EarlyMath

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Sieć szkół matematyki dla dzieci i młodzieży w wielu 4-19 lat, prowadzących zajęcia w oparciu o najnowszą wiedzę o procesach poznawczych człowieka. 

W skład pakietu franczyzowego wchodzi marka, know-how oraz wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia przedsięwzięcia.

Licencjobiorca uzyskuje wyłączne prawo do prowadzenia działalności pod markę EarlyMath na obszarze określonych w umowie. 

JEDNOSTKI WŁASNE

0

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

8

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

  • Szkolenie nauczycieli,  
  • szkolenie i doradztwo biznesowe,
  • zaopatrzenie w zestawy edukacyjne,
  • dostęp do zasobów internetowych.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Koszt licencji to 10 tys. zł.  Alternatywnie licencjobiorca może wybrać opcję opłat tantiemowych.  Uprawnienia licencjobiorcy są w obu wariantach takie same. 


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

  • Dla licencjobiorców: umiejętność prowadzenia przedsięwzięcia gospodarczego;
  • Dla nauczycieli: umiejętności pedagogiczne i odpowiedni poziom wiedzy matematycznej.

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Prometeus Małgorzata Dobrowolska

Ul. Stopnicka 16/4, 53-326 Wrocław

781 40 63 44

malgorzata.dobrowolska@gmail.com

earlymath.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Małgorzata Dobrowolska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do EarlyMath.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Prometeus Małgorzata Dobrowolska (Ul. Stopnicka 16/4, 53-326 Wrocław). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego EarlyMath oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie earlymath.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.