Hausformator

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Hausformator oferuje domy modułowe spersonalizowane pod klienta. Trzon firmy stanowią wyspecjalizowane działy: zarząd, centrum szkoleniowe, serwis hausformator, dział kontroli jakości, dział obsługi zamówień oraz dział logistyki. 

Firma Hausformator działa zgodnie z modelem produkcji rozproszonej. Hausformator Distributed Manufacturing polega na decentralizacji zakładów produkcyjnych i tworzeniu nowych oddziałów w strategicznych miejscach, aby ograniczyć transport wyprodukowanego domu maksymalnie do 100 km. Dużą zaletą takiego modelu jest nieograniczona skalowalność produkcji.

Głównym zadaniem franczyzobiorcy jest prowadzenie zakładu produkcyjnego oraz produkcja domów zgodnie z przygotowanymi rysunkami wykonawczymi dostępnymi na dedykowanym panelu na stronie hausformator. Pierwszym etapem współpracy jest wyszukanie przez franczyzobiorcę miejsca do otwarcia nowego zakładu produkcyjnego oraz zebranie zespołu składającego się z trzech monterów oraz spawacza.

Nawiązując współpracę z Hausformator możemy zagwarantować:

 • Zyski na poziomie 80 tys. zł dla czteroosobowego zespołu
 • Brak przestojów związanych z brakiem zamówień
 • Pieniądze zawsze na czas
 • Zawsze zapełniony magazyn materiałów
 • Profesjonalny dział logistyki
 • Rysunki wykonawcze i pełna dokumentacja

Sprawdź pełną ofertę współpracy:

www.franczyza-hausformator.pl

JEDNOSTKI WŁASNE

1

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

System franczyzy Hausformator w Polsce jest na etapie poszukiwania zainteresowanych partnerów. Szkolenia i przygotowania zakładów produkcyjnych rozpoczną się w lutym 2022 roku. 

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Co oferujemy na rozpoczęcie działalności:

 • Obsługę prawną oraz księgową. 
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie produkcji w technologii Hausformator. 
 • Zestaw maszyn i narzędzi niezbędnych do produkcji. 
 • Adaptacja miejsca przeznaczonego na produkcję do standardów Hausformator.. 

Co zapewniamy w trakcie pracy

 • Stałą ilość i ciągłość w zamówieniach dostosowana do wielkości zakładu (przy trzech monterach i jednym spawaczu zapewniamy średnio zlecenia obejmujące osiem modułów – > przykładowo dwa domy 35 m2 z piętrem na miesiąc). 
 • Gwarancja stabilnych zarobków na poziomie 20% wartości zamówienia. 
 • Dział logistyki zaopatrzeniowej, gwarancja stałych i terminowych dostaw materiałów. 
 • Doskonalenie umiejętności załogi poprzez cykliczne szkolenia. 
 • Obsługę księgową i doradztwo podatkowe. 
 • Darmowe konsultacje prawne. 
 • Dedykowane oprogramowanie Hausformator służące do raportowania o postępach prac, raportowania o stanie magazynu. 

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Wkład własny 200 tys. zł przeznaczony na: 

 • klatka spawalnicza, stół montażowy 
 • zakup niezbędnych narzędzi
 • szkolenia
 • zestaw marketingowy
 • kaucja

Więcej informacji dostępnych w dokumentach: 


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Nasze wymagania: 


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Hausformator Sp. z o.o.

Leszczyńskiego 4

731 009 099

info@hausformator.com

hausformator.com

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Maria Grażyńska tel. 731 009 099

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Hausformator.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Hausformator Sp. z o.o. (Leszczyńskiego 4). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Hausformator oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie hausformator.com.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.