Studia podyplomowe „Zarządzanie sieciami handlowymi” to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Grupy Muszkieterów – największej sieci franczyzowej w Polsce w kategorii supermarketów spożywczych Intermarché oraz typu „dom i ogród” Bricomarché.
Eliza Orepiuk-Szymura
Poniedziałek
05.10.2015
O studiach podyplomowych Zarządzanie sieciami handlowymi opowiada Eliza Orepiuk-Szymura, kierownik dyrekcji komunikacji i informacji Grupy Muszkieterów.
 

Czy studia podyplomowe „Zarządzanie sieciami handlowymi” to wspólny projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Grupy Muszkieterów, czy w projekcie bierze udział jeszcze jakaś sieć handlowa?
Studia podyplomowe „Zarządzanie sieciami handlowymi” to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Grupy Muszkieterów – największej sieci franczyzowej w Polsce w kategorii supermarketów spożywczych Intermarché oraz typu „dom i ogród” Bricomarché. Jest to wyjątkowy i pierwszy tego typu projekt w Polsce, opierający się na współpracy pomiędzy siecią handlową, a uczelnią państwową. Ze strony biznesowej w projekt zaangażowana jest wyłącznie Grupa Muszkieterów. Pracująca na co dzień kadra kierownicza Muszkieterów będzie obok doświadczonych pracowników uniwersyteckich stanowić część wykładowców.

Czyją inicjatywą było wprowadzenie nowego kierunku na studiach i czym podyktowaną?
Utworzenie studiów podyplomowych „Zarządzanie sieciami handlowymi” było inicjatywą Grupy Muszkieterów, która obserwując trendy i ewolucję sektora handlowego w Polsce, dostrzegła potrzebę powstania takiego kierunku, który pozwoliłby zainteresowanym kształcić się pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym w zakresie kierowania sieciami handlowymi oraz zapewniłby branży w przyszłości wykwalifikowaną kadrę menedżerską. Biorąc pod uwagę to, że handel jest  obecnie najlepiej rozwijającym się sektorem gospodarki, który w Polsce odpowiada za prawie 25 proc. zatrudnienia, Grupa Muszkieterów chce wyjść naprzeciw zarówno oczekiwaniom młodych, jak i wymaganiom rynku. Wobec tego postanowiliśmy stworzyć studia, które staną się kompendium wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Inną przesłanką jest to, iż sklepy wielkopowierzchniowe, do których należą Intermarché, odpowiadają w tej chwili za 50 proc. wielkości sprzedaży artykułów spożywczych. Ze względu na wielkość i złożoną strukturę tym bardziej potrzebują doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry, która będzie mogła nimi sprawnie i skutecznie zarządzać.

Ile czasu trwają studia i jaki zakres wiedzy będą obejmowały? Czy uczestnicy kierunku będą otrzymywali dyplom na zakończenie studiów? Jaki tryb nauczania będą miały studia?
Program studiów obejmuje 164 godziny zajęć, czyli dwa semestry kursów prowadzonych w trybie zaocznym. – weekendowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Studenci poprzez praktyczne zajęcia będą czerpać wiedzę z takich obszarów jak: zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym i marką handlową, komunikacja marketingowa, handel elektroniczny, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje w biznesie. Studia mają na celu optymalne przygotowanie przyszłych menedżerów do kierowania sieciami handlowymi, dlatego plan został przygotowany z dużym naciskiem na zajęcia praktyczne. Dostarczą one zarówno niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także umożliwią kontakt z aktywnymi zawodowo specjalistami z Grupy Muszkieterów, którzy poprzez liczne laboratoria i case studies, podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem.

Czy jest to pierwszy tego typu kierunek w Polsce?
Tak, są to pierwsze tego typu studia w Polsce, pod względem współpracy między siecią handlową, a uczelnią państwową. Jednakże, nie jest to całkowita nowość na rynku globalnym, gdyż bliska kooperacja między uczelniami a biznesem, to działania praktykowane przez najlepsze uniwersytety ekonomiczne na całym świecie. To ogromna szansa dla przyszłych menedżerów, którzy pragną podnosić swoje kompetencje pod okiem specjalistów. Mamy również nadzieję, że dzięki sukcesowi tego pomysłu, podobne działania zostaną wdrożone w innych krajach, w których działają sklepy Intermarché  i Bricomarché.

Ilu uczestników Państwo przewidujecie w roku 2015/2016?
Ze względu na fakt, iż rekrutacja cały czas trwa, nie jesteśmy w stanie z całą pewnością odpowiedzieć na pytanie ile osób finalnie będzie uczestniczyć w programie.

Kto jeszcze będzie wśród prelegentów oprócz Państwa przedstawicieli i Uniwersytetu Ekonomicznego?
Prelegentami będą przede wszystkim wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz doświadczeni przedstawiciele Grupy Muszkieterów – specjaliści w swojej dziedzinie, m.in. dyrektor ds. logistyki, kierownik  ds. komunikacji czy kierownik marketingu strategicznego Grupy Muszkieterów. Tak dobrana kadra zapewni przyszłym słuchaczom, zarówno podstawę merytoryczną w zakresie  zarządzania i prowadzenia działalności biznesowej, jak i pozwoli zapoznać się z praktyczną stroną kierowania sieciami handlowymi, opierającą się głównie na doświadczeniach dyrektorów i kierowników.

Do kogo skierowane są studia?
Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia, studentów i pracowników handlowych pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz poszerzać wiedzę z zakresu zarządzania sieciami handlowymi.

Jaki będzie zakres tematyczny zajęć z panią?
W Grupie Muszkieterów odpowiadam za działania Public Relations, Public Affairsoraz strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Do moich zadań należy także zarządzanie komunikacją wewnętrzną między wszystkimi spółkami Grupy. W trakcie wykładów moi studenci dowiedzą się także jak tworzyć strategię CSR na przykładzie różnych case studies i w jaki sposób zmierzyć i ocenić efektywność poszczególnych projektów. Będziemy także rozmawiać o znaczeniu CSR w relacjach z nabywcami, czy pracownikami oraz o tym jak zaangażowanie społeczne może współgrać z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych.