Domowe Pokojówki

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Domowe Pokojówki łączą w sobie 14 letnie doświadczenie w hotelarstwie oraz 5 letnie doświadczenie dwóch, jednocześnie prowadzonych firm sprzątających. Połączenie tych czynników wraz z doświadczeniem daje świadomość marki, sprawia, że stajemy się liderem w branży.

System, który działa:

Unikalny system sprzątania domu, łączy efektywne zarządzanie i sprawdzone procedury marketingowe pokryte wieloletnim doświadczeniem. Niezależnie od wcześniejszych doświadczeń, naszego systematycznego podejścia do treningu, czyszczenia, pracy biurowej i rozwijanie bazy klientów może dać Ci pewność, odniesienia sukcesu w swojej własnej firmie  franchisingowej.

Domowe Pokojówki to :

1. Towar jakim  jest najcenniejsza waluta, czas, który oferujemy klientom

2. Sprawdzony model biznesowy, który działa, również w fazach różnych kryzysów gospodarczych.

3. Jasno określona wizja rozwoju firmy.

4. Wsparcie oraz szkolenia.

5. Dbanie o jakość usług i współodpowiedzialność społeczną.

6. Minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków i bezpieczeństwa, oraz dynamiczny wzrost marki.

JEDNOSTKI WŁASNE

347

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Siłą systemu Domowych Pokojówek jest wzajemne wsparcie i bliska współpraca, bez względu na warunki ekonomiczne. Domowe Pokojówki  współdziałają w pozyskaniu - w przypadku chęci wynajęcia lokalu (lokal nie jest obowiązkowy) przygotowują nieruchomość pod działalność uwzględniając podstawowe cele min. pkt 6. Zapewnia profesjonalne i kompleksowe szkolenia oraz eksperckie wsparcie konsultantów w trakcie wykonywania umowy franczyzy. Dzieli się z franczyzobiorcami wiedzą i doświadczeniem. Prowadzi wspólną działalność marketingową i promocyjną. Ma sprawdzoną sieć klientów.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Wymagany kapitał własny: 4 050 zł/ netto ( słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych )

1. Opłaty licencyjne miesięczne w wysokości 850,00 zł / netto, ( słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych ), za każdy rejon ( rejon : jedna dzielnica - dot. dużych miast)

2. Pierwsza opłata licencyjna będzie opłatą pokrywającą trzymiesięczny okres licencyjny miesięczny tj. 2550 zł netto , słownie: (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) 

3. Franchisingobiorca zobowiązany jest uiścić jednorazową, nie zwrotną, opłatę na rzecz Franchisingodawcy wynoszącą 1 500,00 zł netto , ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ) w ramach umowy franchysingowej.

4. Franchisingobiorca zobowiązany jest do oświadczenia, posiadania zabezpieczenia finansowego , zabezpieczające funkcjonowanie marki pod logiem Franchisingodawcy, nie mniejsze niż  wartość 6 miesięcy po za pkt. 2 oraz 3.

5. Franchisingobiorca może również przyjąć system rozszerzający wg. dwóch progów co przyczynia się do wzrostu finansowego Franchisingobiorcy wg wytycznych Franchisingodawcy, 

Próg 1 :

a) jednorazowy koszt  1500 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych  )  

Próg 2 :

b)  jednorazowy koszt 3500 zł  ( słownie: trzy i pół tysiąca złotych  )


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

1. Franchisingobiorca zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej (wyłącznie osoba fizyczna, wykluczone spółki kilku osób ), polegającej na prowadzeniu oddziału  w ramach sieci franchisingowej Franchisingodawcy. 

2. Na inwestycję Franchisingobiorca musi posiadać minimum 4 050 zł netto zł własnych pieniędzy i dodatkowo zabezpieczenie 6 miesięcznego okresu licencyjnego (nie mogą pochodzić one z kredytu)

3. Franczyzobiorca musi być gotowy bezpośrednio zarządzać przyznaną na mocy umowy franczyzą w pierwszym okresie działalności oraz późniejszym nadzorowaniu działań podległego personelu w tym zarządzającego.

4. Po zawarciu umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi  szkolenie praktyczne i teoretyczne ( kilkadziesiąt godzin, w tym część w Krakwie i część w lokalizacji Franchisingobiorcy ) obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia oddziału Domowych Pokojówek.

5. Umowa franczyzy zawierana jest na 10 lat i dotyczy konkretnej rejonizacji. 

6. Franchisingobiorca może wynająć lokal ( dobrowolne ) wskazany przez franczyzodawcę, który wykorzystywany będzie na cele biurowo - szkoleniowe, średni koszt miesięczny od 1400 zł do 2000 zł netto/miesięcznie, plus opłaty administracyjne (cena uwarunkowana od wielkości lokalu - orientacyjna wielkość może być wskazana przez Franchisingobiorcę).

Franchisingobiorca również może otrzymać od Franchisingodawcy do wyboru inne lokale spełniające kryteria strategiczne oraz w innej cenie do rozpatrzenia przez Franchisingobiorce bez wymagalności zgody przez Franchisingobiorce.

Franchysobiorca ma obowiązek wyposażyć i oznaczyć lokal w sposób przewidziany przez Franchysodawcę co reguluje odrębny załącznik umowy, zachowując cele marki. 

7. Franchisingobiorca może posiadać więcej niż jeden rejon, koszty są pomnażane adekwatnie do ww. informacji. W przypadku chęci pozyskania przez Franchisingobiorcę rejonu opiewającego na całe miasto ( wszystkie rejony ) koszty franchisingowe ulegają zmianie na niższe.

8. Decyzje co do lokalizacji oddziału Domowych Pokojówek ( nieruchomość ) podejmuje wyłącznie Franchisingodawca

9. Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy opłaty: franczyzową,  oraz ew. czynsz za korzystanie z lokalu, który pozostaje własnością centrali.

Aplikacje prosimy składać za pośrednictwem poczty email w formie listu motywacyjnego oraz cv​.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Tsuna-mi

Al. Powstania Warszawskiego 15, Kraków

+48 731 943 880

kontakt@domowe-pokojowki.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Piotr Krawczyk

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Domowe Pokojówki.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Tsuna-mi (Al. Powstania Warszawskiego 15, Kraków). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Domowe Pokojówki oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie .

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.