Piątek
12.08.2005
- uważa Ryszard Kiewrel, dyrektor ds. placówek partnerskich banku BPH.
 

Jaki wpływ będzie miała ustawa antylichwiarska na sprzedaż produktów bankowych przez pośredników, a jaki na sprzedaż przez placówki partnerskie BPH?
Uważam, że tzw. ustawa antylichwiarska nie musi mieć wpływu na rozwój i dochodowość sieci Placówek Partnerskich Banku BPH. Zmianie ulegną prawdopodobnie parametry produktów, szczególnie pożyczek gotówkowych oraz kart kredytowych. W mojej opinii, banki mające w ofercie pożyczki gotówkowe i karty kredytowe, będą zmuszone do zmiany zasad przyznawania kredytów poprzez wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia kredytu.

Jak ustawa wpłynie na kształt rynku?
Pożyczki gotówkowe są adresowane do grupy klientów detalicznych z segmentu o najwyższym ryzyku kredytowym. Do tej pory koszty tego ryzyka były pokrywane przez odpowiednia marżę na ryzyko uwzględnione w oprocentowaniu. Wejście w życie ustawy „antylichwiarskiej” spowoduje, że banki, zmuszone do obniżenia kosztów kredytu do wartości ustawowej, będą musiały przeanalizować na nowo sprawy ryzyka kredytowego i być może – w efekcie – do zaostrzenia kryteriów przyznawania pożyczek.