Słownik franczyzy i biznesu

licencja

Zgoda wyrażona przez właściciela lub inną upoważnioną osobę na podjęcie określonych działań lub wykorzystywanie składników...
dowiedz się więcej

licencja masterfranczyzy

Umowa kreująca stosunek subfranczyzy.

licencja pojedyncza

Umowa, na podstawie której franczyzodawca udziela franczyzobiorcy uprawnienia do utworzenia pojedynczej jednostki systemu franczyzowego.

licencja znaku towarowego

Umowa licencyjna, na mocy której podmiot uprawniony z rejestracji znaku towarowego upoważnia inny podmiot do korzystania z tego znaku.

licencjobiorca

Osoba, która kupiła licencję.

licencjodawca

Osoba, która sprzedaje licencję.

linia kredytowa

Termin ten obejmuje zobowiązanie banku lub innej instytucji finansowej do zaangażowania odpowiednich funduszy w celu udzielenia pożyczki lub zobowiązanie do świadczenia innych usług bankowych lub finansowych.

lista wspólników / księga udziałów

Jednocześnie ze zgłoszeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do KRS należy złożyć podpisaną przez...
dowiedz się więcej

list intencyjny

Dokument stwierdzający zamiar dokonania lub zaniechania dokonania jakiejś czynności przez strony. Dokument taki nie tworzy prawnie...
dowiedz się więcej

list przewozowy

List przewozowy to dokument wystawiony w związku z przyjęciem przez przewoźnika przesyłki towarowej przez podmiot, który nadaje...
dowiedz się więcej