Karina Korczyńska

Karina Korczyńska pracuje w PROFIT system od 2003 roku. Jest prawnikiem i doradza we franczyzie. Zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych systemów franczyzowych oraz przygotowuje dokumentację prawną w postaci umów franczyzowych, listów intencyjnych, a także podręczników operacyjnych i prospektów informacyjnych. Pracowała przy tworzeniu ponad 60 systemów franczyzowych, m.in. dla: Kukartki, Heavy Duty, Nationale Nederlanden, Vision Express SP, 5.10.15, Cukierni A. Sowy, Cafe Club, Aptek Świat Zdrowia, Baalbek Orient Grill, Intersport czy czeskiego Albixona.

Współprowadziła szereg szkoleń dla franczyzodawców na temat zasad budowania systemu franczyzowego oraz zarządzania siecią sprzedaży. Jest autorką wielu artykułów doradczych w miesięczniku Własny Biznes FRANCHISING dotyczących prawnych aspektów działania firm w ramach systemów franczyzowych, partnerskich i agencyjnych. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Łódzkim.

finanse firmy | 06.06.2018

Oddaj fiskusowi, co mu się należy

Mówi się, że w życiu człowieka są dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. W życiu firmy śmierć nie musi nastąpić, ale podatków nie da się uniknąć. Wybieramy najkorzystniejszą formę...

start biznesu | 15.02.2017

Ze wspólnikiem czy bez: wybieramy formę prawną dla firmy

Każdy przedsiębiorca musi zdecydować w jakiej formie prawnej chce prowadzić swoją firmę. Może wybierać spośród ośmiu różnych form działalności.

dla franczyzodawcy | 05.08.2013

Przygotuj się do roli franczyzodawcy

Co musi mieć dobry franczyzodawca? Przede wszystkim doświadczenie, które stanie się podstawą biznesu kolejnych przedsiębiorców.

dla franczyzobiorcy | 29.07.2013

Jak wybrać najlepszy pomysł na biznes?

Potencjalni franczyzobiorcy często proszą o wskazanie najlepszej licencji na biznes. Tymczasem wskazanie jednej sieci franczyzowej nie jest możliwe.

dla franczyzodawcy | 20.02.2012

5 kroków do zostania franczyzodawcą

Coraz więcej firm rozwija się w oparciu o model współpracy franczyzowej. Sprawdź, czy nadszedł już czas, aby „sfranczyzować” twój biznes.

POF | 04.04.2011

Nic o nas bez nas

Eksperci UOKiK oraz europejskich organów nadzoru konkurencji dyskutują w Warszawie o ograniczeniach wertykalnych dotyczących umów franczyzowych. W dyskusji biorą udział przedstawiciele POF.

umowa franczyzy | 10.09.2009

Firmowe sekrety pod kluczem

Ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kary...

zarządzanie firmą | 10.09.2009

Majątek ucieka na zaplecze

Zbyt duża ilość towaru w sklepowym magazynie może doprowadzić właściciela do bankructwa.

start biznesu | 10.09.2009

Pilnuj swoich znaków

Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym uzyskuje ochronę prawną. Dzięki temu osoba uprawniona do znaku może wpływać na decyzje Urzędu Patentowego co do udzielania prawa...

dla franczyzodawcy | 09.09.2009

Wiedza franczyzowa w pakiecie

Istotą dobrze przygotowanego systemu franczyzowego jest opracowany przez franczyzodawcę pakiet franczyzowy, który zawiera kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej...

umowa franczyzy | 09.09.2009

Ograniczona wola franczyzodawcy

Umowa franczyzowa nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym i podlega zasadzie swobody umów (tzn. strony mogą dowolnie układać swoje stosunki umowne). Jednak przepisy określają, jakie zapisy...

start biznesu | 09.09.2009

Pogrzeb firmy

Z biznesem jest jak z pudełkiem czekoladek – nigdy nie wiadomo, na jaki smak się trafi. Dlatego właściciele nawet najlepiej prosperujących firm powinni liczyć się z tym, że być może i...

umowa franczyzy | 09.09.2009

Sąd coraz mniej powszechny

W umowach franczyzowych coraz częściej spotykane są specjalne klauzule, które zobowiązują strony do poddawania sporów pod rozstrzygnięcie sądów polubownych, a wyłączają właściwość...

umowa franczyzy | 09.09.2009

Moje terytorium, mój zysk

Wyznaczanie obszaru wyłączności terytorialnej, na której ma działać franczyzobiorca jest standardową klauzulą w umowach franczyzowych. Ale nie każda jest zgodna z prawem.

umowa franczyzy | 09.09.2009

Lustracja we franczyzie

Dobrze by było, aby przed podpisaniem umowy każdy potencjalny franczyzobiorca mógł uzyskać szczegółowe informacje na temat kondycji finansowej franczyzodawcy i historii rozwoju sieci. Dziś...

start biznesu | 04.09.2009

Zabezpiecz swoją markę

Każdy przedsiębiorca powinien zarejestrować logo firmy oraz oznaczenia produkowanych przez siebie towarów i świadczonych usług. Chętnych do podrabiania nie brakuje.

umowa franczyzy | 14.04.2008

Czy Polska doczeka się na swojego UFOCa?

Zwiększające się zainteresowanie franczyzą jest niezaprzeczalne. Coraz więcej osób widzi w tej formie współpracy przyszłość i szuka sieci, z którą można by się związać. Jednak...

umowa franczyzy | 15.03.2008

Franczyza do uregulowania

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zaproponowała dopisanie umowy franczyzowej do katalogu umów nazwanych.

finanse firmy | 11.03.2008

Biznes dobrze skalkulowany

Dopiero, kiedy przyszły właściciel firmy oszacuje przychody z działalności oraz koszty, może obliczyć, jak długo będzie mu się zwracała inwestycja.

umowa franczyzy | 11.03.2008

Zakazy zgodne z prawem

W umowach franczyzowych zapisy dotyczące zakazu konkurencji oraz zakazu ujawniania informacji poufnych są standardem, któremu nie ma co się dziwić.