Wynajmij Dostawczaka

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Sieć wypożyczalni samochodów dostawczych. 

www.wynajmijdostawczaka.pl

Franczyzobiorca dysponuje samochodami przekazanymi przez franczyzodawcę. Stała miesięczna opłata franczyzowa zależy od liczby przekazanych samochodów.

JEDNOSTKI WŁASNE

1

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

30

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Franczyzodawca zapewnia marketing ogólnopolski i lokalne miejsce na stronie www.wynajmijdostawczaka.pl i branding punktu sprzedaży.

Dodatkowo szkolenia z obsługi klienta, ekonomiki wypożyczalni i ochrony przed nieuczciwymi klientami.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

5 tys. zł opłaty zależnie od floty samochodowej.


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Podstawowa znajomość obsługi samochodów, umiejętność pracy z klientem.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Złotniccy.pl Łukasz Złotnicki

ul. Mazowiecka 102, 05-502 Bobrowiec

504 200 540

info@zlotniccy.pl

wynajmijdostawczaka.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Łukasz Złotnicki

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Wynajmij Dostawczaka.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Złotniccy.pl Łukasz Złotnicki (ul. Mazowiecka 102, 05-502 Bobrowiec). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Wynajmij Dostawczaka oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie wynajmijdostawczaka.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.