Niedziela
15.11.2009
Sieć Lewiatan skurczy się o 100 sklepów. Lewiatan rezygnuje ze współpracy ze sklepami, które nie spełniają standardów sieci.
 

Połowa z wytypowanych placówek została już zamknięta, właściciele pozostałych pięćdziesięciu sklepów mają czas do końca przyszłego roku na poprawę. Jeśli im się to uda, wówczas pozostaną w strukturach sieci.

Do sieci Lewiatan przystępują przede wszystkim właściciele już działających sklepów. Lewiatan proponuje współpracę nie tylko tym placówkom, które zlokalizowane są w miastach. W strukturach sieci mile widziane są również punkty handlowe działające na wsiach.
- Sklepy zrzeszone w naszej sieci są różnej wielkości – ich powierzchni waha się od 70 m2 do 400 m2. Właściciele przystępując do sieci, zyskują m.in. kontakty do kilkudziesięciu producentów, u których sieć ma wynegocjowane warunki zakupu, niemożliwe do osiągnięcia dla pojedynczego przedsiębiorcy – mówi Wojciech Kruszewski, prezes zarządu Lewiatan Holding.

Franczyzodawca nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty wstępnej. Wysokość inwestycji wynikającej z potrzeby dostosowania działającego już sklepu spożywczego do standardów Lewiatana jest uzależniona od zakresu prac, które są niezbędne do wykonania. W trakcie współpracy franczyzobiorca będzie zobowiązany płacić franczyzodawcy opłatę bieżącą w wysokości od 70 do 300 zł – w zależności od kategorii sklepu i lokalizacji. Nie ma opłat na fundusz reklamowy, kampanie promocyjne sieci franczyzodawca prowadzi na własny koszt.

- Zmiany systemowe, z jakimi mieliśmy do czynienia na przełomie lat 80. i 90., zaowocowały powstaniem gigantycznej liczby sklepów. Nie zawsze jednak te placówki handlowe dawały sobie radę w warunkach rosnącej konkurencji – mówi Wojciech Kruszewski. – Myśl o tym, aby dać im nowoczesną technologię i cały know-how prowadzenia działalności handlowej oraz wykorzystywanie efektu skali, chociażby poprzez możliwości czynienia wspólnych zakupów była podstawą budowy sieci franczyzowej, jaką jest Lewiatan – dodaje.

Obecnie do sieci Lewiatan należy prawie 2300 sklepów franczyzowych. Łączne obroty punktów należących do sieci wyniosły w ubiegłym roku około 5 mld złotych.

(smoli)