrybucji nawozów dla rolnictwa i ogrodnictwa. Obecnie zajmujemy się sprzedażą wyrobów węglowych, a Nasza siedziba...

1 wypowiedzi
ostatnia 01.12.2022
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Początki prowadzenia własnej działalności gospodarczej choć są bardzo ekscytujące to jednak czasem bywają trudne. Rewelacyjnym sposobem na stawianie pierwszych kroków...

32 wypowiedzi
ostatnia 11.04.2022
Nowe sądy tylko dla franczyzy?

No no, swoją drogą ciekawe, że POF nie jest zainteresowane symetrią spraw sądowych i swego rodzaju rewizją rynku, czego ulubione USA już dawno dokonało. Wielki wstyd...

1 wypowiedzi
ostatnia 30.03.2022
Społeczność Franchising.pl

MEET AND FIT franczyza jeśli ktoś chce zacząć współprace z tą firmą to niech mocno się zastanowić ponieważ jeszcze dobry rok przed pandemią zamknęli się aż 15...

2 wypowiedzi
ostatnia 09.03.2022
Polska Organizacja Franczyzodawców w obronie zasad

a POF ma jakieś zasady?

1 wypowiedzi
ostatnia 04.03.2022
Punkt sprzedaży nawozów i środkow ochrony roślin

Witam.Posiadam kawałek placu i myślałem nad otwarciem punktu sprzedaży nawozów.Czy może by ktoś ma jakieś namiary na firmy które by chciały pomóc,pozdrawiam ...

6 wypowiedzi
ostatnia 09.08.2021