Letni ogródek oznacza więcej miejsc dla klientów, a tym samym wyższe obroty.
Poniedziałek
05.05.2014
Pizzeria, bar sushi, kawiarnia. Lokal gastronomiczny z letnim ogródkiem zarabia więcej. Podpowiadamy jak założyć go zgodnie z prawem.
 

Wiosna zagościła na stałe, co sprzyja spotkaniom towarzyskim na świeżym powietrzu. Ogródki gastronomiczne to świetny sposób na przyciągnięcie klientów. Pierwsze sezonowe ogródki można już zauważyć na początku kwietnia, a z ulic znikają dopiero w październiku.
- Decydując się na uruchomienie ogródka letniego, musimy mieć na uwadze, że ma to sens jedynie wtedy, gdy nasi klienci będą się w nim dobrze czuć i będą chcieli do niego wracać. Nie każdy lokal ma ciekawe zaplecze czy też odpowiednią ilość miejsca. W takim przypadku, lepiej zrezygnować z takiego przedsięwzięcia. W przypadku otwierania ogródka letniego w restauracji należącej do sieci gastronomicznej, bardzo ważne jest utrzymanie jednolitego standardu we wszystkich lokalach. Z doświadczenia wiem, że największe trudności mają przedsiębiorcy, którzy otwierają ogródek po raz pierwszy – mówi Magdalena Piróg, wiceprezes zarządu sieci pizzerii Da Grasso, menedżer ds. rozwoju sieci.

Formalności

Na uzyskanie wszelkich pozwoleń potrzebujemy od 2-3 miesięcy. Jeśli chcemy otworzyć ogródek w konkretnym miejscu, musimy dowiedzieć się do kogo należy pas zieleni, na którym chcemy postawić ogródek. Mogą to być, np. władze danej dzielnicy lub Zarząd Dróg Miejskich. Kiedy za pas zieleni jest odpowiedzialny ZDM, przedsiębiorca - właściciel lokalu musi wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i zamówić podkłady geodezyjne w Wydziale Geodezji i Kartografii. W załączniku do wniosku zamieszcza się szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, które może wykonać samodzielnie, korzystając z usług firmy projektowej.

Ważne jest stworzenie wizualizacji, opisu materiałów konstrukcyjnych i sposobu montażu. Takie informacje przekazuje wraz z oświadczeniem właściciel lokalu, który już wcześniej uzgodnił szczegóły z firmą instalującą ogródek. Następnie należy zanieść projekt do Wydziałowego Ruchu Drogowego wraz z wnioskiem o opinię. Kolejnym krokiem jest złożenie projektu w Zarządzie Dróg Miejskich. Po otrzymaniu opinii z tych instytucji, przedsiębiorca składa projekt w biurze Inżyniera Ruchu. Pozytywne zaopiniowanie skutkuje oddaniem całego zbioru dokumentów do ZDM z prośbą o wydzierżawienie danego terenu. Ponadto trzeba złożyć oświadczenie o nie utrudnianiu funkcjonowania sąsiednich lokali, informację o powierzchni reklamowej, która znajduje się na parasolach oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub KRS. (dw)