Lala English

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Lala English to szkoły językowe stawiające na integralny rozwój dzieci i młodzieży.

Metodologia Lala English rozwija zarówno pewność językową, jak i osobistą samoocenę każdego dziecka. Każda lekcja opiera się na sytuacjach życiowych, w których dzieci w naturalny sposób zdobywają doświadczenie językowe.

Każdy nauczyciel otrzymuje rodzaj supermocy podczas szkolenia na Uniwersytecie Lala, aby móc wspierać, rozumieć i wierzyć w każdego ucznia.

Wszyscy uczniowie otrzymują osobistą mapę edukacyjną opartą na wynikach testu kwalifikacyjnego. Mapa zawiera szczegółowy opis sposobu i harmonogramu nauki każdego dziecka.

Cele procesu nauczania:

 • Pierwszym celem jest zapewnienie uczniom przestrzeni i czasu, w których mogliby czuć i wyrażać siebie.
 • Drugim celem jest zapewnienie uczniom niezbędnego wsparcia pedagogicznego w nauce języka angielskiego.
 • Trzecim celem jest budowanie i utrzymanie pewności uczniów na najwyższym poziomie.

JEDNOSTKI WŁASNE

6 w Ukrainie

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

5 w Ukrainie

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

The support we provide to our partners is professional but also friendly, because we all grow together. Therefore, we are a team that has a vision and mission, which is to help our students to become the people of the world with a broad outlook and flexible thinking. English is a great tool to achieve it.

Wsparcie, którego udzielamy naszym partnerom, jest profesjonalne, ale także przyjazne, ponieważ wszyscy razem się rozwijamy. Dlatego jesteśmy zespołem, który ma wizję i misję, którą jest pomóc naszym uczniom stać się ludźmi otwartymi na świat i o elastycznym myśleniu. Angielski jest świetnym narzędziem do osiągnięcia tego celu.

 1. Nasz zespół wsparcia jest dostępny codziennie, aby pomóc każdemu franczyzobiorcy w zakresie zarządzania, administracji i marketingu.
 2. Posiadamy doświadczony zespół rozwoju pedagogicznego. Wszyscy nauczyciele zostaną przeszkoleni przez nasz zespół wsparcia, aby przygotować się do pracy z dziećmi w wieku od 1 do 16 lat.
 3. Zapewniamy programy edukacuyjne dla dzieci w wieku od 1 do 16 lat.
 4. Stale rozwijamy nowe programy, aby franczyzobiorcy mieli dodatkowe możliwości rozwoju biznesu.
 5. Oferujemy regularne szkolenia i programy mentoringowe mające na celu pomóc każdemu franczyzobiorcy rozwinąć wszystkie potrzebne umiejętności, aby prowadzić wyróżniającą się szkołę Lala English.
 6. Nasze model franczyzowy jest zaprojektowany tak, aby pasował do lokalnego środowiska rynkowego.
 7. Zapewniamy wyłączność terytorialną.

Jakie są kolejne kroki przed wielkim otwarciem?

 1. Zawarcie umowy franczyzy
 2. Akceptacja lokalizacji szkoły
 3. Wyposażenie i przygotowanie szkoły
 4. Rekrutacja i przeszkolenie zespołu
 5. Reklama wielkiego otwarcia

PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

 • Szacunkowa inwestycja wymagana do otwarcia franczyzowej szkoły Lala English wynosi od 35 do 50 tys. USD (od 150 do 220 tys. zł)
 • Wstępna opłata franczyzowa: 15 tys. USD (65 tys. zł)
 • Opłata licencyjna: 15%
 • Opłata marketingowa: 500 USD

PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Poszukujemy franczyzobiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem własnej działalności dydaktycznej i wywieraniem pozytywnego wpływu na życie swoich uczniów i społeczności.


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

FOP Smarj Alli Volodimirivni

vul. Kyivskii Shliah 71a/1, 08301 Boryspil, Ukraina

+380 978 689 785

sales@franchisegroup.com.ua

lalaenglish.com.ua

Osoba do kontaktu dla kandydatów

Daniil Krokus (angielski

ukraiński)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do Lala English.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

Administratorem danych osobowych jest firma FOP Smarj Alli Volodimirivni (vul. Kyivskii Shliah 71a/1, 08301 Boryspil, Ukraina). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia szczegółów dotyczących systemu franczyzowego Lala English oraz nawiązania współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności na stronie lalaenglish.com.ua.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów i prezentowane są w celu przybliżenia zasad współpracy z każdą z firm. Przed podpisaniem umowy każdy kandydat na franczyzobiorcę lub partnera powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty i wiarygodność informacji podawanych przez twórcę systemu. Wydawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze informacjami zawartymi w katalogu franczyz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.