Monetia

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Monetia posiadająca licencję Krajowej Instytucji Płatniczej to obecnie  największa w Polsce sieć Agencji Płatniczych. Nasi partnerzy mają możliwość stworzenia nowego przedsiębiorstwa lub rozszerzenia działalności już istniejącej (np. kantor, lottomat, itp.) przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia które posiadamy.

Sukces agencji zależy jednak w głównej mierze od działań lokalnych. Dlatego też w Agencjach Monetia funkcjonują ceny „lokalne” (prowizje mogą być ustalane dla każdej agencji niezależnie, z uwzględnieniem cen najbliższej konkurencji), za opiekę i wsparcie działań Agenta odpowiedzialny jest dedykowany koordynator.

Naszym partnerom zapewniamy wiarygodność, bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji oraz sprawdzoną koncepcję działania.

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

490

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Naszym współpracownikom oferujemy:

 • niskie koszty inwestycji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne,
 • profesjonalny program komputerowy do obsługi kasowej,
 • działalność pod wspólną marką dużej ogólnopolskiej sieci,
 • współpracę z rzetelnym i wiarygodnym partnerem posiadającym licencję Krajowej Instytucji Płatniczej,
 • pomoc w pozyskaniu klientów,
 • współpracę z wystawcami płatności masowych,
 • Jednolity system wizualizacji zgodny ze standardem Monetia
 • wsparcie marketingowe,
 • system szkoleń.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Opłata pakietu startowego to zaledwie 720 zł brutto.

Na koszty uruchomienia punktu kasowego składają się wydatki ponoszone na wybudowanie boksu kasowego lub adaptację już istniejącego, zakup komputera i drukarki, sejfu, zabezpieczenie agencji, materiały biurowe. Nowy Agent otrzymuje pełne oznakowanie nowego punktu wraz z pozostałymi materiałami marketingowymi w ramach opłaconego pakietu startowego.

Koszty bieżące:

 • najem lokalu,
 • eksploatacja (np. energia, telefon),
 • konwojowanie wartości pieniężnych,
 • ubezpieczenie agencji.

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Podstawowe wymagania wobec przyszłych Agentów:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • pomieszczenie przystosowane do obsługi Klientów, wyposażone w sprzęt,
 • inwestycja własnych środków finansowych,
 • otwartość i umiejętność współpracy w zespole,
 • dostosowanie się do wymagań sieci,
 • sumienność i rzetelność we współpracy.
 • pomieszczenie przystosowane do obsługi Klientów, wyposażone w sprzęt komputerowy, sejf, system alarmowy,
 • ubezpieczenie agencji - uzależnione od wartości przewożonej i przechowywanej gotówki,
 • dostarczenie dokumentów:
  • zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu z płatnościami,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i regon,
  • kserokopia dokumentów tożsamości (Agenta oraz poręczyciela).

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Monetia Sp. z o.o.

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa

info@monetia.pl

monetia.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

801 33 22 60 lub 58 665 70 45

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Monetia.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Monetia Sp. z o.o. (ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Monetia oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie monetia.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.