Konsekwentnie do przodu

Spotkanie liderów franczyzy / 23-24 maja odbyła się X Konferencja Liderów Franczyzy Best Franchise.
Sobota
25.05.2024
Franczyzodawcy spotkali się na Best Franchise, Muszkieterowie liczą zyski, a Mrówka realizuje strategię. Przegląd tygodnia 18-25 maja.
 

„Transformacja teraźniejszości w innowacyjną przyszłość” - taki był motyw przewodni jubileuszowej X Konferencji Liderów Franczyzy BEST FRANCHISE, która odbyła się 23 i 24 maja w Warszawie. Tegoroczne wykłady i warsztaty skupiały się na tematyce dotyczącej AI, czyli sztucznej inteligencji w kontekście transhumanizmu, monetyzacji emocji, ale też oczywiście biznesu. Uczestnicy mieli też okazję poszerzyć swoją wiedzę o fintech, podyskutować o przyszłości pieniądza i kryptowalutach i technologii blockchain. Kolejnym ważnym tematem było cyberbezpieczeństwo międzynarodowe, państwowe i gospodarcze oraz przyszłość rynku pracy w kontekście migracji, spadku demografii, rozwoju technologicznego, ale także konfliktów zbrojnych i zmian klimatycznych.

Prelegentami na tegorocznym BEST FRANCHISE byli m.in. Robert Kośla, przewodniczący Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i były dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2018-2021; dr Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii, członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego; Katarzyna Rowińska z Urzędu ds. Cudzoziemców, prawniczka i ekspertka z zakresu prawa migracyjnego. A o marce osobistej i personal brandingu w biznesie opowiadała Paula Wolecka, PR & communications manager Igi Świątek.

Uczestnicy konferencji wysłuchali też, jak co roku, sprawozdania z działalności Polskiej Organizacji Franczyzodawców, która jest organizatorem wydarzenia.

Grupa Muszkieterów ze wzrostem sprzedaży

Grupa Muszkieterów osiągnęła w pierwszym kwartale 2024 r. łączny obrót w wysokości blisko 2,4 mld zł w ramach zrzeszonych sieci Intermarché i Bricomarché, odnotowując niemal 9 proc. wzrost rok do roku. Obie marki mają za sobą okres dynamicznych przyrostów sprzedaży i zwiększania skali oddziaływania. Dla Intermarché, sieci marketów spożywczych, pierwsze miesiące tego roku były udane pod kątem handlowym, a także istotne w kontekście powrotu sieci do rozwoju. Od stycznia do marca włącznie obroty szyldu wyniosły blisko 1,6 mld zł (wraz ze stacjami paliw). To wynik, który przełożył się na 8,1 proc. wzrostu like-for-like w ujęciu rok do roku dla sklepów Intermarché. Marka otworzyła w tym roku trzy nowe sklepy w Zielonej Górze. Otwarcia kolejnych zaplanowane są w trzecim i czwartym kwartale. Intermarché, zgodnie z zapowiedziami, kontynuuje też działania związane z remodelingiem sklepów do konceptu Power 2.0. W pierwszym kwartale tego roku nowy koncept wdrożono w kolejnych 3 sklepach, a do końca roku remodeling przejdzie kolejnych 20 punktów sprzedaży. Sieć planuje także w tym roku uruchomienie nie mniej niż 5 kolejnych przymarketowych stacji paliw.

Sieć pozyskała w tym czasie dwóch nowych franczyzobiorców, a trzech rozpoczęło szkolenia uprawniające do uruchomienia swojego sklepu pod marką Intermarché. Równolegle trzy sklepy zmieniły właściciela w ramach transakcji sprzedaży między przedsiębiorcami, a zarządzanie jednym z supermarketów przeszło z rodziców na dzieci w ramach procesu sukcesji.

Jeśli chodzi o Bricomarché, w pierwszym kwartale tego roku sieć znacząco zwiększyła dynamikę rozwoju – w ciągu zaledwie trzech miesięcy otworzyła ponad 40 proc. z zaplanowanych na ten rok sklepów. Na koniec kwietnia realizacja planu osiągnęła już poziom blisko 70 proc., dzięki otwarciu 17 nowych supermarketów. Tym samym i zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli sieci, Bricomarché przekroczyła symboliczny pułap 200 placówek na terenie całego kraju. Intensywna ekspansja przełożyła się na wzrost obrotów sieci. Od stycznia do marca br. włącznie wyniosły ponad 800 mln zł, co przekłada się na 15-proc. wzrost rok do roku. Tym samym sieć potwierdza plan rozwoju w 2024 i swoje długoterminowe ambicje na polskim rynku DIY.

Sieć pozyskała w tym czasie pięciu nowych franczyzobiorców, a pięciu kolejnych ukończyło szkolenia uprawniające do uruchomienia swojego sklepu pod marką Bricomarché. Jeden punkt sprzedaży zmienił właściciela w ramach transakcji sprzedaży między przedsiębiorcami.

W 2024 roku Grupa Muszkieterów ma ambicję przekroczenia pułapu 11 mld zł obrotów.

– W przypadku sieci Bricomarché dążymy do tego, aby stać się trzecim graczem branży DIY w Polsce. Planujemy uruchamiać co roku minimum 25 nowych supermarketów, co powinno, w połączeniu z ciągłą i silną dynamiką wzrostu LFL, bardzo mocno przybliżyć nas do realizacji tego celu – mówi Marc Dherment, dyrektor generalny Grupy Muszkieterów w Polsce. – Jeżeli chodzi o Intermarché, po restrukturyzacji sieci i dalszej konsolidacji modelu biznesowego, wracamy do rozwoju i mamy ambicję stać się ulubionym supermarketem Polaków oraz liderem tego segmentu. W tym roku uruchomiliśmy pierwsze 3 placówki pod tym znakiem. Niezmiennie patrzymy z optymizmem na polski rynek retail, zamierzając aktywnie uczestniczyć w jego dalszym rozwoju, ale również konsolidacji – dodaje.

Strategia PSB Mrówka

Grupa PSB skupia się na realizacj strategii, zalozonej na lata 2023-25. Opiera się ona na pięciu filarach: cyfryzacji, warunkach handlowych, marketingu i komunikacji, zasobach ludzkich oraz kapitale i finansach.

Do najważniejszych spośród osiągniętych do tej pory efektów należy – według Grupy - rozwój cyfryzacji i standaryzacji, które są kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. W tym obszarze zostało wdrożonych spektrum działań, począwszy od automatyzacji procesów back office, przez rozwój nowoczesnych portali, aplikacji webowych i mobilnych, aż po optyma­lizację operacyjną w placówkach. Kładąc nacisk na standaryzację, pla­cówki PSB otrzymały kompleksowe rozwiązania marketingowe, które łatwo mogą wdrożyć w lokalnych oddziałach.

W ramach kolejnego filaru – warunki handlowe – skoncentrowano się na poprawie warunków handlowych i zarządzaniu kategorią produktową, która została wdrożona zarówno w centrali jak i w całej sieci PSB. Przełomem w tym zakresie był projekt 3000 SKU, polegający na wprowadzeniu standardowego asortymentu w placówkach PSB, dzięki cze­mu sieć taka jak PSB może się standaryzować czy wspólnie się reklamować.

Z kolei w obszarze marketingu powstała kampania reklamowa pod hasłem WSZYSTKO. Po raz pierwszy w historii Grupa wdrożyła spójną kampanię dla obu kanałów sprzedaży i we wszystkich komunikatach do klientów docierał ten sam przekaz reklamowy. Dla kanału tradycyjnego (hurtownie i placówki PSB Profi) użyto haseł: profesjonalnie, szybko, blisko WSZYSTKO, a dla nowoczesnego (sklepy PSB Mrówka): prosto, szybko, blisko WSZYSTKO.

W obszarze zasobów ludzkich Grupa inwestowała w rozwój pracowników poprzez szkolenia, programy motywacyjne, stworzenie atrakcyjnych warunków pracy. Natomiast w obszarze finansów zrealizowano opty­malizację kosztów.

W bieżącym roku Spółka chce nadal trzymać się wyznaczonej strategii i będzie budowała projekty strategiczne wokół wymienionych pięciu filarów. Grupa PSB doskonali proces dotyczący pri­cingu - zarządzania ceną oraz aktywnego zarządzania sprzedażą. Wdraża również program PSB Plus dla firm wykonawczych oraz rozpoczęła prace nad nową aplikacją mobilną dla placówek Mrówka. To roz­wiązanie ma usprawnić interakcję z firmą i zapewnić unikatowe korzyści dla lojalnych klientów.

Grupa PSB rozwija też nowy format sklepów - Mrówka Express. Pierwszy taki sklep powstał w Szczecinie. Został otwarty pod koniec kwietnia przez firmę Marbud z Goleniowa.

Blue City w opałach

Spółka Blue City sp. z o.o., zarządzająca warszawskim centrum handlowym pod tą samą nazwą, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego. Zarząd firmy – jak czytamy w komunikacie prasowym - podjął taką decyzję wskutek braku porozumienia z konsorcjum banków, co do przedłużenia terminu spłaty kredytu w łącznej wysokości 156 milionów euro. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego ma uchronić centrum handlowe przed upadłością. W tej chwili swoje sklepy, punkty, lokale ma w nim ok. 200 najemców, a zatrudnionych jest ponad 1500 osób.

W 2015 roku konsorcjum instytucji finansowych: ING Polska, Nationale Nederlanden, Santander, BNP Paribas, Postbank/Deutsche Bank oraz Bank of China udzieliło Blue City finansowania w wysokości 185 milionów euro. Zastąpiło ono kredyt udzielony przez inne instytucje finansowe, który historycznie pozwolił na zakup centrum handlowego i dokończenie jego budowy w roku 2004. Rok temu finansowanie zostało przedłużone do końca czerwca 2024 roku – jak twierdzi spółka - na bardzo niekorzystnych dla centrum handlowego warunkach.

–  W sumie obecnemu konsorcjum spłaciliśmy już ponad 80 milionów euro, z czego większość to odsetki. Nie było żadnych opóźnień w spłatach kwartalnych rat. W naszym centrum handlowym po latach pandemii obserwujemy wzrost ruchu odwiedzających, więc byliśmy totalnie zaskoczeni informacją o odmowie przedłużenia terminu spłaty kredytu. Udało nam się nawet w tak krótkim czasie zorganizować dodatkowe finansowanie przez inne banki, ale postawiły one warunek, że ING nadal pozostanie liderem konsorcjum. Bank ING się na to nie zgodził. Wniosek o restrukturyzację to dla nas szansa, aby uchronić miejsca pracy, stabilność biznesu i ograniczyć możliwość ogłoszenia upadłości przez wierzycieli i co za tym idzie, sprzedaży centrum poza naszą kontrolą. To dla nas obecnie najlepsze rozwiązanie, które sprawdza się na polskim rynku, ratując wiele firm i przedsiębiorstw. W czasie restrukturyzacji zyskujemy ochronę nad majątkiem, ale jednocześnie planujemy inwestycje, które zwiększą wartość Blue City i je unowocześnią. Stanowczo deklarujemy, że chcemy spłacić całe zadłużenie, znajdując nowe finansowanie lub sprzedając centrum na warunkach oddających jego wartość – komentuje Yoram Reshef, Wiceprezes Zarządu Blue City.

Centrum handlowe Blue City funkcjonuje normalnie, wszystkie sklepy, punkty usługowe, gastronomia i rozrywka działają w normalnych dniach i godzinach otwarcia.

– Dla naszych najemców i ich klientów nic się nie zmienia. Operacyjnie działamy i będziemy działać normalnie – zapewnia Yoram Reshef.

Zarząd spółki deklaruje przeprowadzenie licznych inwestycji, w szczególności gruntowne remonty podwyższające standard powierzchni handlowych i biurowych, inwestycje w nowoczesną instalację fotowoltaiczną, wymianę wież chłodniczych czy zmniejszenie energochłonności kompleksu oraz w zakup zielonej energii. Zgodnie z planem ma to podnieść wartość kompleksu handlowo–biurowego i jego atrakcyjność w kontekście ewentualnej sprzedaży. Jednocześnie Zarząd Blue City deklaruje wolę jak najszybszego zakończenia restrukturyzacji, o ile wierzyciele finansowi zaakceptują propozycje układowe, które zgodnie z polskim prawem mogą zakończyć cały proces.


Mniejsze Mrówki / Grupa PSB rozwija nowy format sklepów - Mrówka Express.

POPULARNE NA FORUM

Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Najlepiej zacząć od kupna gotowej spółki . Zakup gotowej spółki daje pewność, że firma istnieje i ma już zarejestrowany kapitał zakładowy, co może być ważne z...

33 wypowiedzi
ostatnia 08.01.2024
Oszukani przez franczyzodawcę

Wspolpraca z firma Ship Center jako franczyzobiorca??? ODRADZAM SPRAWDZ ICH UMOWE U SWOJEGO PRAWNIKA, jest ona jednostronna i ukierunkowana na kary umowne ktore sobie sami...

48 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Ja kupuję na hurtowni stradimoda.pl od jakiegoś roku nie zawiodłam się doradzą zawsze dobrze dbają o klienta a uwierzcie mi jest dużo hurtowni które chcą tylko...

40 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

hej, tez poszukuję danych, znalazłaś coś może oprócz ilości placówek i marek franczyzowych?

14 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2023
Sukcesja w Intermarché i Bricomarché

przeciez to złodzieje

1 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2023
piszę pracę na temat franchisingu :)

Szukam szcegółowego raporty na temat franczyzy w latach przed pandemią i po. Rozumiem że osttani raport opublikowany był za rok 2010 ale niestety jego również nię mogę...

14 wypowiedzi
ostatnia 23.04.2023
Praca magisterska - licencjacka o franchisingu

Witam, Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie prowadzę badania w ramach seminarium dyplomowego. Poniższa ankieta...

211 wypowiedzi
ostatnia 13.03.2023
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Znam osoby gdzie rocznie zarabiają 300 tys złotych prosze nie łżeć że hodowla się nie opłaca.

4 wypowiedzi
ostatnia 10.02.2023