eurobank

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

eurobank działa na polskim rynku od września 2003 roku. Od marca 2007 systematycznie rozwija swoją sieć poprzez otwieranie oddziałów partnerskich w formule placówek franczyzowych. eurobank dąży do ciągłego zwiększania efektywności i potencjału sprzedażowego otwieranych oddziałów. Na bieżąco analizuje sytuację rynkową, aktualizując listę miast, gdzie Partnerzy mogą rozpocząć prowadzenie własnej placówki bankowej (eurobank interesują lokalizacje powyżej 10 tys. mieszkańców). Dostosowuje również ofertę Banku i systemy wsparcia do wymogów Partnerów. 

Sieć franczyzowa eurobanku liczy ok. 250 oddziałów. Ta liczba daje jej trzecie miejsce na polskim rynku bankowym.

Placówki franczyzowe  prowadzą sprzedaż produktów oferowanych przez eurobank (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych). Oferta obejmuje m.in. kredyty gotówkowe, karty kredytowe i płatnicze, lokaty terminowe. Klienci mogą też realizować  wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz dokonywać transakcji (np. przelewy, przelewy do ZUS i US). Aktualne materiały promocyjne są dostępne zarówno dla placówek własnych jak i oddziałów partnerskich. W ten sposób obie sieci sprzedaży korzystają z tego samego wsparcia marketingowego.

Wszystkie placówki franczyzowe posiadają logo „eurobank partner”, z wykorzystaniem standardowych wizualizacji i materiałów informacyjnych.

W listopadzie 2018 roku została podpisana umowa sprzedaży Euro Banku S.A. na rzecz Banku Millennium. Zgodnie z jej założeniami Bank Millennium - pod warunkiem uzyskania zgód regulatorów - stanie się właścicielem eurobanku. (W dniu 3 stycznia 2019 UOKiK wyraził zgodę na połączenie banków).

Bank Millennium jest siódmym pod względem wielkości bankiem w Polsce. Zatrudnia ok. 6000 pracowników i prowadzi 350 oddziałów. Fuzja obu instytucji jest planowana na drugą połowę 2019 roku. Pozwoli na wzmocnienie pozycji Banku Millennium m.in. w obszarze kredytów konsumenckich, rozszerzenie sieci o model franczyzowy i zbudowanie kompetencji zarządzania w tym obszarze. Więcej informacji:

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/5-11-2018-bank-millennium-kupuje-euro-bank-i-zwieksza-skale-dzialania

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26441014/Prezentacja+dla+inwestor%C3%B3w.pdf?mv=1

JEDNOSTKI WŁASNE

233

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

234

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Największymi atutami systemu partnerskiego eurobanku są:

 • Stabilny, trwały i dochodowy model biznesowy pozbawiony gwałtownych zmian w zasadach współpracy;

 • Stale rozwijająca się sieć placówek i Partnerów z wzrastającym udziałem multifranczyzobiorców

 • Wysoki priorytet sieci franczyzowej w strategii banku

 • silna marka franczyzodawcy wspierana aktywnymi, ogólnopolskimi działaniami reklamowymi;

 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z siecią franczyzową;

 • oferta produktowa jednolita z siecią własną banku i pełna funkcjonalność w obsłudze Klienta;

 • brak opłaty wstępnej za przystąpienie do systemu;

 • niski koszt otwarcia placówki dwustanowiskowej – koszt wyposażenia placówki wynosi ok. 37 tys. (dodatkowo należy uwzględnić koszty dostosowania lokalu do wymagań banku);

 • bezpieczeństwo – bank gwarantuje Partnerowi system wynagrodzeń dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych i oferty produktowej, a w pierwszym okresie działalności placówki franczyzowej - wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku niskiej sprzedaży;

 • dochodowość - możliwość powiększenia prowizji  nawet o 25% z tytułu bonusów za realizację celów wartościowych i jakościowych

 • jednolity system informatyczny – wszystkie placówki partnerskie mają dostęp do centralnego systemu informatycznego banku i objęte są identycznym wsparciem informatycznym co placówki własne. Operacje realizowane w systemie informatycznym w placówkach partnerskich odbywają się w czasie rzeczywistym, on-line;

 • stabilność współpracy - placówki partnerskie traktowane są pod względem oferty, dostępności produktów, organizacji procesów sprzedażowych na równych zasadach jak placówki własne banku;

 • kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla Partnera i placówki (opiekun w strefie, infolinia produktowa, infolinia techniczna trenerzy terenowi, terenowe wsparcie procesów jakościowych oraz specjalnie wyodrębniony Zespół ds. Franczyzy);

 • wsparcie marketingowe - placówki partnerskie mają dostęp do wszelkich materiałów promocyjnych dostępnych w banku;

Szczegóły nawiązania współpracy dostępne są w Departamencie Sprzedaży Sieci Franczyzowej pod numerem telefonu +48 (71) 795 55 00


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Partner pokrywa koszty inwestycji z własnych środków. Dopuszczamy jednak możliwość sfinansowania inwestycji w otwarcie placówki ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz programów wsparciowych banku

Na koszty uruchomienia placówki składają się wydatki partnera na:

 • dostosowanie lokalu do wymogów banku, remont, zakup alarmu, ubezpieczenie placówki; koszty szacowane indywidualnie w zależności od stanu lokalu

 • wizualizację wewnętrzną: sejfy, meble, alarmy, urządzenia biurowe (faks, telefon, niszczarka, liczarka)

Minimalny koszt inwestycji w dwustanowiskową placówkę partnerską to ok. 37 tys. zł. Kwota ta uwzględnia wydatki na wyposażenie placówki (meble, sejf, wizualizacja);

Bank partycypuje w kosztach inwestycji agenta poprzez zakup sprzętu komputerowego, systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów wizualizacji zewnętrznej. Bank ponosi także koszty związane z utrzymaniem oraz serwisowaniem przekazanego sprzętu komputerowego. Na koszt Banku odbywają się wszelkie szkolenia pracowników i franczyzobiorcy.

eurobank nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty licencyjnej!

Poza kosztami związanymi z uruchomieniem placówki Partner jest zobowiązany do pokrywania bieżących kosztów związanych z jej funkcjonowaniem (np. koszty mediów, zatrudnienia pracowników)

Źródła dochodów Agenta:

 • produkty kredytowe (pożyczki gotówkowe) – wynagrodzenie prowizyjne

 • produkty bankowe (konta osobiste, karty kredytowe, limity w rachunku)

 • produkty depozytowe – wynagrodzenie prowizyjne

 • produkty rozliczeniowe – część opłat pobieranych od klientów

 • wskaźniki jakościowe

 • bonusy prowizyjne

Czekamy na Twoje propozycje lokalizacji placówki. Poszukujemy Partnerów we wszystkich miejscowościach powyżej 10 tys. Jesteśmy otwarci na współpracę w małych miejscowościach oraz największych miastach  w Polsce.  Dopuszczamy lokalizację placówek partnerskich w miastach, gdzie istnieją już placówki własne. Wyślij zgłoszenie - przeanalizujemy je i wspólnie uzgodnimy lokalizację Twojej placówki!


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Standardy lokalu pod placówkę agencyjną eurobanku:

 • rekomendujemy otwarcie placówki  w centrum miasta i/lub przy głównej ulicy handlowej, (rynek, deptak) z witryną umożliwiającą ekspozycję reklamy

 • wielkość lokalu potrzebna do otwarcia placówki agencyjnej eurobanku to min. 36 m2 sali sprzedaży (lokal powinien posiadać zaplecze)

 • wejście do lokalu od strony ciągu komunikacyjnego (nie w bramie, od podwórka)

 • witryna od ulicy min. 2x2m samego szkła bez krat

 • jedna ze ścian placówki musi mieć nie mniej niż 4 m w lini prostej

 • pobliski parking jako dodatkowy atut lokalizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y otwarciem własnej placówki franczyzowej, pozostaw swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktu, dostępnego na

stronie www.eurobankpartner.pl lub na portalu franchising.pl. W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz miejscowość / województwo, w której /(którym) chciał(a)byś otworzyć oddział pod marką "eurobank" lub prześlij nam swoje dane z danymi lokalizacji na adres dystr.fr@eurobank.pl

 

INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Euro Bank SA

ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław

(71) 795 55 00

franczyza@eurobank.pl

eurobankpartner.pl

 


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Bank Millennium SA

ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

(71) 795 55 00

franczyza@eurobank.pl

eurobankpartner.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do eurobank.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.