Expense Reduction Analysts

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Expense Reduction Analysts powstała w Wielkiej Brytanii i w ciągu 25 lat stała się największą firmą doradczą na świecie pomagającą przedsiębiorstwom w optymalizacji kosztów.

Wiedza specjalistyczna ekspertów Expense Reduction Analysts obejmuje blisko 40 kategorii kosztowych. Począwszy od 1992 roku Expense Reduction Analysts ma na swoim koncie ponad 18 tys. przeprowadzonych projektów, a przeciętna redukcja kosztów kształtuje się na poziomie 20 proc.

W Polsce ERA ma już na swoim koncie ponad 250 wdrożonych projektów. 

Klienci ERA nie ponoszą ryzyka finansowego związanego z prowadzonym projektem. Opłaty pobierane są w oparciu o zasadę "no cure - no pay" - po udowodnieniu oszczędności. Przychód doradczy to udział w wygenerowanych oszczędnościach Klientów.  

Franczyzobiorcy Expense Reduction Analysts współpracują ze sobą, tworząc krajowe i międzynarodowe zespoły przy realizacji projektów dla Klientów. Pozwala to każdemu doradcy skupić się na swoich mocnych stronach, a jednocześnie skorzystać ze specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności innych partnerów. Klienci Expense Reduction Analysts mają pewność, że otrzymują najlepsze rozwiązania biznesowe skrojone na miarę ich potrzeb ze względu na zasób wiedzy dostępnej w sieci Expense Reduction Analysts.

Do klientów Expense Reduction Analysts należą małe i średnie polskie przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje z praktycznie wszystkich sektorów gospodarki m.in. IKEA, Uniwersytet SWPS, NOVOL, SGB Bank SA, Decathlon, SAMAG i inne.

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

Aktualnie w Polsce z Expense Reduction Analysts współpracuje 8 franczyzobiorców.

Na świecie Expense Reduction Analysts rozwinęła sieć składającą się z blisko 700 doradców w 25 krajach. W Europie franczyzobiorcy Expense Reduction Analysts pracują m.in. w: Wielkiej Brytanii Niemczech, Dani, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Czechach, Słowacji oraz na wszystkich kontynentach świata: USA, Kanadzie, Meksyku, Chile, Australii i Nowej Zelandii. 

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

  • unikalny know-how oraz system wsparcia działalności obejmujący m.in. dostęp do metodyki pracy, baza ponad 18 tys. zrealizowanych projektów, system informatyczny,
  • specjalistyczne szkolenie wstępne na terenie Wielkiej Brytanii oraz coaching doświadczonego partnera Expense Reduction Analysts w ciągu pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności,
  • udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez franczyzodawcę,
  • wsparcie marketingowe,
  • opieka merytoryczna ze strony franczyzodawcy. 

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

  • kwota inwestycji związana z zakupem licencji franczyzowej wynosi 39,9 tys. euro,
  • 20% netto miesięczna opłata licencyjna od przychodu franczyzobiorcy,
  • 3% netto miesięczna opłata marketingowa od przychodu franczyzobiorcy.

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Expense Reduction Analysts dynamicznie rozwija swoją sieć franczyzową w Polsce i poszukuje nowych osób do współpracy. Franczyzobiorcami  z reguły zostają osoby, które już osiągnęły sukces zawodowy, pracując w korporacjach na wysokich stanowiskach i pragną  rozpocząć własną działalność.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY
franchising association

E R Associates (Poland) Ltd.

ul. Postepu 15C, 02-676 Warszawa

(22) 381 61 78

PZachariasiewicz@expensereduction.com

expensereduction.com

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Piotr Zachariasiewicz

tel. 734 146 396

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Expense Reduction Analysts.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.