Leader School

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Leader School® to firma z ponad 23-letnim doświadczeniem, bardzo dynamicznie rozwijająca się jako sieć franczyzowa zarówno w dużych jak i w mniejszych miastach już od 12.000 mieszkańców. Tworzymy sieć zgodnie z Europejskim Kodeksem Franchisingu, co gwarantuje wysoką jakość współpracy w sieci i partnerskie relacje. Oferujemy możliwość prowadzenia własnej placówki edukacyjnej, jako własnej, niezależnej firmy, w ramach sieci franczyzowej pod marką Leader School®.

Każdy z naszych partnerów ma z jednej strony dużą niezależność w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, z drugiej - posługuje się marką rozpoznawalną na polskim rynku edukacyjnym, korzysta z najlepszych rozwiązań wszystkich placówek w sieci i sam je współtworzy.

Sprawdzony model prowadzenia placówek edukacyjnych oraz dostęp do najnowszych metod i narzędzi dydaktycznych sprawia, że partnerzy Leader School® odnoszą sukces i stają się liderami na lokalnych rynkach edukacyjnych.

JEDNOSTKI WŁASNE

1

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

31

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Franczyzodawca w ramach systemu franczyzowego oferuje swoim franczyzobiorcom:

 1. Znany i rozpoznawalny logotyp Leader School, który jest powszechnie używanym znakiem towarowym.
 2. Technologie know-how.
 3. Fachową pomoc przy analizie rynku i narzędzia do zbadania potencjału rynku lokalnego.
 4. Przeprowadzenie realnej oceny rozwoju Leader School
  w wybranym mieście.
 5. Doradztwo i ocena lokalizacji oraz przekazanie standardów dotyczących wizerunku Leader School.
 6. Oszacowanie nakładów inwestycyjnych, które pozwoli dokładnie zaplanować wydatki związane z inwestycją.
 7. Przekazanie katalogu z wyposażeniem placówki Leader School (mebli, wystroju sal oraz materiałów edukacyjnych).
 8. Cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania i prowadzenia Leader School:
  • zapoznanie się z poszczególnymi produktami Leader School
   w zakresie merytorycznym i administracyjnym,
  • prezentacja autorów naszych programów i książek,
  • zapoznanie z procedurą rekrutacji pracowników,
  • dostarczenie materiałów do przeprowadzenia profesjonalnej kampanii promocyjnej związanej
   z otwarciem nowej siedziby Leader School,
  • prezentacja stosowanych systemów rozliczeniowych,
  • przedstawienie strategii budowania zespołu i zarządzania kadrą,
  • prezentacja technik marketingowych i strategii pozyskiwania klientów,
  • społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 9. Pełne doradztwo merytoryczne i logistyczne.
 10. Opieka metodyczna obejmująca konsultacje metodyczne.
 11. Kompleksowe cykle szkoleń dla pracowników ośrodków Leader School.
 12. Przedstawianie nowych produktów edukacyjnych.
 13. Udostępnienie najlepszych narzędzi reklamy i PR.
 14. Strona internetowa, na której prezentowana jest oferta Leader School, oferta poszczególnych ośrodków Leader School, system franczyzowy.
 15. Możliwość korzystania z platformy e-learningowej.
 16. Możliwość współpracy z Centrum Funduszy Strukturalnych.
 17. Współtworzenie i korzystanie z funduszu rozwoju sieci.
 18. Wyłączność na rynek w zakresie marki Leader School, jak i metod nauczania: Leo English, Leomaniak, BLF.

Zapewnienie wyłączności na wybranym przez Franczyzobiorcę terenie.


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

 • 80-130 tys. zł (w skład inwestycji wchodzą: pakiet startowy, pakiet franczyzowy, wyposażenie szkoły, promocja i reklama oraz nakłady na remonty i przystosowanie placówki stanowiące część ruchomą inwestycji w zależności od potrzeb),
 • jednorazowa opłata franczyzowa 12,5 tys. zł,
 • opłaty licencyjne miesięczne - 1 tys. zł.

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

 1. Franczyzobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna (wykluczone spółki kilku osób), inwestująca własne pieniądze i bezpośrednio zarządzająca przyznaną na mocy umowy licencją.
 2. Przed zawarciem umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi 150 godzinne (2 edycje) szkolenie praktyczne.
  i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia placówki Leader School.
 3. Własny bądź wynajmowany lokal (80–200 mkw.), w którym będzie mieściło się biuro szkoły (sekretariat) oraz sale lekcyjne wyposażone zgodnie ze standardami Leader School (minimum
  2-5 sal) o wysokim standardzie, gwarantującym klientom Leader School usługi na najwyższym poziomie.
 4. Udział w ogólnopolskiej kampanii reklamowej + przeprowadzenie lokalnych działań reklamowych zgodnych ze standardami Leader School.
 5. Umiejętności organizacyjne i managerskie.

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Leader School

ul. Wierzbowa 21, Łódź 90-227

(42) 655 50 90

franczyza@leaderschool.com.pl

leaderschool.pl

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Wojciech Rojkowski

tel. 502 616 097

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Leader School.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma Leader School (ul. Wierzbowa 21, Łódź 90-227). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Leader School oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie leaderschool.pl.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.