Czwartek
22.02.2001
Stanowisko firmy REMA 1000
 

Pomimo rezygnacji ze współpracy z częścią licencjobiorców, REMA 1000 kontynuuje rozwój sieci sklepów. Obecnie rozwój firmy opiera się otwieraniu nowych sklepów REMA 1000 w Skwerach Handlowych Viki. Działają już dwa takie centra handlowe - w Łodzi i w Bydgoszczy - a w niedługiej przyszłości planowane jest otwarcie obiektów w Toruniu, Inowrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Elblągu, Białymstoku, Lesznie i Lublinie.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy REMA 1000 zmuszona była do rozwiązania umów franchisingowych z 8 licencjobiorcami. Stało się tak na skutek nieprzestrzegania przez tych partnerów zasad prowadzenia sklepów w sieci REMA 1000 a także zalegania z opłatami licencyjnymi oraz opłatami za dostawy.

Dotychczasowe zasady rozpoczęcia działalności pod szyldem REMA 1000 były proste. Franszyzobiorca przechodził szkolenie ogólno - menedżerskie, staż w sklepie REMA 1000 oraz szkolenie w centrali. Zobowiązany był do założenia firmy, zakupienia kas fiskalnych oraz komputera. W zamian otrzymywał do zarządu majątek o wysokiej wartości: w pełni wyposażony sklep oraz towar w kredycie kupieckim, przeszkolony personel, obsługę księgową i reklamową oraz dalsze szkolenia. Franszyzobiorca zobowiązywał się do uiszczania opłaty licencyjnej i zakupów u centralnego dostawcy towarów. Opłata licencyjna pokrywała m.in. koszty czynszu, działalności marketingowej oraz koszty obsługi księgowej.

Niestety, nie wszyscy przedsiębiorcy potrafili zarządzać sklepem z sukcesem. Kontrole firmy stwierdziły, że niektórzy partnerzy prowadzili działania mogące narazić sieć REMA 1000 na utratę wiarygodności jako firmy oferującej profesjonalną obsługę i towar najwyższej jakości. Tolerowanie takiego stanu rzeczy mogło dodatkowo spowodować straty finansowe, a w efekcie doprowadzić do zamknięcia sklepów będących wygodnym miejscem zakupów dla okolicznych mieszkańców, a także miejscem pracy. Ponadto działania takie mogły zrażać klientów, przyzwyczajonych do wysokich standardów produktów i obsługi oferowanych w sklepach REMA 1000.

Rozwiązanie umów poprzedzały wielomiesięczne negocjacje dotyczące warunków pozostania danego franszyzobiorcy w sieci. Firma wielokrotnie wzywała do przywrócenia standardów sieci, proponowała program naprawczy oraz rozłożenie zaległych opłat na raty. Niestety, ze względu na brak współpracy ze strony licencjobiorców, w niektórych przypadkach zakończyły się one fiaskiem. W związku z nieetyczną postawą kilku partnerów, REMA 1000 zmuszona była do skierowania spraw na drogę sądową. Mimo iż sądy nakazały uregulowanie płatności wobec firmy niektórzy licencjobiorcy nadal zalegają z należnościami.

Rozwiązanie kilku umów licencyjnych nie oznacza jednak ani powstrzymania rozwoju firmy REMA 1000 w Polsce, ani nawet automatycznego zamknięcia prowadzonych dotychczas przez licencjobiorców sklepów. Kierownictwo sieci zrobiło wszystko, aby w obiektach pozostały sklepy spożywcze REMA 1000. Duża część z nich jest aktualnie otwarta jako sklepy własne REMA 1000. Ponadto firma zdecydowała się odstąpić od dzierżawy niektórych lokali. W takich wypadkach REMA 1000 proponowała swoim pracownikom przeniesienie do innych sklepów sieci. Kiedy było to niemożliwe np. w powodu braku firmowego sklepu w regionie, REMA 1000 negocjowała z firmą przejmującą lokalizację zatrudnienie swoich dotychczasowych pracowników.

REMA 1000 pozostaje jedną z najbardziej aktywnych sieci sklepów w Polsce. Obecnie rozwój firmy opiera się otwieraniu nowych sklepów REMA 1000 w Skwerach Handlowych Viki. Centra będą działały w dużych i średnich miastach Polski. Obok sklepu REMA 1000 znajdować się w nich będą inne obiekty pełniące funkcję społeczną: oddziały banków, punkty usługowe, kawiarnie, restauracje szybkiej obsługi itp. W chwili obecnej działają już dwa takie centra handlowe - w Łodzi i w Bydgoszczy - a w niedługiej przyszłości planowane jest otwarcie obiektów w Toruniu, Inowrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Elblągu, Białymstoku, Lesznie i Lublinie.

Szybki rozwój sieci sprzedaży to także cel REMA 1000 we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Realizacji tej strategii służyło niedawne ogłoszenie połączenia zarządzającej siecią norweskiej korporacji Reitangruppen AS z inną siecią handlowo usługową Narvesen ASA. W efekcie powstała jedna z największych sieci handlowych w Europie Reitan Narvesen ASA, która 20 lutego po raz pierwszy przedstawiła swoje skonsolidowane wyniki finansowe a w kwietniu br. zadebiutuje na giełdzie w Oslo.

Łączna liczba zarządzanych przez korporację punktów sprzedaży dochodzi do 2200, a liczba pracowników przekroczyła 17 000. Sprzedaż we wszystkich punktach sprzedaży korporacji wynosi około 20 miliardów koron norweskich rocznie (ok. 9.200.000.000 USD)

REMA 1000
Maciej Golnowski