W trakcie kontroli oceniamy czystość sklepów, dostępność promocji i towarów szybko rotujących.
Joanna Bytner, dyrektor marketingu i członek zarządu Chaty Polskiej
Wtorek
24.06.2014
Wszystkie sklepy co najmniej raz w miesiącu odwiedza tajemniczy klient - o audycie opowiada Joanna Bytner, dyrektor marketingu Chaty Polskiej.
 

Jak często odbywają się kontrole w sklepach Chaty Polskiej?
Audyt sklepu odbywa się przy każdej wizycie naszego kierownika regionu i opiekuna sklepu, czyli raz w tygodniu. Dodatkowo wszystkie sklepy co najmniej raz w miesiącu odwiedza tajemniczy klient.

Na czym polega kontrola? Które elementy prowadzenia biznesu są sprawdzane?
Audyt wewnętrzny polega na sprawdzeniu wszystkich standardów sieci: sposobu ekspozycji towarów świeżych, promocji, obsługi klientów. Oceniane są także działania sklepu – sprzedaż, marża, stan towarowy, dostępność produktów, badanie oznaczeń cenowych. Kontrola tajemniczego klienta skupia się na standardach ekspozycji, jakości i dostępności towarów. Badamy poziom obsługi sklepu zarówno przy działach świeżych jak i przy kasach. Oceniamy czystość sklepów, dostępność promocji i towarów szybko rotujących.

Czy partnerzy są w jakikolwiek sposób uprzedzani przed planowanym audytem?
Partnerzy wiedzą, ze wizyta naszego opiekuna odbywa się raz w tygodniu. Termin ten jest zazwyczaj stały. O terminie tajemniczego klienta nie informujemy. Wszyscy wiedzą, ze odbywa się on raz w miesiącu.

Czy właściciele sklepów Chaty Polskiej otrzymują do wglądu wyniki?
Tak, wyniki przesyłane są do naszych partnerów mailem oraz prezentowane na platformie komunikacyjnej. Każdy sklep może porównać się do regionu, w którym się znajduje i do wyników całej sieci.

rozmawiał (dw)