Właściciele za ladą / Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców działających we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadzących sprzedaż osobiście - wyjaśnia Katarzyna Przewęzikowska
Piątek
06.07.2018
Franczyzobiorcy Żabki nadal mogą otwierać sklepy w niedziele. Wzmożone kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach sieci nie przynoszą decyzji o zamknięciu placówek.
 

Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do sądów 64 wnioski o ukaranie właścicieli sklepów sieci Żabka w związku z otwieraniem przez nich placówek w niedziele. Sieć nie potwierdza jednak liczby wniesionych pozwów. - Trudno nam się odnieść do przywoływanej liczby spraw, ponieważ dokumenty, jakie do tej pory trafiły do Żabki od franczyzobiorców zwracających się o pomoc prawną, wskazują jedynie na kilka spraw dotyczących pracy sklepów w niedziele objęte ograniczeniami handlu - powiedziała Katarzyna Przewęzikowska, koordynator zespołu ds. relacji zewnętrznych sieci Żabka. 

Do połowy czerwca zapadło 6 wyroków nakazowych uznających właścicieli sklepów za winnych wykroczenia łamania zakazu handlu w niedzielę. Jednak - według Żabki - żaden z nich nie utrzymał się w mocy.
- Wyroki nakazowe, które są decyzjami formalnymi sądów w oparciu o wnioski inspektorów, przestają istnieć z momentem wniesienia sprzeciwu, a tak się stało we wszystkich sprawach, które zostały zgłoszone do Żabki. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców działających we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadzących sprzedaż osobiście - wyjaśnia Katarzyna Przewęzikowska.- W świetle posiadanych przez nas opinii prawnych również Ci franczyzobiorcy, których sklepy mają status placówki pocztowej, działają zgodnie z prawem, korzystając w tych dniach z pomocy pracowników. Oczywiście zaangażowanie pracownika musi się odbywać z poszanowaniem pozostałych zasad dotyczących zatrudniania w dni wolne od pracy. Biorąc te fakty pod uwagę, nie widzimy podstaw do długich batalii sądowych.
Żabka na sytuację prawną na razie reaguje spokojnie. Na pewno wpływ na to mają działania prawników sieci, którzy trzymają rękę na pulsie i uspokajają franczyzobiorców. Żabka nie obawia się także zapowiadanych przez rząd zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele.  
- Mamy nadzieję, że w toku ewentualnej nowelizacji nie zostanie zapomniana pierwotna intencja Ustawy, zgodnie z którą jednym z celów wprowadzonych regulacji było wsparcie drobnych przedsiębiorców w konkurencji z handlem wielkopowierzchniowym. Franczyzobiorcy są zobowiązani do działania zgodnie z prawem. Do nich też należy decyzja o otwieraniu sklepów w dniach objętych ograniczeniami - zapewnia Katarzyna Przewęzikowska.


Żabka się nie boi / Żabka na sytuację prawną na razie reaguje spokojnie. Nie obawia się także zapowiadanych przez rząd zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele.
Joanna Konieczna