Zamówienia publiczne

Piątek
02.11.2001
Weszła w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych
 
Dnia 26 października 2001 r. weszło w życie większość przepisów nowelizacji z dnia 22 czerwca 2001 r. ustawy o zamówieniach publicznych [Dz. U. nr 76, poz. 813]. Dla małych i średnich przedsiębiorców mogą okazać się korzystne zwłaszcza te przepisy nowelizacji, które dopuszczają możliwość złożenia przez kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum) oferty łącznej o udzielenie zamówienia publicznego. Nowelizacja zmieniła też wysokość obowiązkowego wadium płaconego przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu na zamówienia publiczne – wysokość tę obniżono z 1-5 proc. do 0,5-3 proc.

Zmieniono też zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych. Wszyscy zainteresowani mogą teraz uczestniczyć w otwarciu ofert, większy jest zakres informacji odczytywanych podczas ich otwarcia, gdyż obok dotychczasowych (nazwy oferenta i ceny) należy również podać termin wykonania zamówienia publicznego, okres gwarancji i warunki płatności. Ponadto protokół, oferty oraz oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mają być jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdy dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Istotne zmiany dotyczą procedury odwoławczej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Nowe przepisy przewidują bowiem, że od wyroku zespołu arbitrów można wnieść skargę wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie (poprzednio można było ją wnieść do właściwego sądu na ogólnych zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego). Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 26 października 2001 r. (data wejścia w życie nowelizacji) stosuje się z pewnymi wyjątkami przepisy dotychczasowe (art. 2 nowelizacji). Dotychczasowe przepisy wykonawcze - o ile nie są sprzeczne z nowelizacją - zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Witam

Witam wszystkich użytkowników. Właśnie dołączyłem do waszego grona.

1 wypowiedzi
ostatnia 07.12.2018
Ubezpieczenie samochodu

Orientujecie sie moze gdzie najlepiej bedzie je wykupic?

1 wypowiedzi
ostatnia 15.11.2018
Sklep z odżywkami w Poznaniu

Olimp trzyma poziom, znam ich suple od lat i zawsze się po nich dobrze czuję, czy buduję masę, czy spalam, to zawsze te efekty są przyśpieszone, zdrowe, naturalne....

9 wypowiedzi
ostatnia 03.10.2018
Jaka reklama się opłaca?

Teraz wszyscy stawiają na reklamę internetową, profil na FB/Instagramie, a moim zdaniem ważna jest też reklama lokalna, jakaś reklama w gazecie, ulotki czy baner. Moja...

82 wypowiedzi
ostatnia 01.10.2018
Agencja Tłumaczeń Przysięgłych

Ja korzystam z biura tłumaczeń w Białymstoku, ProLingua. Pan Bagiński to tłumacz przysięgły, bardzo fachowy i solidny. Wykonuje tłumaczenia specjalistyczne ( w tym...

5 wypowiedzi
ostatnia 17.09.2018
Pozycjonowanie

A czy nie lepiej zaangażować się po prostu w promowanie firmy w social mediach?

1 wypowiedzi
ostatnia 03.09.2018
Zakładamy własną firmę - procedury krok po kroku

Racja na początku warto uzyskać pewną wiedzę na temat prowadzenia własnej działalności, otwarcia jej. Między innymi taką wiedzę uzyskałam dzięki tym ekspertom z...

30 wypowiedzi
ostatnia 31.08.2018
Zakładamy własną firmę - procedury krok po kroku

Własna firma to mega wyzwanie i odpowiedzialność. Ja bym nie ryzykowała i nie strzelała w ciemno w razie wątpliwości tylko pierw, trzeba się wszystkiego dowiedzieć. ...

30 wypowiedzi
ostatnia 29.08.2018