22.12.2011

Mount Blanc w polskich górach

W grudniu otwarte zostaną dwie nowe pijalnie czekolady – w Warszawie i Karpaczu.

Pijalnie czekolady Mount Blanc pojawiły się na polskim rynku w 2005 roku. Dziś sieć liczy 11 placówek, pięć własnych i sześć franczyzowych. Końcówka tego roku jest dla Mount Blanc wyjątkowo udana. Sieć powiększy się o nowe placówki w Warszawie oraz w Karpaczu. Podpisane zostały także dwie umowy najmu, które zaowocują uruchomieniem pijalni w Katowicach i Poznaniu.

Zdjęcie punktu systemu Mount Blanc

W całym kraju działa 11 pijalni czekolady Mount Blanc.

- Liczymy na to, że lata 2012-2014 będą dla naszej sieci czasem intensywnego rozwoju. Poszukujemy franczyzobiorców na terenie całego kraju, jednak szczególnie zależy nam na uruchomieniu placówek w Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Kielcach, Wrocławiu i Elblągu - wymienia Michał Piasecki, pełnomocnik zarządu Mount Blanc.

Inwestycja w pijalnię czekolady Mount Blanc to ok. 450 tys. zł. W kwocie tej mieszczą się już koszty remontu i dostosowania lokalu o powierzchni 80-120 m2 do wymogów firmy. Opłata wstępna wynosi 10 tys. zł, na fundusz marketingowy trzeba przeznaczyć 3 proc. obrotu, tyle samo wynosi opłata miesięczna.

Franczyzobiorca może liczyć na pomoc w pozyskaniu odpowiedniej lokalizacji oraz negocjowaniu warunków najmu. Uczestniczy również w kampaniach reklamowych dotyczących całej sieci oraz szkoleniach ułatwiających prowadzenie własnego biznesu.

(mak)