Northgate Logistics

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Northgate Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wypracowała skuteczny model działania przedsiębiorstwa i zdobyła ogromne uznanie na rynku usług spedycyjnych. Obecnie posiada sieć placówek własnych, które to obsługują ponad 5 tys. klientów rocznie w całej Polsce i Europie. Rozpoznawalność marki i przede wszystkim wypracowane przez lata doświadczenie pozwalają dziś zaprosić do współpracy na zasadach licencji partnerskiej.

Celem Northgate Logistics jest stworzenie sieci partnerskiej, której głównymi założeniami są:

 • współpraca na zasadach partnerskich, przy wzajemnym wsparciu stron w celu budowania spójnej i efektywnej polityki sieci,
 • dostarczanie różnego rodzaju rozwiązań transportowych swoim Klientom,
 • wmacnianie pozycji marki Northgate Logistics,
 • utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług,
 • kreowanie nowych standardów pracy w branży i ich doskonalenie.

Dowiedz się więcej pod adresem: http://www.partner.nglt.pl

 

JEDNOSTKI WŁASNE

6

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

0

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Podstawowe korzyści Partnera to:

 • prowadzenie wysoce rentownego biznesu pod znaną i sprawdzoną marką. Northgate Logistics znajduje ochronę prawną z tytułu rejestracji znaków towarowych i zapewnia Partnerom wiarygodną pozycję w kontakcie z Klientami;
 • wszechstronne wsparcie ze strony Northgate Logistics, w szczególności związane z korzystaniem z sprawdzonych i skutecznych metod sprzedaży, tworzenia i utrzymywania relacji z Klientem i realizacji usług w oparciu o wysokie standardy;
 • korzystanie ze sprawdzonego i usprawniającego pracę Systemu Informatycznego;
 • korzyści finansowe wynikające z pozycji sieci na rynku, która daje lepszą pozycję negocjacyjną w kontaktach z Klientami i wykonawcami usług;
 • korzyści z działań marketingowych prowadzonych przez Northgate Logistics na skalę ogólnopolską;
 • trwała współpraca – umowa partnerska zawierana jest na okres 5 lat, pozwalający na osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Po upływie tego okresu współpraca może być przedłużona;
 • system kompleksowych szkoleń umożliwiający korzystanie we własnej działalności z wieloletniego doświadczenia Northgate Logistics;
 • wsparcie wdrożenia Placówki Northgate – ułatwienie startu w początkowym okresie działania poprzez oddelegowanie do Placówki doświadczonego pracownika Northgate Logistics.

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Opłata wstępna:

 • partner przystępując do systemu będzie zobowiązany wnieść opłatę wdrożeniową w wysokości 15.000 zł przed rozpoczęciem szkolenia wstępnego;
 • po pozytywnym ukończeniu szkolenia wstępnego Partner będzie zobowiązany uiścić opłatę licencyjną w wysokości 15.000 zł.;
 • w trakcie trwania współpracy Northgate Logistics nie pobiera od Partnera dodatkowych opłat.

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Kandydat na Partnera powinien spełniać następujące kryteria:

 • zobowiązanie do wypełnienia postanowień umowy partnerskiej;
 • odpowiednie środki finansowe wystarczające do uruchomienia działalności i zatrudnienia odpowiedniego personelu;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Northgate Logistics Sp. z o.o. Sp.k.

ul. F. Nowowiejskiego 24A, 83-000 Pruszcz Gdański

+48 539 773 106

partner@northgatelogistics.pl

northgatelogistics.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Ewa Kozłowska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Northgate Logistics.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.