eurobank

INFORMACJE O SYSTEMIE FRANCZYZOWYM

OPIS SYSTEMU FRANCZYZOWEGO

Eurobank działa na polskim rynku od września 2003 roku. Od lipca 2005 jego właścicielem jest francuska grupa Societe Generale. Od marca 2007 eurobank systematycznie rozwija sieć swoich placówek poprzez otwieranie oddziałów partnerskich w formule placówek franczyzowych w starannie wyselekcjonowanych przez Bank miejscowościach. Dążąc do ciągłego zwiększania efektywności i potencjału sprzedażowego otwieranych oddziałów stale analizujemy sytuację rynkową, jednocześnie aktualizując listę miast, gdzie nasi Partnerzy mogą rozpocząć prowadzenie własnej placówki bankowej, jak również dostosowujemy ofertę banku i systemy wsparcia do wymogów naszych Partnerów. Wszystkie placówki franczyzowe działają pod logo eurobank partner, z użyciem standardowych wizualizacji i materiałów promocyjno-informacyjnych. Placówki franczyzowe  prowadzą sprzedaż produktów oferowanych przez Bank (z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych). Oferta obejmuje m.in. kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, karty kredytowe i płatnicze, lokaty terminowe, wpłaty i wypłaty gotówkowe, rachunki osobiste, przelewy, przelewy do ZUS i US. Aktualne materiały promocyjne są dostępne dla Placówek partnerskich na równi z placówkami własnymi banku przez co obie sieci sprzedaży korzystają z tego samego wsparcia marketingowego.

JEDNOSTKI WŁASNE

253

JEDNOSTKI FRANCZYZOWE

250

ZDJĘCIE PUNKTU SYSTEMU
INFORMACJE DLA FRANCZYZOBIORCY

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Największymi atutami systemu partnerskiego eurobanku są:

 • Stabilny, trwały i dochodowy model biznesowy pozbawiony gwałtownych zmian w zasadach współpracy;
 • Stale rozwijająca się sieć placówek i Partnerów z wzrastającym udziałem multifranczyzobiorców
 • Wysoki priorytet sieci franczyzowej w strategii banku
 • silna marka franczyzodawcy wspierana aktywnymi, ogólnopolskimi działaniami reklamowymi;
 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z siecią franczyzową;
 • oferta produktowa jednolita z siecią własną banku i pełna funkcjonalność w obsłudze Klienta;
 • brak opłaty wstępnej za przystąpienie do systemu;
 • niski koszt otwarcia placówki dwustanowiskowej – koszt wyposażenia placówki wynosi ok. 39 tys. (dodatkowo należy uwzględnić koszty dostosowania lokalu do wymagań banku);
 • bezpieczeństwo – bank gwarantuje Partnerowi system wynagrodzeń dostosowany do zmieniających się warunków rynkowych i oferty produktowej, a w pierwszym okresie działalności placówki franczyzowej - wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku niskiej sprzedaży;
 • dochodowość - możliwość powiększenia prowizji  nawet o 25% z tytułu bonusów za realizację celów wartościowych i jakościowychjednolity system informatyczny – wszystkie placówki partnerskie mają dostęp do centralnego systemu informatycznego banku i objęte są identycznym wsparciem informatycznym co placówki własne. Operacje realizowane w systemie informatycznym w placówkach partnerskich odbywają się w czasie rzeczywistym, on-line;
 • stabilność współpracy - placówki partnerskie traktowane są pod względem oferty, dostępności produktów, organizacji procesów sprzedażowych na równych zasadach jak placówki własne banku;
 • kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla Partnera i placówki (opiekun w strefie, infolinia produktowa, infolinia techniczna trenerzy terenowi, terenowe wsparcie procesów jakościowych oraz specjalnie wyodrębniony Zespół ds. Franczyzy);
 • wsparcie marketingowe - placówki partnerskie mają dostęp do wszelkich materiałów promocyjnych dostępnych w banku;
 • budżet 12 tys. zł na otwarcie placówki;
 • 6 tys. zł wsparcia reklamowego i marketingowego

Bank udziela finansowego wsparcia w wysokości:

 • 12 tys. zł  -wszystkim Partnerom którzy otworzą nową Placówkę franczyzową Euro Bank S.A.Podstawą wypłaty dofinansowania jest zawarcie Umowy Agnencyjnej z Bankiem. Otrzymane dofinansowanie  nie podlega zwrotowi, pod warunkiem, że żadna ze stron nie rozwiąże ani nie wypowie Umowy w ciągu 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
 • 6 tys. zł  - wszystkim Partnerom, którzy otworzą Placówkę w miejscowości, gdzie dotychczas nie było żadnej Placówki Euro Bank S.A.,  do wykrzystania w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia Placówki na cele marketingowe określone w Umowie.

Szczegóły nawiązania współpracy oraz otrzymania wsparcia finansowego dostępne są w Departamencie Sprzedaży Sieci Franczyzowej pod numerem telefonu +48 (71) 795 55 00


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Partner pokrywa koszty inwestycji z własnych środków. Dopuszczamy jednak możliwość sfinansowania inwestycji w otwarcie placówki ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz programów wsparciowych banku

Na koszty uruchomienia placówki składają się wydatki partnera na:

 • dostosowanie lokalu do wymogów banku, remont, zakup alarmu, ubezpieczenie placówki; koszty szacowane indywidualnie w zależności od stanu lokalu
 • wizualizację wewnętrzną: sejfy, meble, alarmy, urządzenia biurowe (faks, telefon, niszczarka, liczarka)

Minimalny koszt inwestycji w dwustanowiskową placówkę partnerską to ok. 37 tys. zł. Kwota ta uwzględnia wydatki na wyposażenie placówki (meble, sejf, wizualizacja);

Bank partycypuje w kosztach inwestycji agenta poprzez zakup sprzętu komputerowego, systemu monitoringu wizyjnego oraz elementów wizualizacji zewnętrznej. Bank ponosi także koszty związane z utrzymaniem oraz serwisowaniem przekazanego sprzętu komputerowego. Na koszt Banku odbywają się wszelkie szkolenia pracowników i franczyzobiorcy.

eurobank nie pobiera od franczyzobiorcy opłaty licencyjnej!

Poza kosztami związanymi z uruchomieniem placówki Partner jest zobowiązany do pokrywania bieżących kosztów związanych z jej funkcjonowaniem (np. koszty mediów, zatrudnienia pracowników)

Źródła dochodów Agenta:

 • produkty kredytowe (pożyczki gotówkowe) – wynagrodzenie prowizyjne
 • produkty bankowe (konta osobiste, karty kredytowe, limity w rachunku)
 • produkty hipoteczne – wynagrodzenie prowizyjne
 • produkty depozytowe – wynagrodzenie prowizyjne
 • produkty rozliczeniowe – część opłat pobieranych od klientów
 • wskaźniki jakościowe
 • bonusy prowizyjne

Czekamy na Twoje propozycje lokalizacji placówki. Poszukujemy Partnerów we wszystkich miejscowościach powyżej 10 tys. Jesteśmy otwarci na współpracę w małych miejscowościach oraz największych miastach  w Polsce,  jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź inne.  Dopuszczamy lokalizację placówek partnerskich w miastach, gdzie istnieją już placówki własne. Wyślij zgłoszenie - przeanalizujemy je i wspólnie uzgodnimy lokalizację Twojej placówki!


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Standardy lokalu pod placówkę agencyjną eurobanku:

 • rekomendujemy otwarcie placówki  w centrum miasta i/lub przy głównej ulicy handlowej, (rynek, deptak) z witryną umożliwiającą ekspozycję reklamy
 • wielkość lokalu potrzebna do otwarcia placówki agencyjnej eurobanku to min. 36 m2 sali sprzedaży (lokal powinien posiadać zaplecze)
 • wejście do lokalu od strony ciągu komunikacyjnego (nie w bramie, od podwórka)
 • witryna od ulicy min. 2x2m samego szkła bez krat
 • jedna ze ścian placówki musi mieć nie mniej niż 4 m w lini prostej
 • pobliski parking jako dodatkowy atut lokalizacji.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y otwarciem własnej placówki franczyzowej, pozostaw swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularza kontaktu, dostępnego na stronie www.eurobankpartner.pl lub na portalu franchising.pl. W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz miejscowość / województwo, w której /(którym) chciał(a)byś otworzyć oddział pod marką "eurobank" lub prześlij nam swoje dane z danymi lokalizacji na adres dystr.fr@eurobank.pl


INFORMACJE O FRANCZYZODAWCY

Euro Bank SA

ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław

(71) 795 55 00

franczyza@eurobank.pl

eurobankpartner.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji. Informacje zawarte w formularzu zostaną przekazane bezpośrednio do eurobank.

Wiadomość
Imię i nazwisko *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *

PRZECZYTAJ ARTYKUŁY

NAJCZEŚCIEJ CZYTANE

Informacje zawarte w katalogu pochodzą od twórców systemów. Przed podpisaniem umowy o współpracy każdy kandydat powinien sam sprawdzić atrakcyjność oferty każdej z firm. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikowania listy systemów oraz informacji zawartych w katalogu. W przypadku otrzymania informacji o tym, że prezentowane dane są nieprawdziwe lub nieaktualne prosimy o kontakt z redakcją.

PROFIT system sp. z o.o., wydawca portalu Franchising.pl, informuje, że nie gromadzi, ani nie przetwarza  informacji wysłanych za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie informacje wprowadzone w ankiecie są wysyłane jako email do organizatora systemu wymienionego w katalogu franczyz. Podmiot otrzymujący przesłane informacje będzie je wykorzystywał w celu udzieleniu informacji na przesłane zapytanie. Przesłanie jakichkolwiek swoich danych osobowych jest dobrowolne, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych jest organizator systemu otrzymujący formularz kontaktowy.