Słownik franczyzy i biznesu

środki trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do...
dowiedz się więcej

świadectwa depozytowe

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa...
dowiedz się więcej

świadectwa tymczasowe

Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą na kapitał zakładowy. Na dowód częściowej wpłaty...
dowiedz się więcej

świadectwa użytkowe

Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe bez określonej...
dowiedz się więcej

świadectwa założycielskie

Spółka akcyjna może wydawać imienne świadectwa założycielskie w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu...
dowiedz się więcej

świadectwo depozytowe

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla...
dowiedz się więcej

Światowa Rada Franczyzy (World Franchise Council)

Światowa Rada Franczyzy zrzesza największe organizacje franczyzowe ze wszystkich kontynentów....
dowiedz się więcej