Czwartek
07.01.2010
Nowe punkty sprzedaży to efekt przyłączenia do sieci placówek zrzeszonych w stowarzyszeniu Razem.
 

Umowa między stronami podpisana została w ostatnim tygodniu grudnia mijającego roku. Dzięki zawartemu porozumieniu sieć Lewiatan może poszczycić się liczbą ponad 2600 sklepów. Placówki Razem znajdują się na terenie województwa lubelskiego w takich miastach jak Lublin, Chełm, Krasnystaw, Zamość, Biała Podlaska i Lubartów.

Przyłączenie do Lewiatana tak dużej liczby punktów sprzedaży zrekompensowało straty związane z usunięciem z sieci prawie 100 franczyzobiorców w zeszłym roku. Rezygnacja ze współpracy z niektórymi partnerami była spowodowana niespełnieniem standardów sieci, które ujawniły się w trakcie przeprowadzonej przez franczyzodawcę kontroli.

Placówki działające w sieci Lewiatan zostały podzielone na cztery kategorie ze względu na powierzchnię sklepów. Największe z nich liczą ponad 500 m2. Franczyzodawca nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty wstępnej. Wysokość inwestycji wynikającej z potrzeby dostosowania działającego już sklepu spożywczego do standardów Lewiatana jest uzależniona od zakresu prac, które są niezbędne do wykonania. W trakcie współpracy franczyzobiorca będzie zobowiązany płacić franczyzodawcy opłatę bieżącą w wysokości od 70 do 300 zł – w zależności od kategorii sklepu i lokalizacji.

(dw)