Chcą być tam, gdzie ich jeszcze nie ma

Poniedziałek
24.05.2010
Bank BPH zamierza mieć 350 placówek partnerskich w 2014 roku.
 

- Obecnie jesteśmy zainteresowani otwieraniem placówek partnerskich w miastach zamieszkanych przez co najmniej 20 tys. mieszkańców, przede wszystkim w tych, w których jeszcze nie ma oddziałów naszego banku - mówi Wojciech Drozd, dyrektor departamentu sprzedaży pośredniej banku BPH.

W związku z ambitnymi planami, BPH poszukuje partnerów do współpracy. Osoba, która chciałaby otworzyć placówkę partnerską banku powinna dysponować kwotą 120 tys. zł. Opłata wstępna to koszt 10 tys. zł, bieżąca to 1,5 tys. zł, płacona co miesiąc, a koszt remontu szacowany jest na ok. 55 tys. zł. Bank nie pobiera składek na fundusz marketingowy. Lokal, jakim powinien dysponować kandydat na franczyzobiorcę banku BPH powinien mieć minimum 50 m2 powierzchni. Jeżeli kandydat nie dysponuje lokalem, bank pomaga w wyborze lokalizacji.

Według przedstawicieli banku zwrot z inwestycji w placówkę możliwy jest po upływie ok. 12-18 miesięcy, a rentowność może ona osiągnąć po ok. 6-10 miesiącach.

Obecnie w sieci działa ponad 300 oddziałów własnych oraz 159 placówek partnerskich banku BPH. Bank BPH powstał w 1989 roku jako jeden z dziewięciu banków komercyjnych wyodrębnionych ze struktur NBP. 31 grudnia 2009 r. nastąpiło prawne połączenie Banku BPH i GE Money Banku. Bank działa obecnie pod nazwą i logo Banku BPH.

(smoli)